Šilutės Žibų pradinė mokykla - atvira pokyčiams

2016-05-05, Šilutės Žibų pradinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Daina Macijauskienė

„Šiuolaikinis gyvenimo tempas“, „šiuolaikinis jaunimas“, „naujos kartos vaikai z“- visi ne kartą gyvenime esame girdėję šias frazes. Greitai kintanti tikrovė, didžiulis gyvenimo, technikos progresas keičia žmonių  požiūrį į  daugelį gyvenimo dalykų,  nusistovėjusių vertybių. Be abejonės, keičiasi ir patys žmonės, jų mąstymas, elgesys, bendravimas.

Ypatingai šie pokyčiai ryškūs dabartinėje vaikų kartoje: jie auga kompiuterių, išmaniųjų  telefonų, planšetinių kompiuterių apsupti. Ši karta netgi turi savo pavadinimą - karta Z.

Z kartos vaikai yra labai glaudžiai susiję su technologijomis,  jie įdomūs, kūrybingi, atviri ir geranoriški. Tačiau dažnai šios kartos vaikai  pasižymi hiperaktyvumu, negalėjimu susikaupti ties viena veikla, nemėgsta, kai yra nurodoma jiems iš aukščiau. Su šiuolaikiniais vaikais reikia mokėti tartis, rasti bendrą kalbą, ieškoti jiems įdomios ir patrauklios veiklos. Aišku, kad dabartiniams vaikams senoji mokymo sistema, kuomet visiems buvo taikomi vienodi standartiniai mokymo būdai, orientuoti į tai, kad vaikų gebėjimai atitiktų kiekvienam amžiaus tarpsniui numatytas normas, nebetinka, nes yra pasenusi ir nebeatitinka šių dienų realijų. Pripažinus, jog visi vaikai yra skirtingi, kad skiriasi jų patirtys, poreikiai ir siekiai, supratus, kad mokykloje vaikai mokosi skirtingais tempais ir skirtingais būdais, išryškėjo akivaizdi šio laikmečio švietimo tendencija - nuo švietimo visiems pereinama prie švietimo kiekvienam. Lankstesnis tampa ir pats mokymosi procesas: mokomasi ne tik individualiai, bet ir partneriškai, grupėse, komandose, įvairiuose socialiniuose ir virtualiuose tinkluose. Nuolat mažėja  privalomų „tinkamo mokymo“ receptų, nes vis daugiau sužinoma apie įdomių, patrauklių, vaikams priimtinų mokymosi būdų  įvairovę. Geroje šiuolaikinėje mokykloje mokymosi rezultatai ir jų pasiekimo būdai yra lygiaverčiai dalykai, nes rezultatai siekiami ne vien nuobodžiais ir  įprastais „standartiniais“, o mokiniui patraukliais, netradiciniais mokymo būdais, kuomet mokytojas kūrybingai geba naudoti mokymo organizavimo ir mokymosi aplinkų įvairovę. Geroje mokykloje mokymasis ir gyvenimas turi derėti. Visi dabartinės mokyklos raidos orientyrai, apibrėžiantys, kokie mokyklos bruožai laikomi vertingais, yra nurodyti 2015 m. švietimo ir mokslo ministrės A. Pitrėnienės patvirtintoje Geros mokyklos koncepcijoje.

Ar atitinka šiuolaikinės Geros mokyklos koncepcijos nuostatas bei įsivertinti savo veiklos kokybę visos Lietuvos mokyklos turėjo galimybę dalyvaudamos 2014 metais Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros inicijuotose veiklos kokybės pripažinimo procedūrose.

