Gera žinia vilkyškiečiams - parapijai vadovaus energingas klebonas K. Pajaujis

2016-08-11, Stasys BIELSKIS
Naujasis klebonas Kęstutis Pajaujis pirmąsias pamaldas Vilkyškių bažnyčioje laikė rugpjūčio 7 dieną.
Naujasis klebonas Kęstutis Pajaujis pirmąsias pamaldas Vilkyškių bažnyčioje laikė rugpjūčio 7 dieną.

Praėjusiame „Šilokarčemos“ numeryje pristatėme naująjį parapijos kleboną Kazį Žutautą, kuris sekmadienį jau laikė šv. Mišias Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Tą pačią dieną pirmąsias šv. Mišias aukojo ir naujasis Vilkyškių Šv. Onos parapijos klebonas Kęstutis Pajaujis.

Klebonai perkeliami iš vienos parapijos į kitą Telšių vyskupijos sprendimu. K. Pajaujis iki šiol aštuonerius metus buvo Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapijos (Skuodo r.) klebonu.

„Šilokarčema“, norėdama skaitytojams pristatyti naująjį kleboną, pirmiausia paskambino Šačių seniūnui Antanui Raudoniui.

- Gerb. seniūne, papasakokite, koks Šatėse buvo klebonas K. Pajaujis, ar gaila su juo atsisveikinti?

- Labai, puikus klebonas – ir kaip dvasinis tėvas labai nuostabus žmogus, daug gerų darbų atlikęs. Suremontavo, sutvarkė bažnyčią – pasirūpino europiniu projektu, kad tai galėtų padaryti. Šventorių išgrindė šiuolaikiškomis trinkelėmis, pastatė naujus suolelius, sutvarkė visą aplinką. Atstatė parapijos namus, kurie buvo visiškai sugriuvę, ten įrengė šarvojimo salę, kurios daug metų neturėjome. Sutvarkė kleboniją.

K. Pajaujio darbštumas – begalinis, todėl kaip klebonas, kaip dvasinis ganytojas tikrai vertas didelės pagarbos. Nieko blogo negaliu pasakyti, tiktai gerą žodį.

Klebonas aktyvus buvo ir Šačių bendruomenės bei seniūnijos veikloje. Jeigu vykdavo seniūnijos salėje koks nors renginys, visada ten būdavo. Gerai sugyvenome.

Praėjusį šeštadienį ir sekmadienį su juo atsisveikinome, visi žmonės gailėjo, norėjo net vyskupui rašyti raštą, jog neiškeltų, kad paliktų. K. Pajaujis patarė taip nedaryti, nes tokia yra vyskupo valia. Prašėme jo, kad mūsų nepamirštų – nors per Šv. Jono atlaidus atvažiuotų.

Pokalbis su naujuoju klebonu

K. Pajaujis sutiko atsakyti į keletą „Šilokarčemos“ žurnalisto klausimų.

- Kokį, Jūsų nuomone, parapijos kleboną žmonės nori turėti ir kokiu Jūs stengiatės būti?

- Visi nori gerą turėti. O geram turbūt yra sunku būti. Kristus buvo pats geriausias, bet nukryžiavo ant kryžiaus. Kažin ką prie to begalėčiau pridėti...

- Ko Jūs tikitės iš Vilkyškių parapijos tikinčiųjų?

- Kad mylėtų Dievą, švęstų sekmadienius – manau, kad šito visi kunigai laukia iš tikinčiųjų. Noriu, kad jie tinkamai atliktų savo pareigas, o kunigai – savo... Taip ir aš stengsiuosi.

- Ar jau teko lankytis ir susipažinti su Vilkyškių maldos namais?

- Taip, teko.

- Ar dar yra šioje parapijose nebaigtų darbų - gal dar teks ką nors tvarkyti bažnyčioje ar prie jos?

- Sunku dabar pasakyti, laikas viską parodys. Kai Dievas laimina, galima ir daugiau gerų darbų padaryti. Žinau, kad prieš mane Vilkyškiuose buvęs klebonas daug ką gero padarė. Aišku, viskas priklauso nuo finansinių galimybių ir žmonių geranoriškumo.

- Gal norite ką nors palinkėti Vilkyškių parapijos žmonėms?

- Linkiu, kad šventoji dvasia visus apglėbtų savo meile ir vestų prie Kristaus, leistų pažinti jo nuostabumą.

P. S. Naujasis Vilkyškių klebonas K. Pajaujis išdavė ir vieną nedidelę paslaptį – jis gimęs ir užaugęs Tauragėje, tad į Vilkyškius atvyko vos ne kaip į gimtinę.


Straipsnio komentarai

is Saciu parapijos2017-10-24
Ir dabar gailime,kad nebeturime sio klebono,labai pasiilgau jo misiu,sis Kunigas yra ypatingas savo pasaukimu,pamaldumu,reta tokiu TIKRU kunigu. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
LEONAS2017-01-30
ACIU DIEVUI! Komentaras patinka Komentaras nepatinka