Gerės visuomenei teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė

2016-03-25, vrm.lrv.lt
/vrm.lrv.lt nuotrauka
/vrm.lrv.lt nuotrauka

Ministras Saulius Skvernelis patvirtino (2016-03-21) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“, projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Ši Vidaus reikalų ministerijos administruojama priemonė skirta įgyvendinti konkretų uždavinį – pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams. 

Ministro patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris skelbiamas portale www.esinvesticijos.lt, numato, kad bus remiamos įvairios į visuomenei teikiamų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės didinimą nukreiptos veiklos. Pavyzdžiui, tyrimų, skirtų įvertinti teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, vykdymas bei atitinkamų viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimas. Taip pat bus remiamos veiklos, kurių metu būtų kuriamos, tobulinamos ir diegiamos su paslaugų teikimu ir asmenų aptarnavimu susijusios viešojo administravimo organizavimo procedūros, diegiami paslaugų ir aptarnavimo kokybę gerinantys kokybės vadybos metodai bei sistemos. Paramos susilauks ir kokybės standartų bei metodinių dokumentų, skirtų gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, rengimas, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo viešojo valdymo institucijose skatinimas ir koordinavimas.

Galimi pareiškėjai – valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat valstybės įmonės, kurioms suteikti įgaliojimai teikti administracines paslaugas.

Bus finansuojami Lietuvos Respublikos Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų planuose numatyti projektai. Jiems įgyvendinti numatoma skirti iki 13,79 mln. eurų, iš kurių iki 11,72 mln. eurų – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos.


Straipsnio komentarai

..2016-03-25
turėtų iš karto apiforminami tokie užmojai kaip baudžiamosios bylos. jeigu teisėtvarka pradeda galvoti kad jie teikia paslaugas tai kažkaip prasilenkia su tokiomis sąvokomis kaip pareigūnas, tarnautojas ir valstybė. Čia matyt kalbama apie tokias paslaugas kaip ten tas paksas išdavinėjo pasus kažkokiems užsieniečiams iš cžvistanų. Jeigu pasidomėsit kiek Skvernelis išdavė lygiai tokių pasų užsieniečiams tik jau "legaliai" pagal naujai padarytą skylę įstatymuose tai visi tie tūkstančiai pavardžių sudarytų nedidelio miestelio telefonų knygą. Tarp kitko Skvernelis ne pats pradėjo šituos šokius - jis tik tesė pirmtako darbą. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?