Seimo pavasario sesijai Krašto apsaugos ministerija teiks su tolesne krašto apsaugos plėtra ir karių socialinėmis teisėmis susijusius teisės aktus

2016-03-11, kam.lt
Alfredo Pliadžio nuotrauka
Alfredo Pliadžio nuotrauka

Krašto apsaugos ministerija LR Seimo pavasario sesijai siūlys svarstyti teisės aktų projektus, kuriais bus siekiama užtikrinti ilgalaikę krašto apsaugos sistemos plėtrą, gerinti karių tarnybos sąlygas, socialines garantijas, didinti kario profesijos patrauklumą.

Vienu svarbiausių Seimo pavasario sesijai svarstyti siūlomų Krašto apsaugos ministerijos teisės aktų projektų bus siekiama atnaujinti ir patikslinti Krašto apsaugos sistemos plėtros programą.

„Šioje dešimt metų apimančioje Krašto apsaugos sistemos plėtros programoje – pagrindiniame gynybos planavimo dokumente – yra įtvirtinami krašto apsaugos sistemos plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo kryptis. Ją įgyvendindami pagrindinį dėmesį skirsime dviem esminiams tikslams: kariuomenės kovinės galios didinimui ir kitų valstybės institucijų bei piliečių įtraukimui į pasirengimą gynybai,“ – sako krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Programos įgyvendinimo laikotarpis apima 2017– 2026 metus. Didinant kariuomenės kovinę galią daugiausiai dėmesio bus skiriama naujos Sausumos pajėgų struktūros įgyvendinimui – vienetų sukomplektavimui personalu, aprūpinimui ginkluote, įranga ir karine technika. Taip pat dėmesio bus skiriama pajėgų, gebančių nedelsiant reaguoti į ginkluotus incidentus ar sienos pažeidimus išlaikymui, kovinio rengimo, aprūpinimo ir priimančiosios šalies pajėgumų, oro erdvės stebėjimo ir oro gynybos pajėgumų plėtrai.

Siekiant įtraukti kitas valstybės institucijas ir piliečius į pasirengimą gynybai planuojama didinti ginkluotąsias pajėgas sudarančių vienetų sąveiką, civilinių mobilizacijos institucijų ir ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimą mobilizacijai koordinavimą, piliečių patriotizmo, atsparumo informacinėms atakoms ir propagandai ugdymą.

Programa keičiama atsižvelgiant į sprendimus, priimtus reaguojant į saugumo aplinkos pokyčius: gynybos biudžeto didinimą, naujos Valstybės ginkluotos gynybos koncepcijos patvirtinimą, šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą grąžinimą, sustiprintą NATO karinį buvimą regione.

„Dar vienas svarbus projektas, kurį siūlysime Seimui svarstyti pavasario sesijoje – tai įstatymų projektai, susiję su dar didesniu jaunuolių pritraukimu į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, karių tarnybos sąlygų gerinimu ir kario profesijos patrauklumo didinimu“, – sako krašto apsaugos ministras J. Olekas.

Seimui pateiktame Karo prievolės įstatymo pakeitime siekiama, kad finansinėmis išmokomis būtų skatinami ne tik savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pasirinkę jaunuoliai, bet ir metiniame šaukimo sąraše esantys ir pirmumo norą pareiškę asmenys. Šiuo metu savanoriškai atlikti privalomąją 9 mėn. tarnybą pareiškę vaikinai ir merginos gali pasirinkti tarnybos laiką, vietą ir gauti 25 proc. didesnę finansinę išmoką. Priėmus Karo prievolės įstatymo pataisas, finansinė išmoka šauktiniams-savanoriams didėtų iki 30 proc. ir būtų įvesta nauja 15 proc. finansinė išmoka sąraše esantiems ir pirmumo norą pareiškusiems šauktiniams.

„Šio įstatymo pataisos buvo parengtos atsižvelgus į praėjusių metų šaukimo patirtį. Šaukimo sąraše esantys ir, nepriklausomai nuo savo eilės numerio, pirmumo norą pareiškę šauktiniai rodo savo pilietiškumą, todėl turėtų būti papildomai skatinami,“ – teigia J. Olekas

Seimui taip pat ketinama teikti siūlymus ir dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo tobulinimo. Šiuo įstatymo projektu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais siekiama numatyti galimybę didinti profesinės karo tarnybos karių tarnybinius atlyginimus ir sudaryti patrauklesnį kompensacijų paketą šalyje rotuotiems kariams. Taip pat siekiant į profesinę karo tarnybą ir tarnybą aktyviajame rezerve pritraukti kuo daugiau Lietuvos piliečių, siūloma šią tarnybą pasirinkusius asmenis skatinti vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, kurios būtų išmokamos ištarnavus visą pasirašytos tarnybos sutarties laikotarpį.

Seimo pavasario sesijai siūlomi svarbiausi projektai taip pat yra susiję su karių valstybiniu socialinio draudimo išplėtimu, principinės kariuomenės struktūros 2017 m. ir planuojamos 2022 m. kariuomenės principinės struktūros nustatymu.

Krašto apsaugos ministerija LR Seimo pavasario sesijai iš viso siūlys svarstyti apie 30 teisės aktų projektų.

 


Straipsnio komentarai

..2016-03-11
civilizuotame pasaulyje neturėtų būti kariuomenės. jeigu tai naudosime kaip rodiklį kad pažvelgti į valstybę ir nustatyti civilizuotumo lygį tai galima konstantuoti kad lietuva ritasi į kažkokią natistinę ESesininkų bedugnę. Čia matyt trikampiniai daro Izraelio trafaretinis modelį. Ruošiamasi dar vienam 6 dienų karui ir 50 metų reketinių JAV biudžeto milijardinių išmokų pinigų plovimo erai tik jau šitame nulitvicidintame krašte. Linkevičius turbūt galvoja kad yra gavęs Arieliaus Šarono rolę tai labai cypauja. Neveltui Skvernelis su prieš tai buvusiu ministru yra išdavęs tūkstančius lietuviškų pasų užsieniečiams pasinaudojant naujai padaryta skyle įstatyme. Ta trikampinių ambasada irgi matyt yra atsidariusi "nei per vėlai nei per anksti", greičiausiai lietuvos human terrain asfaltavimo konsultacijoms. Jie vykdo tą labai keistą projektėlį "všį Voluntarius". Komentaras patinka Komentaras nepatinka