Patikros prasidės netrukus

2016-06-29, nma.lt
nma.lt nuotrauka
nma.lt nuotrauka
Artimiausiu metu prasidės pareiškėjų, pretenduojančių gauti tiesiogines išmokas ir paramą pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programos priemones, ūkių patikros. Ūkininkai kviečiami susipažinti su įsipareigojimų tikrinimo grafiku bei tinkamai pasirengti patikroms.
 
Patikros ūkiuose atliekamos visus metus, bet dažniausiai jos vyksta vasarą ir rudenį. Prasidėjus vasarai iki rudens pradžios patikrų specialistai vyksta į ūkius įsitikinti, kaip vykdomi įsipareigojimai.
 
Šių patikrų metu tikrinama, kaip laikomasi šienavimo ar nuganymo terminų, kaip pildomas Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalas, ar nušienauti sodų ir uogynų tarpueiliai, ar laikomasi pasėlių įvairinimo reikalavimo, ar tinkamai prižiūrimi melioracijos griovių šlaitai, ar žaliajame pūdyme auginami žoliniai augalai įterpti į dirvą ir t. t.
 
Dažniausiai apie numatomas patikras informuojama iš anksto
Nors įspėti apie numatomą patikrą vietoje nėra privaloma, paprastai pareiškėjai informuojami iš anksto. Tikrinant su deklaruotu plotu susijusius įsipareigojimus, pareiškėjui apie tai pranešama ne anksčiau kaip prieš 14 dienų.
 
Apie numatomą vykdyti patikrą nepranešama tuo atveju, kai ši informacija gali pakenkti kontrolės rezultatams.
 
Šiais metais planuojama iki 60 proc. matavimo patikrų atlikti palydovinių vaizdų pagalba. Taip bus patikrinta apie 4000 pareiškėjų. Atliekant patikras nuotoliniu būdu pareiškėjo deklaruotų laukų plotai identifikuojami ir pamatuojami kompiuterine programine įranga, pagal palydovinę arba aerofotografinę nuotrauką – tuomet pareiškėjas patikrose nedalyvauja. Tačiau įsipareigojimų laikymasis (pavyzdžiui, ar nušienauti laukai) bus tikrinamas lankantis vietoje.
 
Pranešama apie patikrų rezultatus
Atlikę patikrą, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojai parengia ataskaitą, kurioje pateikiami patikros rezultatai. Pareiškėjas informaciją apie patikros rezultatus gali rasti portale, o tais atvejais, kai patikros metu nustatomi neatitikimai, informuojama atskirai.
 
Pareiškėjai, kurie pageidaujamą informacijos gavimo būdą pažymėjo paraiškoje, bus informuojami jų pasirinktu būdu: SMS žinute, el. paštu arba paštu. Pasirinkusiems gauti informaciją SMS žinute bus siunčiamas pranešimas, kad atliktos patikros informacinį pranešimą bei patikros ataskaitą jis gali rasti portale. Nepažymėjusiems paraiškoje pageidautino informacijos gavimo būdo pranešimai apie nustatytus neatitikimus patikroje bus siunčiami paštu.
 
Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalas
Jei patikros vietoje metu nėra galimybės patikrinti Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo, kadangi nepavyksta susisiekti su pareiškėju arba su juo buvo susisiekta, tačiau pareiškėjas patikroje nedalyvavo, pareiškėjui siunčiamas pranešimas dėl žurnalo patikros. Yra keletas galimų žurnalo patikrinimo būdų: žurnalas patikrinamas atvykus pas pareiškėją; pareiškėjas žurnalą pateikia Kontrolės departamento teritoriniam patikrų vietoje skyriui; pareiškėjas žurnalo nuskenuotą kopiją siunčia NMA e. pašto adresu dokumentai@nma.lt. Siunčiamas užpildytas Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalas turi būti pareiškėjo pasirašytas.
 
Išimtinės aplinkybės
Apie išimtines aplinkybes pareiškėjas turi pranešti raštu NMA per 15 darbo dienų nuo tokių aplinkybių paskutinės veikimo dienos bei pateikti tai įrodančius dokumentus. Patikros metu išimtinės aplinkybės nefiksuojamos, į jas atsižvelgiama administruojant paraišką.
 
Jei pareiškėjas negali įvykdyti įsipareigojimų dėl blogų oro sąlygų, jis turėtų kreiptis pažymos į seniūniją arba į hidrometeorologijos tarnybą. Jei pareiškėjas negali vykdyti įsipareigojimų dėl sveikatos būklės, pažymą apie tai turi išduoti gydymo įstaiga. Minėtos pažymos yra tinkamos kaip išimtines aplinkybes patvirtinantys dokumentai. Tačiau svarstomi visi pateikti dokumentai, todėl kiekvienas atvejis yra individualus ir išimtinių aplinkybių poveikio mastas vertinamas itin kruopščiai.
 
Galutinė išmoka – atsižvelgiant į patikros rezultatus
Galutinė išmokos suma pareiškėjams, kurių valdose buvo atliktos patikros vietoje, apskaičiuojama atsižvelgiant į patikros vietoje rezultatus.
 
Patikrų ūkiuose metu tikrinami visi be išimties pareiškėjo pagal priemones, programas, veiklas prisiimti įsipareigojimai, kuriuos galima patikrinti patikros metu (deklaruotas pasėlis, plotas, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo reikalavimų vykdymas).
 
Naudinga informacija:

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!