Sužinok, kam 2016 m. valstybė išleis tavo pinigus

2016-03-05, finmin.lrv.lt
finmin.lrv.lt nuotrauka
finmin.lrv.lt nuotrauka
skaidres_islaidos_pajamos2.jpg

Vilnius, vasario 24  d. Siekdama paskatinti piliečius ne tik mokėti mokesčius, bet ir domėtis, kokias viešąsias paslaugas valstybė teikia už jų sumokamus mokesčius, Finansų ministerija parengė apibendrintą ir iliustratyvią 2016 m. Lietuvos viešųjų išlaidų analizę.

Informaciniuose grafikuose pateikiamos 2016 m. planuojamos Lietuvos viešosios pajamos ir išlaidos apima valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto (SODROS) bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto pajamas ir išlaidas. Informacija apie išlaidas pateikiama be ES investicijų ir savivaldybių biudžetų lėšų (jos detalizuotos atskirai). Išlaidos (ir pajamos) pateikiamos milijonais eurų. Skliaustuose pateikiamas 2016 m. planuojamų išlaidų (pajamų) pokytis, palyginti su 2015 m.

Visos viešosios pajamos yra pateikiamos pagal jų tipą, o visos išlaidos - pagal funkcinės klasifikacijos požymius. Plačiau išskirti tik didžiausi viešųjų paslaugų teikėjai. Biudžetų išlaidos pateikiamos pagal pinigų srautus ir apibendrintai (konsoliduotai, t.y., eliminuoti tarpsektoriniai pervedimai).

Atskiros valstybės funkcijos (pavyzdžiui, gynyba, sveikatos apsauga ir kt.) apima kelių institucijų išlaidas, o institucijos gali veikti keliose funkcinėse srityse, todėl konkrečią sritį analizuojančioje skaidrėje išlaidų suma gali nesutapti su lėšų paskirstymu pradinėje skaidrėje (pastarojoje papildomai įtrauktos ir savivaldybių išlaidos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, kurios taip pat detalizuotos atskirai).

2016 m. planuojama surinkti 11 mlrd. 905 mln. eurų įmokų ir mokestinių pajamų (599 mln. eurų daugiau nei pernai) ir suteikti viešųjų paslaugų už 12 mlrd. 581 mln. eurų (783 mln. eurų daugiau nei pernai).

Papildomą socialinę naudą piliečiai gauna per mokesčių lengvatas, kurių 2016 m. planuojama  suteikti už 914 mln. eurų (67 mln. eurų daugiau nei pernai). 2016 m. gyventojų pajamų mokesčių lengvatos sudarys 393 mln. eurų (52 mln. eurų daugiau nei pernai), pelno mokesčio lengvatos - 183 mln. eurų (3 mln. eurų daugiau nei pernai), akcizų lengvatos - 162 mln. eurų (4 mln. eurų daugiau nei pernai), pridėtinės vertės mokesčio lengvatos - 152 mln. eurų (6 mln. eurų daugiau nei pernai).

Didžiausios viešųjų išlaidų sritys 2016 m. išlieka socialinė apsauga (36 proc. viešųjų išlaidų), sveikatos apsauga (16 proc.) ir švietimas (13 proc.).

Socialinei apsaugai šiemet numatyta išleisti 4 mlrd. 579 mln. eurų (palyginimui - socialinio draudimo įmokų planuojama surinkti 3 mlrd. 283 mln. eurų), iš kurių 1 mlrd. 865 mln. eurų bus skirta senatvės pensijoms, 479 mln. eurų – invalidumo pensijoms, 473 mln. eurų – ligos ir motinystės išmokoms, 288 mln. eurų – šalpos išmokoms, sumažintų pensijų kompensavimui skiriama 105 mln. eurų. Palyginti su praėjusiais metais, išlaidos socialinei apsaugai šiemet didėja 251 mln. eurų.

Sveikatos apsaugai suplanuota skirti 1 mlrd. 966 mln. eurų (palyginimui - sveikatos draudimo įmokų planuojama surinkti 1 mlrd. 404 mln. eurų), iš jų 712 mln. eurų planuojama skirti ambulatorinėms ir stacionarinėms (II ir III lygio) sveikatos priežiūros paslaugoms, 268 mln. eurų – vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, 180 mln. eurų – pirminėms ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms. 408 mln. eurų bus skirti valstybės lėšomis draudžiamų asmenų draudimui.

Švietimui šiemet bus skiriama 1 mlrd. 695 mln. eurų (85 mln. eurų daugiau nei pernai), iš jų 539 mln. eurų mokykliniam ugdymui, 301 mln. eurų aukštajam mokslui, 116 mln. eurų priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui. Pažymėtina, kad darbo užmokesčiui yra išleidžiama net 94 procentai mokinio krepšelio lėšų mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Gynybai šiemet planuojama išleisti 643 mln. eurų (162 mln. eurų daugiau nei pernai), viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai 543 mln. eurų (32 mln. eurų daugiau nei pernai), transportui ir ryšiams 503 mln. eurų (66 mln. eurų daugiau nei pernai), poilsiui, kultūrai ir religijai 379 mln. eurų (42 mln. eurų daugiau nei pernai), žemės ūkiui 273 mln. eurų (7 mln. eurų daugiau nei pernai), aplinkos apsaugai 156 mln. eurų (1 mln. eurų daugiau nei pernai).

2016 metais įmokoms į ES biudžetą planuojama 435 mln. eurų, tačiau gaunamos ES (ir kitos tarptautinės finansinės paramos) lėšos sudarys 2 mlrd. 101 mln. eurų. 


Straipsnio komentarai

..2016-03-05
cžv rakštisteinai cžvistinasi. lovkost ruk i nikakogo obmana. for me to poop on on. šlykštynės Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų uždaryti rusakalbių mokyklas?