Politiko ataskaita – į stalčių arba... žiniasklaidai

2016-05-01, Stasys BIELSKIS

Atrodo, kad tvarka šalies savivaldybių politikų aplinkoje turėtų būti jei ne vienoda, tai bent panaši. Bet kažkodėl vieni „standartai“ taikomi Šilutės rajono politikams, kitokie – Pagėgių krašte. Jei Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai privalo pateikti praėjusių metų veiklos ataskaitą, kuri patalpinama Savivaldybės interneto svetainėje, tai Pagėgių savivaldybės svetainėje net nėra vietos, kur būtų galima tai padaryti... Todėl Tarybos nariui Edgarui Kuturiui nebeliko kitos išeities, kaip savo ataskaitą išsiuntinėti žiniasklaidai.

„Paskutinė valdančiosios daugumos veiklos „vinis“ - tai Tarybos veiklos reglamento pakeitimas, o tiksliau - opozicijos užtildymas, - piktinasi Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis E. Kuturys. - Valdantieji bandė nustatyti turbūt originaliausią ir kvailiausią nuostatą, pagal kurią Tarybos narys turėtų teisę vieną kartą per 30 sekundžių paklausti ir vieną kartą per 1 minutę pasisakyti. Tačiau šis planas jiems neišdegė, bent jau kol kas. Tokį valdančiųjų norą apskundžiau Vyriausybės atstovei, kuri pripažino, kad sprendimas yra neteisėtas. Todėl valdantieji buvo priversti leisti opozicijai reikšti savo nuomonę, o žmonės laikui bėgant supras bei pamatys, kad Pagėgiuose yra ir kitaip mąstančių žmonių“.

Meras V. Komskis:„Yra pasikeitęs Savivaldos įstatymas, todėl buvo sudaryta Reglamento komisija, kuri pasiūlė Tarybai tvirtinti pakeitimus. Aš manau, kad Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentas - visiems vienodas, ir nereikia skirstyti, ar tai yra opozicija, ar kitas kuris nors Tarybos narys. Pirmiausia mes turime žinoti tai, kad reglamentas visiems yra vienodas, ir merui – taip pat. Aš taip pat negaliu ilgiau klausinėti, negu kitas Tarybos narys, negaliu ilgiau kalbėti, negu kitas Tarybos narys. Ar šito laiko – pasisakyti per minutę – užtenka ar ne? Pavyzdžiui, posėdyje yra 40 klausimų, jeigu kiekvienas Tarybos narys kalbėtų dėl vieno ir to paties klausimo, tai kalbėtume 21 minutę. Jeigu dar norėtų pateikti ir po klausimą per 30 sekundžių kiekvienas politikas, tai vienam sprendimo projektui svarstyti reikėtų daugiau nei pusę valandos. O jeigu 40 sprendimų projektų – posėdžiautume daugiau nei 20 valandų. Todėl Tarybos nariai ir apsisprendė, per kiek maždaug laiko galėtų pabaigti posėdį. Kažkodėl Tarybos opozicija akcentuoja, kad tokie pakeitimai taikomi būtent jiems. Visiems yra vienodai. Man keistai atrodo tokie argumentai. E. Kuturys ir pats yra  Reglamento komisijos nariu, tačiau svarstant šiuos pakeitimus aš jokios jo, kaip Reglamento komisijos nario, nuomonės ir pasiūlymų neišgirdau".

„Dar viena bendrovė, kuri tapo valdančiųjų partijos narių įdarbinimo įmone - UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, kuris ir dabar verčia pagėgiškius mokėti vieną iš didžiausių vandens kainų Lietuvoje, - rašo E. Kuturys. - Pastarojoje įmonėje praėjusiais metais po savivaldos rinkimų į direktoriaus pavaduotojo pareigas buvo įdarbintas buvęs mero pavaduotojas Vytautas Stanišauskas. Dėl šio fakto aš su Tarybos nariu Algiu Grubliu kreipiausi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, kad būtų pradėtas tyrimas V. Stanišausko atžvilgiu, kadangi jis pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą vienerius metus negalėjo įsidarbinti tokioje bendrovėje kaip UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“. Tyrimas tebevyksta iki šios dienos. Šioje bendrovėje dirba dar ne vienas „Tvarkos ir teisingumo“ partijos narys ar buvęs Tarybos narys (pvz., Alvydas Montrimas). Manome, kad panaikinus šioje bendrovėje be reikalo įsteigtus etatus ir pagerinus įmonės administravimą būtų galima sumažinti vandens ir nuotekų šalinimo kainas“.

