Griežtesni reikalavimai auditoriams stiprins investuotojų ir kreditorių apsaugą

2016-05-31, finmin.lrv.lt
finmin.lrv.lt
finmin.lrv.lt
Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems Audito įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų projektams, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos Audito direktyvos nuostatos ir atsižvelgiama į kai kuriuos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl viešojo intereso įmonių audito reikalavimų aspektus. Pasak finansų viceministro Romualdo Gėgžno, šio paketo priėmimas Seime leistų stiprinti auditorių ir audito įmonių objektyvumą, nešališkumą bei garantuotų investuotojų ir kreditorių apsaugą.

„Siekdami užtikrinti patikimą finansinių ataskaitų auditą, griežtiname reikalavimus visiems auditoriams, ypač atsižvelgėme į tuos, kurie taikomi audituojantiems viešojo intereso įmonių finansines ataskaitas. Tikime, kad naujoji tvarka, kai šios įmonės bus audituojamos vadovaujantis tiek įstatymu, tiek Reglamentu, leis kurti ir stiprinti investuotojų pasitikėjimą, itin svarbų bankų, draudimo bendrovių ir kitų viešojo intereso įmonių atvejais“, - sako R. Gėgžnas.

Seimui teikiamame projekte numatyta, kad auditorių ir audito įmonių veiklos reglamentavimas priklausys nuo audituojamų subjektų. Tai reiškia, kad audituojantiems viešojo intereso įmones (VIĮ) bus privaloma vadovautis ir Audito įstatymu, ir Reglamentu, kitiems auditoriams – tik Audito įstatymu. Toks papildomų taisyklių VIĮ auditoriams taikymas visuomenei suteiks daugiau pasitikėjimo audituotomis finansinėmis ataskaitomis bei užtikrins vartotojų galimybę priimti pagrįstus sprendimus.

VIĮ apima biržines bendroves, bankus, draudimo bendroves, kitas viešojo intereso įmones. Projektu siūloma papildyti VIĮ sąrašą, įtraukiant valstybės, savivaldybės įmones, akcines ir uždarąsias akcines bendroves, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis (2 metus iš eilės tenkina bent du reikalavimus: turtas -  20 mln. eurų, grynosios pajamos – 40 mln. eurų ir jose dirba ne mažiau kaip 250 darbuotojų). Taip pat numatyta prie VIĮ priskirti ir kredito unijas, kurių turtas paskutinę finansinių metų dieną dvejus metus iš eilės viršija 20 mln. eurų. 

Siūlomame projekte aiškiai apibrėžtas ir audito kokybę užtikrinsiančių institucijų vaidmuo. Numatoma, kad Vyriausybės įgaliota institucija, kuriai pavesta atlikti visų auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą ir kuri laikoma vienintele kompetentinga institucija, bus Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Finansų ministerijos. Ji bus visiškai atsakinga už funkcijų (teisės atlikti auditą suteikimas, audito standartų ir etikos principų nustatymas, kvalifikacijos kėlimas, atlikto audito kokybės užtikrinimas, tyrimų atlikimas, sankcijų skyrimas) atlikimą, nepriklausomai nuo to, ar funkcijas atlieka pati Tarnyba, ar jų atlikimas įstatymu deleguotas Lietuvos auditorių rūmams.

Planuojama, kad įstatymas, jį priėmus Seime, įsigaliotų nuo 2016 m. birželio 17 d.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų uždaryti rusakalbių mokyklas?