Ką turi žinoti ūkininkas apie grūdų supirkimą

2016-07-24, zum.lrv.lt

Prasidėjus javapjūtei dažną ūkininką ne tik aplanko džiaugsmas dėl gausaus derliaus, bet kartais ir galvos skausmas dėl grūdų supirkimo. Kasmet nuimant derlių ir parduodant grūdus neišvengiama pirkėjų ir pardavėjų nesutarimų dėl grūdų kokybės vertinimo ir teisingo atsiskaitymo už grūdus. Žemės ūkio ministerija dar kartą primena esminius dalykus, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas grūdų pardavėjas ir supirkėjas. 

Sudarydamas grūdų supirkimo sutartį pardavėjas – žemės ūkio produkcijos gamintojas – ir pirkėjas – žemės ūkio produkcijos prekybos ar perdirbimo įmonė – sudaro sutartį, kurioje numatoma ne tik iš anksto sutarta kaina, bet ir kiti abiem pusėms svarbūs dalykai. Tačiau kai kada nesutarimai virsta ginčais, kuriuos spręsti tenka Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Augalininkystės tarnyba) ir teisėsaugos institucijoms. Augalininkystės tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija kasmet sulaukia iki 20 prašymų arbitražiniams tyrimams atlikti.

Kiekvienai grūdų rūšiai yra supirkimo ir tiekimo reikalavimų standartai – grūdų kokybės baziniai rodikliai, kurie naudojami atsiskaitymui. Jų sąrašas skelbiamas Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje. Tačiau grūdų pirkimo ir pardavimo sutartyse be standartų gali būti pateikiamos ir papildomos sąlygos. Nors grūdų kokybės klasė įprasta tvarka nustatoma pagal blogiausio rodiklio vertę, šalims susitarus gali būti superkami drėgnesni, daugiau šiukšlinių priemaišų ir kitokių savybių turintys grūdai.

Augalininkystės tarnyba primena, kad grūdus superkantys, saugantys, parduodantys ūkio subjektai turi vadovautis Grūdų, rapsų ir rapsukų sėklos priemaišų nustatymo aprašu, laikytis Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių, bei grūdų pirkimo–pardavimo sutartyse numatytų grūdų nuostolių normų ir kitų sąlygų.

Pasak Augalininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojo Arvydo Basiulio, siekiant išvengti grūdų pirkėjo ir pardavėjo nesutarimų vertinant grūdų kokybę, pardavėjas ar jo atstovas (pvz., vairuotojas), atvežęs grūdus į jų supirkimo įmonę turėtų asmeniškai dalyvauti imant grūdų ėminį.

Kiekvienam grūdus superkančiam ūkio subjektui ir grūdų pardavėjui svarbu teisingai ir kuo greičiau nustatyti kiekvienos grūdų partijos kokybę, todėl grūdus superkančiam ūkio subjektui pageidaujant gali būti įvertinta laboratorijos kompetencija. Per 4 metus Lietuvoje buvo patikrinta ir išduoti atestavimo pažymėjimai 60 grūdų kokybės tyrimo laboratorijų. Atestuotų laboratorijų sąrašą taip pat galima rasti Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.  „Atkreiptinas dėmesys, kad laboratorijos atestavimo pažymėjimas gali būti panaikintas, jeigu pakartotinio atestuotos laboratorijos veiklos vertinimo metu randama neatitikčių, kurios per nustatytą laikotarpį nebuvo pašalintos“, – primena A. Basiulis.

Augalininkystės tarnyba administruoja įvairių modelių grūdų analizatorius „Infratec“, sujungtus į bendrą tinklą. Vienas iš svarbiausių tinklo privalumų – vartotojai naudojasi tomis pačiomis kalibracijomis: kiekvienai grūdų rūšiai yra skirta tam tikra kalibracija, jos koreguojamos ir keičiamos centralizuotai, o patys ūkio subjektai neturi galimybės keisti prietaiso parametrų ar kitaip jį reguliuoti. Kitas grūdų kokybės vertinimo prietaisu „Infratec“ privalumas – tyrimas trunka apie vieną minutę ir iš karto nustatomi pagrindiniai kokybės rodikliai, o tyrimą atliekančio specialisto įtaka rezultatams minimali. Kasmet Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos atstovai patikrina visų eksploatuojamų prietaisų „Infratec“ parodymų teisingumą.

Kaip elgtis kilus nesutarimų

Jeigu pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl superkamų grūdų kokybės įvertinimo, tam tikras tyrimas kartojamas arba imamas naujas ėminys iš tos pačios transporto priemonės, dalyvaujant pardavėjui. Tada gali būti imami ėminiai kiekvienai šaliai po vieną ir vienas – kokybės tyrimui supirkėjo laboratorijoje atlikti.

Jeigu pardavėjas per parą pristato daugiau negu vieną partiją grūdų, sudaromas vienas paros laboratorinis ėminys, paimant iš kiekvienos partijos atitinkamą grūdų kiekį. Jeigu pristatytų grūdų partijų kokybė skiriasi, tuomet pagal grūdų kokybę sudaromi keli paros laboratoriniai ėminiai.

Jei grūdų pardavėjui nepriimtini pakartotųjų tyrimų rezultatai, jis gali paprašyti laboratorijos darbuotojų sudaryti laboratorinį ėminį. Patartina, kad grūdų ėminys būtų su Grūdų ėminio ėmimo aktu, kuriame pateikiama Augalininkystės tarnybos rekomenduojama informacija. Pardavėjas per parą tokį ėminį turi pateikti Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai, esančiai Vilniuje, Ozo g. 4A (tel. (8 5) 276 0342). Pristatyti grūdų ėminius galima asmeniškai arba pasinaudojant pašto paslaugomis. Šios laboratorijos grūdų kokybės tyrimai yra mokami.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!