Meras V. Komskis: „Vandens kainas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kai ji perskaičiuos, Savivaldybės taryba galės tvirtinti arba netvirtinti. Esame maža savivaldybė, patiriame didesnius nuostolius todėl, kad yra nedidelis gyventojų skaičius. Netgi statant naujus valymo įrenginius, mes jau žinome, kad tą funkciją teks dotuoti, be to yra ir gyventojų skaičiaus mažėjimas. Dėl komunalininkų etatų, įdarbinimo – reikėtų pažvelgti plačiau. Kadangi jau 2014-2020 metų paramos laikotarpis, kurio metu reikės įsisavinti europines lėšas, tai tikrai vienas bendrovės direktorius nesuspės tai padaryti. Todėl Stebėtojų taryba leido įsteigti tokius etatus. Manau, kad čia vėl yra opozicijos politikavimas. Pagal E. Kuturį, visus partijos „Tvarka ir teisingumas“ narius Pagėgiuose reikėtų atleisti iš darbų. Nemanau, jog dėl to, kad ši partija yra valdančioji, visus reikėtų atleisti.. .Tai - tik opozicijos kalama vinis".

E. Kuturys nesitaiksto su Savivaldybės lėšų švaistymu: didesnės algos nustatymu merui, mero pavaduotojui, direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui, prieštaravo beprasmių paskolų ėmimui, kadangi lėšos neracionaliai naudojamos. Jis buvo vienas iš iniciatorių kreiptis į LR valstybės kontrolę dėl biudžeto lėšų (t. y. gautų paskolų lengvatinėmis sąlygomis iš valstybės biudžeto) švaistymo. Gautame atsakyme nurodoma, kad bus atsižvelgta į pateiktą informaciją, kuri bus įvertinta planuojant savivaldybėse valstybinius auditus.

Meras V. Komskis: „Man sunku pakomentuoti, ką jis čia nori pasakyti. Bet ir mero, ir mero pavaduotojo atlyginimo dydį Tarybos nariai gali ir tvirtinti, ir netvirtinti -  yra valstybės nustatyti atlyginimai. Todėl mažai kas nuo jo noro priklauso. Tai vėl yra politikavimas. Administracijos direktorei ir pavaduotojui paskirti 30 proc. priedai už papildomą darbą, kai kitose savivaldybėse yra ir 50, ir 70 proc. O dėl lėšų švaistymo – jeigu E. Kuturys mato, kad taip yra, turėtų kreiptis į prokuratūrą. Aš tokių duomenų neturiu. Čia vėl – politikavimas".

Taryboje E. Kuturys ir kiti opozicijos atstovai aktyviai priešinosi masinėms vėjų jėgainių statyboms Pagėgių krašte. „Tačiau valdantieji nusprendė kitaip, - nerimauja E. Kuturys. - Jie leido Pagėgių savivaldybėje masiškai jas statyti, o tai, manau, turės neigiamų pasekmių krašto gyventojams. Skaudu skaityti, kad R. Pakso žento verslas užsitikrino garantuotas pajamas ilgam laikotarpiui ir vėjo jėgaines A. Stumbro verslas ketina statyti ne kur kitur, o „tvarkiečių“ kontroliuojamame krašte.Kažin ar tokie valdančiųjų sprendimai pritrauks verslą ir žmones į mūsų kraštą?“.

Meras V. Komskis: „Tikrai nežinau, kur R. Pakso žentas stato vėjo jėgaines. Pagėgių savivaldybėje pastatyta keliasdešimt tokių jėgainių, bet tarp jų R. Pakso žento tikrai nėra. Nė vienas žmogus, kai važinėjau po seniūnijas su ataskaita, nepasakė nė vieno priekaišto – tik domėjosi, ar daugiau dar statys, ir kalbėjo, jog būtų smagu, nes ir bendruomenės iš vėjininkų gautų daugiau pajamų, ir keliai būtų sutvarkyti. Vėl politikavimas. Mūsų pozicija yra, kad ateitų verslas, todėl ir skiriasi partijų pavadinimai bei jų nuomonės".

„Savivaldybės biudžetas sudaromas „pravalgymui ir savų išlaikymui“, tačiau visiškai neskatina verslumo, didinami asignavimai, įmokos ir mero fondams, todėl tokio biudžeto nepalaikiau. Dauguma ir toliau neįsiklauso į mano pastabas, kad Pagėgiams nereikalingos dvi įstaigos - VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ bei VšĮ „Pagėgių turizmo informacijos centras“, gaunančios finansavimą iš Savivaldybės biudžeto ir vykdančios vienodas funkcijas. O tai tik patvirtina, kad minėtos įstaigos išlaikomos dirbtinai ir išskirtinai „saviems“, – piktinasi Tarybos opozicijos lyderis.

Meras V. Komskis: „Mero fondas, koks jis turi būti, yra nustatytas įstatymu. Ir aš ataskaitose visada pateikiu, ir šiemet Tarybos posėdyje pateiksiu, kiek ir kam išleista lėšų. Kiek leidžiama, tiek mes ir naudojame. VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ pavadinimą jau reikėtų keisti, nes užsiima tik sportu ir turėtų būti „Sporto centras“. O „Turizmo centras“ dirba tik su turizmu, ir turistinis laivas turi tik gerų atsiliepimų. Šiuo metu dauguma gyventojų supranta, kad tai yra tikrai dvi atskiros įstaigos".

