Plaškiuose gyvenanti 90-metė Elena – grafo J. Tiškevičiaus giminaitė

2016-03-16, Stasys BIELSKIS
Plaškiuose jau 50 metų gyvenanti 90-metė Elena Petrauskienė didžiuojasi esanti grafo Juozo Tiškevičiaus giminaitė.
Plaškiuose jau 50 metų gyvenanti 90-metė Elena Petrauskienė didžiuojasi esanti grafo Juozo Tiškevičiaus giminaitė.

Elena Petrauskienė gimė 1925 metų rudenį, užaugo Agelaičių kaime, netoli Betygalos, Raseinių rajone. Jos jaunystė prabėgo sunkiais karo metais. Elena papasakojo įdomią savo gyvenimo istoriją - kaip susipažino su būsimu vyru, pora metų už ją vyresniu Antanu, kuris didžiavosi sužinojęs, kad jo išrinktoji – visai netolima grafo Juozo Tiškevičiaus giminaitė.

„Karui pasibaigus buvo banditizmo metai., - pasakojo Elena. – Vieni jauni vyrai ėjo į rusų kariuomenę, kiti patraukė į mišką. O ką tame miške valgyti? Galima iš namų atsinešti maisto tik vienai ar dviem dienoms. Du kaimynų Petrauskų sūnūs irgi buvo išėję į mišką, kad nepaimtų į armiją. Prisimenu kaip šiandien – Kūčių vakaras, žiūriu, ateina pas mus Antanas. O jo brolis Kazimieras pora dienų anksčiau iš miško buvo sugrįžęs. Neradęs brolio, ilgai nesvarstė, šautuvą – ant peties, ir iškeliavo į Betygalą rusų pareigūnams pasakyti, kad nori eiti į kariuomenę. „Jeigu brolį paėmė, tai einu ir aš tarnauti“, - tik tiek tepasakė.

Antanas, grįžęs iš armijos, ir Elena 1947 metais susituokė Betygalos bažnyčioje. Galima sakyti, kad jaunavedžiui pasisekė – jis vedė kilmingą merginą, kurios tėvas (o jam – uošvis) Ignacas Tiškus buvo grafo Juozo Tiškevičiaus artimas giminaitis. Agelaičiuose ir aplinkiniuose kaimuose gyveno daug Tiškų, tik Juozas, norėdamas tapti grafu, turėjo pakeisti savo kilmę į lenkiškąją, teko susilenkinti. Ir taip Juozas Tiškevič gavo grafo titulą.

Elenos tėvas I. Tiškus ir grafas J. Tiškevičius buvo pirmos kartos pusbroliai.

Na, o susituokę Elena ir Antanas pradėjo kelionę per Lietuvą, pamario krašto link. Keletą metų gyveno šalia Jurbarko, vadinamajame miškų ūkio kvartale. Sužinoję, kad Klaipėdos krašte yra tuščių sodybų, atsikraustė į Plaškių kaimą. Antanas dirbo traktorininku tarybiniame ūkyje, didžiausiame tuomet pabaltijyje žolės miltų gamybos agregate. Elenos vyras mirė maždaug prie 30 metų. Tame namelyje moteris dabar gyvena viena, iš viso ji čia - jau net 50 metų.

„Šilokarčemos“ korespondentas taip pat susitiko ir kalbėjosi su Šilutėje nuo 1968 metų gyvenančia Elenos dukterėčia Elyte Sukackiene, daugelį metų dirbusia uždarojoje akcinėje bendrovėje „Šilutės hidroprojektas“. Elytė jau yra sulaukusi 70-ies ir už tetą Eleną jaunesnė dvidešimčia metų.

Dukterėčia Elytė pasakojo, kaip grafo J. Tiškevičiaus pirmos kartos pusbrolis Ignacas, jos senelis, ištarnavęs septynerius metus Rusijos Budiono armijoje, grįžo namo. Tuomet kaimas jį labai sunkiai priėmė, nes kai kurie buvę kaimynai ir giminės jau daugelį metų buvo „išsėdėję“ miške.

„Norėjo miško broliai, rezistentai – ne stribai, o banditai -  net galvą Ignacui nukirsti. Jis ėjo arklių parsivesti, tai anie šešias kulkas jam į kojas suvarė, nes jis buvo kaip išdavikas – rusų armijoje tarnavo. Mat tuomet jis, gyvenęs Sibire, visai ne savo noru buvo pasiųstas į armiją. Kaip pats senelis yra sakęs, septynerius metus kariauti - ne juokas. Anot jo, karas su kardais yra baisus karas, - jeigu tu nekerti, tau nukerta galvą“, - senelio prisiminimus dėstė Elytė.

Ir taip jos senelis bei Elenos tėvas Ignacas, kai kaimas jo nepriėmė, - pasak Elytės, - pasinėrė į kitokį gyvenimą – lošė kortomis, pradėjo išgėrinėti. Prasilošdamas kortomis jis iš bankų imdavo paskolas ir užstatydamas savo žemes nemažos dalies jų neteko.

