Pagėgių miesto VVG parengė vietos plėtros strategiją

2016-03-03, Informaciją parengė projekto vadovas V. Valauskas
Projekto vadovas V. Valauskas.
Projekto vadovas V. Valauskas.

Asociacija „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ parengė ir pateikė LR vidaus reikalų ministerijai Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategiją. Strategijos paruošiamieji darbai prasidėjo dar 2015 m. rugsėjo mėnesį, o nuo lapkričio buvo pradėta kviesti vietos bendruomenes, verslo ir valdžios atstovus į susitikimus.

Kadangi asociacija įkurta tarpsektoriniu pagrindu, tai savo nuomones, pasiūlymus, problemas ir problemų sprendimo būdus galėjo pareikšti kiekvienų skirtingų sektorių atstovai. Per strategijos rengimo laikotarpį iš viso buvo suorganizuoti 6 susitikimai, iš jų - 3 teminiai bei 3 informaciniai-konsultaciniai renginiai.

Susitikimų mintys buvo užsirašomos, analizuojamos ir po to kai kurios atsidūrė vietos plėtros strategijoje. Surinkus ir išanalizavus anketinius duomenis, taip pat pateikus įvairių valstybės ir savivaldybės institucijų reikalingus duomenis, buvo atrinktos sritys, kurios yra problematiškiausios ir jas reikia finansuoti patvirtinus strategiją.

Pagal surinktą ir išanalizuotą informaciją strategijoje buvo išsikelti du tikslai: „Savanoriškos veiklos ir tinklaveikos pagrindu gerinti remtinų socialinių grupių užimtumą bei formuoti socialinę atskirtį mažinančią ir įtraukiančią vietos darbo rinką“ ir „Kurti darbo vietas stiprinant vietos verslą ir organizuojant investicijų pritraukimą“ bei tikslams pasiekti uždaviniai bei veiksmai.

Strategijos rengimo metu puikiai savo darbą atliko projekto administratorė S. Budrikienė, kurios iniciatyvomis ir pastangomis buvo kviečiami trijų sektorių atstovai, bei vietos gyventojai, kurių dėka ir atsirado strategijos dokumentas. Kas gali geriau žinoti, jei ne Pagėgiuose gyvenantys ar dirbantys bei vietos valdžios atstovai, kokios yra problemos ir kaip jas reikia spręsti. Labai aktyvūs buvo strategijos rengimo etapuose Pagėgių pasieniečių asociacija (atstovas V.  Dabulskis), Pagėgių bendruomenė (atstovas E. Incius), Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija (L. Stašinskienė), N. Kovaliova, Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė, daug minčių ir įžvalgų pridėjo Pagėgių savivaldybės vicemeras bei kiti dalyvavusieji susitikimuose. Verslą puikiai atstovavo Pagėgių kredito unijos atstovai.

Pagal strategijos rengimo taisykles turėjo būti priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl prisidėjimo prie strategijos finansavimo. Savivaldybės taryba sutiko prisidėti 8 proc. nuo bendros strategijos sumos. Taip pat projekto administratorė Tauragės regiono plėtros tarybos posėdyje pristatė strategiją, kurią turėjo ir patvirtino, kad strategijos tikslai ir uždaviniai atitinka Tauragės regiono plėtros planą. Galiausiai pagal visas procedūras  pačią strategiją turėjo patvirtinti ir asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ nariai, kurie buvo susirinkę į neeilinį susirinkimą ir pritarė strategijai bei strategijoje numatytiems tikslams, uždaviniams ir veiksmams.

Surinkus visus reikalingus dokumentus strategija š. m. vasario 15 dieną buvo pateikta vertinti LR vidaus reikalų ministerijai. Bendras strategijos biudžetas planuojamas apie 647 058 eurus.

Plačiau su strategija galite susipažinti puslapyje:  http://pagegiai.lt/index.php?37620132

 


Straipsnio komentarai

..2016-03-05
kažkuom fizionomiją į Radžį panašus Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Patyres2016-03-04
Visiskas s...do malimas, norint ,isisavinti''ES lesas su 0 nauda visuomenei. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2016-03-03
o kokie socialistiniai dievų miškininkai. galanda pjūklus ir kirvius matyt eis cžvistintis.. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?