E. Kuturys prisipažino agitavęs opoziciją balsuoti prieš Savivaldybės finansinio turto investavimą į UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“. Pastarajam vadovauja Pagėgių savivaldybės tarybos narys Kęstutis Komskis, stebėtojų tarybos narys yra mero pavaduotojas Sigitas Stonys. E. Kuturio teigimu, minėtasis centras yra prasiskolinęs, dėl to reikalingi Savivaldybės pinigai skoloms padengti, be to, valdantieji vis užsimena, kad reikės kelti komunalinių atliekų išvežimo įkainius.

Pastaruosius dalykus meras V. Komskis komentuoti atsisakė, kad nepažeistų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų. Komentarą pateikė Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė:

„Apie tai, kodėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ atsidūrė tokioje situacijoje, jau buvo rašyta „Šilokarčemos“ laikraštyje. Ši įmonė yra keturių savivaldybių akcinė bendrovė, o akcininkai - atsakingi už įmonės veiklą. Kadangi praėjusiais metais visų keturių savivaldybių vadovai nutarė, jog reikia didinti įstatinį kapitalą, kadangi ne dėl dabartinio vadovo veiklos anksčiau susidarė didžiulės skolos. Nuosavas kapitalas daugiau nei du kartus buvo mažesnis nei įstatinis. Todėl savivaldybėse buvo nuspręsta didinti įstatinį kapitalą proporcingai pagal gyventojų skaičių. Tai visų savivaldybių tarybos neseniai ir padarė".

 


Straipsnio komentarai

w to "Kaip"2016-05-04
Ko dejuoji? Kur buvai kai vyko mero ataskaita Piktupėnuose, kur buvo tavo klausimai? Rašyt ir dejuot temoki paslapčia. O lėšos, gautos už VJ naudojamos pačių gyventojų reikmėm, kaip pavyzdys Tėvo dienos paminėjimui, kas bus ir šiemet. Jei kyla klausimas lėšų kiekyje, nesunku ir patiems pasiskaičiuoti kur jos "išeina", pagaliau tai nėra slapta informacija, ją nesunku sužinoti. Todėl prašymas mažiau dejuoti, mažiau verkšlenti, kiršinti gyventojus, o pačiam labiau įsilieti į bendruomenės veiklą, tada ir klaustukų nebeliks. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Kaip2016-05-04
gi suprasti-bendruomenes gauna atitinkama finansavima del VJ statymo.....,pardon-bet gyventojai nemato jokiu tu lesu...kur jos skirstomos-neaisku,..geriau tas lesas panaudotu,pvz.,Piktupenu gyvenvieteje irengti kokia ambulatorijos patalpa...,truputi vaizdas nekoks,kai atejes privatus sveikatos kabinetas-isstumia lauk valst.ambulatorijos istaiga...ir pabuves keleta metu-uzdaro ambulatorijos pastata,dar ir parduoda...,komedija-gyventojai tos gyvenvietes ir jos apylinkiu yra atriboti nuo sveikatai pagalbos paslaugu,atsieit vaziuok i Taurage,i Pagegius vaistuku leistis..,ai tuo tarpu ne visi turi automobilius,o ir susisiekimas yra beviltiskas,..todel vis dazniau ta gyvenviete aplanko zmoniu netektys...Idomu-ka veikia sav.sveikatos komitetas? Nejau jis to klausimo nezino? Gal sugebetu kas pasirupinti kad butu zmonems patogu gauti greitai/savalaikiai medicinine pagalba....Jeigu sav.neturi lesu,tai tegul VJ kompanijos finansuoja sveikatos apsaugos priemonems uztikrinti....Keistas variantas-kaimo zmoniu bendruomene net mintyse neturi to klausimo ir nepamasto kad siais laikais vis daugeja ligotu zmoniu-ir del nedatekliaus,ir del stresiniu gyvenimo situaciju ir del igimtu ligu.....Manau kad sveikatos rupinimosi kastai gyventojams kaip tik tai turi buti dengiami tu VJ kompaniju,nes zmones tikrai nezino kiek lesu yra gyventojams skirta ir kur jos ,racionaliai ar neracionaliai,panaudotos. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Klausimas2016-05-02
Kodėl korespondentas nepaklausė, ką patarinėja merui V. Komskiui patarėjas B. Budvytis, turbūt meras pasakys ,kad labai reikalingas šis savivaldybei gerai apmokamas etatas, ir dar pridurs, visiškas opozicijos nepolitikavimas?
P.S. visus valdininkus perkelti dirbti į Pagėgių komunaklinį ūkį ir kaina pakels Valstybinė kainų komisija žmonėm, bet algas gaus įdarbinti, mero logika?
Dar viena vinis, priedus gauna direktorė ir pavaduotojas, kadangi ir kitos savivaldybės moka, bet visiškai merui nesvarbu kaip dirba, už ką gauna, ar turi savivaldybė skolų? Pasirodo čia irgi politikavimas...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka