Juras Požela: 78 proc. kompensuojamųjų vaistų kainos Lietuvoje yra mažesnės nei Europoje

2016-07-06, sam.lrv.lt

Sveikatos apsaugos ministerijos atliktas kompensuojamųjų 842 vaistų mažmeninių kainų palyginimas su 25 Europos šalių mažiausių kainų vidurkiu nustatyta, kad 662 (78 proc.) vaistų kainos Lietuvoje yra mažesnės už Europos 25 šalių mažiausių kainų vidurkį.

Atliekant vaistų kainų tyrimą buvo analizuojami objektyvūs duomenys. Buvo vertinamos 2015 m. sausio 1 d. oficialioje Europos vaistų kainų duomenų bazėje EURIPID pateiktos kainos, už kurių teisingumą atsako šalių valstybinės institucijos. Buvo lyginamos sistemoje deklaruotos kainos 25 Europos šalyse: 22 ES šalys, Albanija, Norvegija bei Islandija. Buvo nagrinėjami 842 vaistiniai preparatai pagal jų tarptautinį pavadinimą, stiprumą. Pasirinktas lyginimui rodiklis – mažiausio EURIPID sistemoje naudojamo nedalomo  vieneto mažmeninė kaina be PVM.

Buvo vertinamos ne tik visų vaistų kainos, bet ir vaistai pagal grupes – patentiniai, nepatentiniai, vaistai, kuriems Lietuvoje išrašoma daugiausia receptų ir kuriems išleidžiama daugiausia Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų. Kadangi Lietuvos teisės aktai sudaro galimybę gamintojams ir vaistinėms taikyti nuolaidas Kompensuojamųjų vaistų kainyne numatytoms vaistų kainoms, analizuotos kainyno kainos ir kainos vaistinėse, už kurias 2015 m. vaistai buvo parduoti vaistinėse.

Tyrimas parodė, kad 78 proc. vaistų kainos (įvertinus taikomas nuolaidas)  Lietuvoje yra mažesnės už Europos 25 šalių mažiausių kainų vidurkį.

Palyginimas su Lietuvos kompensuojamųjų vaistų kainyno kainomis:

 

 

Vaistų skaičius

Lyginant su 25 Europos  šalių mažiausių kainų vidurkiu

LT kaina mažesnė (%)

LT kaina didesnė %)

1

Visi vaistai

842

68,65*

30,17*

2

Nepatentiniai vaistai

592

68,07*

30,24*

3

Patentiniai vaistai

250

70,00

30,00

*10 pavadinimų vaistų kainos buvo deklaruotos tik Lietuvoje , todėl suma nesudaro 100%

Palyginimas su vaistų kainomis Lietuvos vaistinėse:

 

 

Vaistų skaičius

 

 

Lyginant su 25 Europos  šalių mažiausių kainų vidurkiu

LT kaina mažesnė %

LT kaina didesnė %

1

Visi vaistai

842

78,62*

20,19*

2

Nepatentiniai vaistai

592

78,21*

20,10*

3

Patentiniai vaistai

250

79,60

20,40

*10 pavadinimų vaistų kainos buvo deklaruotos tik Lietuvoje , todėl suma nesudaro 100%

Sveikatos apsaugos ministro Juro Poželos teigimu, objektyvūs duomenys aiškiai rodo, kad populiarus mitas apie didžiausias vaistų kainas Lietuvoje yra nepagrįstas. Ministras pabrėžia, kad  senesni generiniai vaistai yra visada pigesni už inovatyvius vaistus, nes vadovaujantis LR Vyriausybės  nustatyta tvarka, generiniai vaistai turi būti ne mažiau kaip 50 proc. pigesni už analogiškus inovatyvius preparatus. Pacientams ne kartą aiškinome, kad renkantis pigesnius generinius vaistus pacientai galėtų ženkliai sutaupyti. Pvz., skaičiuojant vien vaistus širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti, rinkdamiesi generinius vaistus pacientai  galėtų sumokėti 3 kartus mažiau (vietoj 33,6 mln. Eur, galėtų išleisti apie 10 mln eur).

„Vaistų kainų mažinimas – nuolatinis mūsų uždavinys ir tikslas. Pastaraisiais metais, siekiant mažinti senų generinių vaistų kainas, buvo įgyvendinta ne viena generinių vaistų kainų mažinimo priemonė: nustatyti griežtesni reikalavimai naujai į Kompensuojamųjų vaistų kainyną įrašomiems generiniams vaistams, sugriežtintos kainų referavimo taisykles, pacientai skatinami rinktis pigesnį vaistą ir pan. – sako ministras. – Tai rodo ir konkretūs rezultatai – pavyzdžiui per pastarąjį dešimtmetį bene daugiausiai vartojamų vaistų statinų kompensuojamoji kaina sumažėjo beveik 95 proc, o betablokatorių – beveik 65 proc.“

Ministro teigimu, kainų mažinimas ir toliau išlieka sveikatos politikos prioritetu, todėl ir toliau tobulinama vaistų kompensavimo sistema, svarstomi kiti pasiūlymai.


Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?