Siūloma nuo metų vidurio didinti karių atlyginimus ir socialines garantijas, gerinti rotavimo sąlygas

2016-05-21, kam.lt
kam.lt nuotrauka
kam.lt nuotrauka

Krašto apsaugos ministerija siūlo nuo 2016 m. liepos 1 d. didinti profesinės karo tarnybos karių atlyginimus, į profesinės karo tarnybos karių tarnybinį atlyginimą įtraukti ir šiuo metu karių gaunamus butpinigius ir sudaryti patrauklesnį kompensacijų paketą šalyje rotuojamiems kariams. Siūlomų įstatymo pakeitimų įgyvendinimas palies visus profesinės karo tarnybos karius.

Taip pat projekte numatomos papildomos piniginės skatinimo priemonės profesinės karo tarnybos kariams, kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams už nepertraukiamą 4 metų tarnybą, taip pat kariūnams, sudariusiems pirmą profesinės karo tarnybos sutartį.

Šiuos ministerijos parengtus Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimus krašto apsaugos ministras Juozas Olekas gegužės 19 d. pristatė Seime, projektui anksčiau šį mėnesį jau yra pritarusi Vyriausybė.

Profesinės karo tarnybos karių atlyginimų didinimas

Siekiant mažinti atotrūkį tarp didžiausią ir mažiausią tarnybinį atlyginimą gaunančių karių ir išlaikant atitinkamą proporciją tarp karinių laipsnių, siūloma didinti profesinės karo tarnybos karių atlyginimus. Planuojama, kad žemiausius karinius laipsnius turintiems kariams tarnybinis atlyginimas vidutiniškai didėtų apie 20 proc.

Kartu su profesinės karo tarnybos karių atlyginimų didinimu planuojama į profesinės karo tarnybos karių tarnybinį atlyginimą įtraukti ir šiuo metu karių gaunamus butpinigius. Butpinigiai, kurie savo esme prilygsta pastovaus pobūdžio pajamoms, būtų priskirti su darbo santykiais susijusioms apmokestinamosioms kario pajamoms. Šiuo atveju susidariusią papildomą mokesčių dalį prisiimtų valstybė.

Butpinigių įtraukimas į tarnybinį atlyginimą ilguoju laikotarpiu padidins profesinės karo tarnybos karių gaunamas pensijas, ligos, motinystės, tėvystės pašalpas ir kitas išmokas, kurios skaičiuojamos nuo kario darbo užmokesčio.

Naujos kompensacijos rotuojamiems profesinės karo tarnybos kariams

Pagal naują tvarką, šalyje rotuojamiems profesinės karo tarnybos kariams, taip pat pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariūnams, baigusiems Akademiją ar užsienio karo mokymo įstaigą, būtų siūlomos gyvenamosios patalpos nuomos arba kelionės išlaidų į tarnybą ir atgal kompensacijos.

Kariams, rotuojamiems tarnybai į kitą apskritį, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijų dydis priklausytų nuo konkrečios tarnybos vietos. Vyriausybės nutarimu planuojama nustatyti 3 vietovių grupes ir maksimalius gyvenamosios patalpos nuomos kompensacijos dydžius pagal vietovių grupes. Didžiausios nuomos išlaidų kompensacijos būtų skiriamos į Vilnių perkeltiems kariams ir siektų apie 261 eurų, kitose vietovėse kompensacijų dydžiai būtų mažesni. Priklausomai nuo tarnybos vietovės, kariui būtų išmokama maždaug nuo 156 iki 261 eurų.

Į kitą apskritį tarnybai perkeltiems kariams gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacija taip pat būtų didinama už kiekvieną kartu gyvenantį vaiką (įvaikį) ar išlaikytinį.

Kariai, rotuojami tarnybai į kitą apskritį, vietoje gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos kaip alternatyvą gali pasirinkti kelionės iš gyvenamosios vietos į tarnybą kitoje apskrityje ir atgal išlaidų atlyginimą – maksimalus atlyginamas dydis per mėnesį galėtų siekti apie 151 eurą, kai bendras dienos kelionės atstumas yra iki 120 km.

Kariai, rotuojami į kitą tarnybos vietovę kitoje savivaldybėje galės pretenduoti tik į kelionės iš gyvenamosios vietos į tarnybą kitoje savivaldybėje ir atgal išlaidų atlyginimą, kurios maksimalus dydis per mėnesį būtų apie 151 euras.

Rotuojamiems kariams tokios išlaidos būtų kompensuojamos ir atlyginamos iki 6 metų nuo perkėlimo į tarnybos vietą kitoje šalies apskrityje arba savivaldybėje pradžios. Jeigu per šį 6 metų laikotarpį profesinės karo tarnybos karys bus perkeliamas į kitą tarnybos vietovę kitoje apskrityje arba savivaldybėje, 6 metų terminas bus pradedamas skaičiuoti iš naujo.

Gyvenamosios patalpos nuomos arba kelionės išlaidos kariams nebus kompensuojamos, jeigu karys, jo sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), išlaikytiniai asmenys toje tarnybos vietovėje turės gyvenamųjų patalpų reikalavimus atitinkančio nekilnojamojo turto ar per pastaruosius 5 metus bus jas perleidę (išskyrus perleidimą dėl santuokos nutraukimo).

Profesinę ir nenuolatinę karo tarnybą pasirinkusiems naujiems kariams – papildomos skatinimo priemonės

Siekiant į profesinę ir nenuolatinę karo tarnybą pritraukti kuo daugiau Lietuvos piliečių siūloma papildyti esamą skatinimo sistemą naujomis vienkartinėmis išmokomis.

Papildoma vienkartine išmoka būtų skatinami asmenys profesinėje karo tarnyboje ištarnavę pirmus keturis nepertraukiamus metus. Vienkartinės piniginės išmokos dydis „į rankas" – nuo 1983 iki 4463 eurų – priklausytų nuo profesinės karo tarnybos kario tarnybos vertinimo rezultatų. Ši vienkartinė išmoka būtų skiriama po 4 metų nepertraukiamos tarnybos.

Kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai būtų skatinami vienkartinėmis piniginėmis išmokomis už pirmus 4 nepertraukiamus tarnybos metus, jei per šį laikotarpį kasmet ištarnautų ne mažiau kaip atitinkamiems metams nustatytą aktyviojo rezervo karių pratybų ir mokymų trukmę. Išmokos dydis „į rankas“ – nuo 396 iki 892 eurų priklausytų nuo tarnybos vertinimo rezultatų.

Pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariūnams, baigusiems Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją arba užsienio karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos, taip pat siūloma skirti vienkartinę piniginę išmoką. Ji būtų mokama kariūnams po studijų baigimo ir pasirašius profesinės karo tarnybos sutartį. Jos dydis „į rankas“, būtų apie 325-724 eurus, suma priklausytų nuo kariūnų atestavimo rezultatų.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

..2016-05-21
va va. su ta visa visuomenės sukarinimo ir gestapizacijos politika kuri primena kažkokį hibridinį izraelinio apartheidinio trojos arklininkystės modelį jau dabar ta nekilnojamo turto rinka yra ant tiek iškreipta kad daugiabučiai primena žinybinius bendrabučius prigrūstus cžvistinių voluntariusinių operatyvinių čepsėtojų, nereikalinga net per daug sekti juos sekant tas pasakas kurias seka visiems su apsimosadinusiomis rožomis. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gavote SMS žinutę, raginančią skiepytis nuo COVID-19?