Seimas apsisprendė dėl bankų mokėjimų paslaugų įkainių

2016-06-30

Seimas priėmė naujos redakcijos Mokėjimų įstatymą, į nacionalinę teisę perkeldamas Mokėjimų sąskaitų direktyvą, reglamentą dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas ir reglamentą, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio ne debeto operacijų eurais techninio ir komerciniai reikalavimai, skelbiama Seimo kanceliarijos pranešime.

Nauja įstatymo versija priimta 72 parlamentarams balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir 12 susilaikius.

Pasak projektą pristačiusio finansų viceministro Algimanto Rimkūno, šiuo įstatymu tikimasi sumažinti būtiniausių mokėjimo paslaugų įkainius, padidinti mokėjimo paslaugų prieinamumą gyventojams, didinti konkurenciją tarp mokėjimo paslaugų teikėjų ir skatinti naudotis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis.

Įstatyme įteisinta galimybė vartotojui atsidaryti pagrindinio mokėjimo sąskaitą kredito įstaigoje. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarys mokėjimo paslaugos ir mokėjimo operacijos, kurios turės būti teikiamos už ne didesnį negu priežiūros institucijos (Lietuvos bankas) nustatytą maksimalų komisinį užmokestį.

Įstatyme įtvirtintos šios pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančios mokėjimo paslaugos ir mokėjimo operacijos:

1) mokėjimo sąskaitos atidarymas, tvarkymas ir uždarymas, taip pat šioms operacijoms vykdyti reikalingos paslaugos;

2) lėšų įmokėjimas ir gaunamų mokėjimų įskaitymas į mokėjimo sąskaitą, taip pat šioms mokėjimo operacijoms vykdyti reikalingos paslaugos;

3) grynųjų pinigų išėmimas iš mokėjimo sąskaitos valstybėse narėse klientų aptarnavimo vietose arba iš bankomatų įstaigos darbo arba ne darbo laiku, taip pat šiai mokėjimo operacijai vykdyti reikalingos paslaugos;

4) mokėjimo operacijos naudojant mokėjimo kortelę, įskaitant mokėjimus internetu;

5) klientų aptarnavimo vietose ir (arba) įstaigos internetinėmis priemonėmis atliekamų kredito pervedimų, įskaitant periodinio pervedimo nurodymus, vykdymas valstybėse narėse;

6) mokėjimo priemonių, įskaitant mokėjimo kortelę, išdavimas;

7) tiesioginio debeto operacijos.

Nustatydamas maksimalų pagrįstą komisinį atlyginimą už pagrindinę mokėjimo sąskaitą, Lietuvos bankas turėtų remsis direktyvoje įtvirtintais kriterijais – nacionalinių pajamų lygiu ir vidutiniais per vienus metus įstaigų imamais komisiniais atlyginimais, taikomais už su mokėjimo sąskaita susijusias paslaugas.

Šaltinis: lrt.lt


Apklausa
Ar gerai, kad žydų bendruomenei perduodami pastatai prestižinėse miestų vietose?