Paskui Elytė dar pasakojo, kad jos senelio bei tetos Elenos tėvo pusbrolis grafas J. Tiškevičius turėjo šešis sūnus ir tris dukras, vienas sūnus – Juozukas – būdamas ketverių metų mirė, liko aštuoni vaikai. Aleksandras ir Feliksas padėjo tėvui atstatyti Palangos rūmus, kuriuos jis buvo įsigijęs aukciono būdu. Mano senelio pusbrolis, grafas J. Tiškevičius iš viso pasaulio vežė medžius ir gražino Palangos rūmų teritoriją. O prieš mirdamas prašė šeimos įvykdyti jo valią – ant karsto uždėti kardą ir skrybėlę.

Elytė išdrįso „Šilokarčemai‘ papasakoti ir apie Elenos vyrą Antaną ne iš gerosios pusės. „Ne Dievo dovana buvo jos vyras, - prisiminė Elytė. – Vaikiukų neturėjo, įsisūnijo vieną iš vaikų namų, bet jis žuvo avarijoje. Antanas kažkuo neišsiskyrė iš kitų vyrų, tuo metu dirbusių Plaškiuose, žolės miltų gamybos agregate. Sakyčiau, kad jis buvo kerštingas žmogus. Jeigu norėdavo ką nors padaryti, tai atlikdavo ir nesąžiningu, nepriimtinu būdu. Jis jai, be abejo, buvo vyras. Ji – paslaugi, visą gyvenimą vargo, ir viskas. Nebuvo kokia nors „pijokė“, norėjo gražiai gyventi, bet vyras buvo sunkaus būdo – ir įžeisdavo ją, ir pan.“.

Užtat judviejų bendro gyvenimo pabaiga nebuvo sunki – vieną rytą Antanas nebeatsikėlė iš lovos, Elena jį rado jau mirusį...


Foto galerija

Šilutiškės Elytės Sukackienės giminystės ryšys su grafu J. Tiškevičiumi truputį tolimesnis – jos senelis ir šis grafas buvo pirmos kartos pusbroliai.Plaškiuose jau 50 metų gyvenanti 90-metė Elena Petrauskienė didžiuojasi esanti grafo Juozo Tiškevičiaus giminaitė.

Straipsnio komentarai

Plaškiai2016-03-16
Skaitant kai kuriuos blogas emocijas skleidžiančius komentarus, susidaro toks įspūdis, kad gandras juos nešdamas buvo kelis kart pametęs........ Komentaras patinka Komentaras nepatinka
2016-03-162016-03-16
Rašantys šlykščius komentarus asmenys - tai paprastai bailūs....,,žmonės“ mano, kad internete gali išlieti tai, ko niekada realiame gyvenime nepasakytų, ir nieko gero nei savo artimam ar draugui negalėtų pasiūlyti. Pastebėkite kaip jie elgiasi gatvėje, vaikšto akis nudelbę į žemę, bijo pakelti akis, nes jų akys išduoda, kad siela jų tuščia... Psichologai nustatė, kad pikti komentarai internete yra simptomas, rodantis asmenybės susidvejinimą, nuvertėjimą. Visai kaip palaidi kaimo kiemsarginiai, kaimyno gėlių darželyje paliekantys dvokiančią „krūvelę“.
Čia bailių komentatorių mentaliteto stoka.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2016-03-16
gali būti kad tiems gestapiniams ostapininkams tai tik proga gyvai apšniukštinėti senelių turtą ir situaciją su artimaisiais. iš kur galvojate tie telefoniniai sukčiai taip viską žino - ten gi būna labai profesionalūs psichologai - turbūt skambina ne iš kalėjimų, bet per "call - forwarding" arba lietuviškai skambučių per adresavimo paslaugą kuri įjungta telefonuose kurie padėti kažkur tyliai kalėjimuose. Aišku skambinama turbūt iš kažkokių spec cžv padugnių karinių bazių. Jiem greičiausiai ne tiek pinigai įdomu, bet litvicido ir klipatizacijos procesai. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2016-03-16
pagal kokius įgaliojimus čia valdžia gali taip knaisiotis po duomenų bazes ir išsidirbinėti? ne tam skirtos tos duomenų bazės. Čia jau viršijami valstybės tarnautojų įgaliojimai iki tokio lygio kad reikalinga būtų prokurorams susidomėti kaip čia tvarkomi piliečių duomenys savivaldybėje ir seniūnijoje. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
..2016-03-16
įsivaizduojate ostapininkų valdžia seka visų žmonių gimimo dienas ir eina per prievartą kasdien švesti ir sveikinti, kad nereikėtų nieko dirbti. ne jūsų reikalas kam kiek metų suėjo. atsirado matai rūpintojėliai. gal dar ir napoleonu kartais pabūna bobutė? Komentaras patinka Komentaras nepatinka