Lietuvos savivaldybių socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos specialistai gerosios patirties sėmėsi iš kolegų Norvegijoje

2016-06-28, Vladas Polevičius

Pasinaudojant Norvegijos finansuojamų struktūrinių fondų parama Lietuvos savivaldybių socialinės ir sveikatos apsaugos darbuotojai ir specialistai sėmėsi gerosios patirties iš savo kolegų Norvegijos Karalystėje.

Projektas „Pažangios Norvegijos Karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas siekiant Lietuvos visuomenės gerovės“ buvo vykdomas pagal programą "Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas" ir buvo finansuojamas iš Norvegijos finansinio  mechanizmo idėjų. Šio projekto tikslas buvo prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant žinias ir gerąją patirtį bei stiprinti gebėjimus ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir  Norvegijos valstybių. Projekto metu buvo siekama tobulinti socialinės ir sveikatos apsaugos darbuotojų įgūdžius ir kurti darbui palankią aplinką remiantis gerąją Norvegijos patirtimi bei skatinti mokymosi visą gyvenimą bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą, įgyvendinant nacionalinės, regioninės politikos tikslus. Prie šios idėjos įgyvendinimo prisidėjo net 6 savivaldybės iš Lietuvos ir 3 iš Norvegijos, tarp jų - Telšiai,  Šilutė, Plungė, Marijampolė, Kalvarija, Vilkaviškis, Lesje ir Bergeno bei Steinkjer savivaldos.

Svarbu pabrėžti, kad projekto metu vyko įvairūs mokymai socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse, administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų gerinimui, taip pat pažintiniai vizitai Norvegijos Karalystėje perimant žinias ir gerąją patirtį, aapskrito stalo diskusijos apie antikorupciją, masinių internetinių kursų (MOOC) kūrimas ir vykdymas bei išvykstamosios strateginės sesijos organizavimas.

Be to, buvo organizuoti mokymai, kurie truko nuo vasario iki balandžio mėnesio ir juose dalyvavo daugiau nei 430 asmenų iš Telšių, Plungės, Vilkaviškio, Marijampolės, Šilutės, Kalvarijos, Tauragės bei Pagėgių. Mokymuose dalyviai galėjo pagilinti žinias apie streso valdymą, teisinį raštingumą, įvaizdžio valdymą ir bendravimą su žiniasklaida, apie psichologinį smurtą, sveikatos priežiūros teikiamas paslaugas. Už projekto veiklą Šilutėje, jo įgyvendimą, viešinimą bei veiklą, buvo atsakinga Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Taip pat galime pasidžiaugti net 4 stažuotėmis (pažintiniai vizitai) Norvegijos Karalystėje, kuriose dalyvavo net 56 dalyviai iš Lietuvos. Stažuotės vyko 2015 m. lapkričio - 2016 m. kovo mėnesiais.  Vizitų metu buvo aplankyta virš 20 Lesia, Bergen, Steinkjer savivaldybių ir joms pavaldžių sveikatos bei socialinės rūpybos įstaigų. Pasak vienos iš veiklų organizatorės Vasarės Kapsevičiūtės, šio projekto veiklos yra labai svarbios Lietuvos socialiniams ir sveikatos apsaugos darbuotojams, kurie siekia tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. Vasarė Kapsevičiūtė pritaria, kad pasirinkimas gerosios patirties semtis iš šių sričių specialistų Norvegijoje yra itin taiklus, kadangi šioje šalyje socialinių ir sveikatos paslaugų sektorius yra labai gerai išvystytas ir pritaikytas įvairiems gyventojų poreikiams.

Taipogi, balandžio bei gegužės mėnesiais vykusios apskirtojo stalo diskusijos sulaukė itin didelio visuomenės susidomėjimo. Diskusijose dalyviai kalbėjo ir diskutavo apie korupciją ir antikorupciją viešosiose įstaigose, korupcijos pasekmes visuomenei, darbuotojams ir ateities kartoms. Dauguma žmonių vieningai  nutarė, kad žmonės vis dar bijo kalbėti apie korupciją, jos apraiškas,  nes tai gali atitinkama forma pakenkti jų artimiesiems arba karjerai.

Galiausiai, projeką vainikuoja visą birželio mėnesį vykstantys masiniai internetiniai kursai (MOOC). Kiekvieną kursą sudaro teorinė video medžiaga, praktinės savarankiškos užduotys, vertinamieji klausimai. Šiuose kursuose iš viso dalyvauja apie  300 žmonių, kurie programos pabaigoje gaus Socialinių mokslų kolegijos pažymėjimus.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų į karo tarnybą šaukti ir moteris?