„Manau, kad Gera mokykla pasižymi savita kultūra, kūrybiškumą bei saviraišką skatinančia aplinka, šilta ir jaukia atmosfera, kurioje saugiai ir laisvai  jaučiasi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Mūsų mokykla nuolat kryptingai siekia išsikeltų bendrų tikslų, yra besimokanti, drąsiai priimanti šiandienos iššūkius ir atvira pokyčiams mokykla. Dalyvauti  nacionalinėje geriausiai dirbančių mokyklų atrankoje nusprendėme norėdami pasitikrinti, ar teisinga linkme dirbame, kokios yra stipriosios mūsų mokyklos pusės, o kurias sritis reikia tobulinti. Nedrąsu, bet kartu ir džiaugiamės, kad rodiklius vertins suformuotos kompetentingos ekspertų vertinimo grupės“,- apie apsisprendimą dalyvauti mokyklos veiklos kokybės vertinimo procedūrose kalbėjo mokyklos direktorė Elena Šarkienė. Iš konkurse dalyvavusių 34 mokyklų ekspertinio vertinimo metu 8 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos buvo pripažintos, kaip labiausiai atitinkančios Geros mokyklos koncepcijos nuostatas. Džiugu, kad tarp šių mokyklų Geros mokyklos nominacija įteikta ir Šilutės Žibų pradinei mokyklai. Tai pripažinimas, leidžiantis didžiuotis savo mokykla, nuveiktais darbais. Tačiau kartu  šis mokyklos įvertinimas yra ir ne mažiau įpareigojantis, skatinantis ir toliau nesustoti, siekti pažangos ir nuolat tobulėti. Todėl  šiais mokslo metais Šilutės Žibų pradinėje mokykloje didelis dėmesys skiriamas ne tik tradiciniam žinių perteikimui ir gerų mokymosi rezultatų pasiekimui, bet ypatingas dėmesys skirtas kitokiems, netradiciniams mokymosi būdams, kurie mokiniams būtų įdomūs, patrauklūs, priimtini ir mėgiami. Šio užsibrėžto tikslo siekėme „kitokiomis“  pamokomis, kurių metu vaikai mokėsi per žaidimus, muziejuose, knygyne, bibliotekose, H. Šojaus dvare, Šilutės uoste, miškų urėdijoje, gamtoje ir kitose netradicinėse aplinkose.  Mokymasis netradicinėse aplinkose už klasės ir mokyklos ribų pradinukams yra labai patrauklus, nes vaikai, net nejausdami jog dalyvauja „pamokoje“, labai aktyviai įsitraukia į mokymosi procesą, diskutuoja, klausia, būna labiau atsipalaidavę ir lengviau įsisavina išgirstą informaciją. Naudingos, įdomios ir vaikų mėgstamos yra mokykloje vedamos integruotos pamokos, tokios kaip: kūno kultūros ir anglų kalbos, muzikos ir pasaulio pažinimo, dailės ir lietuvių kalbos bei kt. Tradicija tampa integruotos anglų kalbos pamokos, kurias mokyklos pradinukams veda „šiuolaikiniai mokytojai“ - Šilutės pirmosios gimnazijos dvyliktokai, ar pamokos, kurias maloniai sutinka vesti mokinių tėveliai. Šių pamokų dėka mokymasis vaikams taip pat tampa įdomus, malonus, kūrybiškas ir nenuobodus. Tokios netradicinės pamokos mūsų mokykloje ne naujiena, todėl Žibų pradinės mokyklos mokytojos mielai dalinasi sukaupta patirtimi vesdamos atviras pamokas kitų rajono mokyklų pedagogams. Respublikos ir tarptautinėse konferencijose savo žiniomis, įdirbiu, patirtimi nuolat dalinasi dauguma mokykloje dirbančių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų. „Mokymasis ir mokymas turi būti smagus“ - viena iš anglų kalbos mokytojos ekspertės Renatos Ivaščenkienės parengtų temų, skaitomų seminarų, konferencijų metu. „Derinant tradicinį mokymą su „kitokiu“ netradiciniu, galima pasiekti tikrai puikių rezultatų“, – teigia mokytoja R. Ivaščenkienė. Šiuos mokytojos žodžius  puikiai patvirtina 4c klasės mokinės Edvilės Armonaitės balandžio mėnesį iškovota I vieta Kaune vykusiame respublikiniame 4-ųjų klasių  mokinių anglų kalbos vaizdinių pranešimų čempionate „English speech championship – 2016“.

Šilutės Žibų pradinės mokyklos gyvenimas – tai ne tik mokymasis,  pamokos, namų darbų ruoša. Neatsiejama mokyklos dalimi yra tapusi įdomi, kūrybiška, leidžianti atsiskleisti mokinių gabumams įvairi popamokinė veikla, mokykloje vykdomos akcijos, projektai, sportinės varžybos, dalyvavimas konkursuose, respublikinėse dainų šventėse ir kt. Nuolat mokyklos vardą rajone ir šalyje garsina  šiuolaikinių šokių kolektyvas „Salūnas“, tautinių šokių kolektyvas „Žiburėlis“, dailės-darbelių būrelis „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“, mokyklos pop choras.

Vadovaujantis Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis, sėkmingos mokyklos svarbiausia misija – geri mokinių ugdymosi rezultatai, pasiekti maloniomis, įsimenančiomis, prasmingomis gyvenimo ir mokymosi akimirkomis mokykloje. Šilutės Žibų pradinės mokyklos siekis - būti mokykla, kurioje gyvenimas ir mokymas susilieja.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

..2016-05-05
šlykštu net skaityti tuos propagandinius tauškalus. kad ir kiek poliruosi mėšlo gabalą vis tiek smirdės. duonos ir žaidimų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar karantinas pakeitė jūsų finansinę padėtį?