Valstybės skiriamų advokatų paslaugos bus teikiamos efektyviau

2016-06-20, tm.lt
manosalis.lt nuotrauka
manosalis.lt nuotrauka

Vyriausybė šiandien pritarė Teisingumo ministerijos parengtoms Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pataisoms, kurias priėmus antrinės teisinės pagalbos teikimas Lietuvoje bus konkurencingesnis ir efektyvesnis.

Visų pirma, pataisomis supaprastinama procedūra, kai antrinei teisinei pagalbai teikti asmuo pats pasirenka pageidaujamą advokatą iš visų Lietuvoje praktikuojančių advokatų sąrašo.

„Galimybę žmogui pačiam pasirinkti advokatą, kuris jį atstovautų teisme, įtvirtinome jau prieš porą metų, tačiau tokia procedūra iki šiol neproporcingai ilga ir netaikoma baudžiamosiose bylose, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas. Pataisomis siekiame supaprastinti šias procedūras, kad asmenys galėtų laisvai rinktis, kas jiems atstovaus. Be to, siūloma, kad žmogus taip pat galėtų prašyti pakeisti jau paskirtą advokatą - tokia galimybė iki šiol nebuvo numatyta“, – pabrėžia J. Bernatonis.

Dabar turi būti priimami du atskiri Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimai – dėl teisinės pagalbos teikimo ir dėl advokato paskyrimo. Priėmus pataisas, tarnyba, gavusi pareiškėjo pasirinkto advokato sutikimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje, priimdama sprendimą suteikti antrinę teisinę pagalbą, iš karto jį paskirtų. Be to, siūloma numatyti, kad, tarnybai priėmus sprendimą ir paskyrus advokatą įprastine tvarka, asmuo turėtų galimybę prašyti pakeisti šį advokatą, jeigu jis susitaria su savo pasirinktu advokatu dėl atstovavimo konkrečioje byloje.

Pataisomis taip pat siūloma įtvirtinti galimybę pasirinkti advokatą, teiksiantį antrinę teisinę pagalbą konkrečioje byloje, kai gynėjo ar įgaliotojo atstovo dalyvavimas baudžiamojoje byloje yra būtinas.
Be to, pataisomis siekiama skatinti kaitą ir efektyvesnį naujų advokatų įtraukimą į antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų ratą.

„Šiuo metu su advokatais, nuolat teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudaromos neterminuotos sutartys. Įtvirtinus 5 metų sutarties terminą, skatinsime advokatų konkurencingumą, be to bus daugiau galimybių į šią sritį pritraukti naujų, perspektyvių advokatų“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Šiuo metu Lietuvoje nuolatinio teisinės pagalbos teikimo sutartys sudarytos su 63 advokatais. Kaip numatyta galiojančiame reglamentavime, naujos sutartys gali būti sudarytos tik pasibaigus galiojančios sutartims, kurios pasibaigti gali tik jas nutraukus abipusiu sutarimu, dėl pažeidimų arba advokatą išbraukus ir praktikuojančių advokatų sąrašo.

Be terminuotų sutarčių siūlymo, pataisose taip pat numatoma galimybė šias sutartis nutraukti vienašališkai, prisitaikant prie realaus antrinės teisinės pagalbos teikimo poreikio šalyje.

Tam, kad šios pataisos įsigaliotų, joms turi pritarti Seimas.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?