Susirinkusieji buvo vieningi – H.Zudermanas turi likti „savo namuose“

2016-08-10, silaineskrastas.lt

Rugpjūčio 2 d., antradienį, Macikuose, oficialiai jau nebesančioje Šilutės H.Šojaus muziejaus vokiečių rašytojui Hermanui Zudermanui skirtos ekspozicijos salėje, jo gimtuose namuose, kur prieš 159 metus jis gimė, buvo surengta diskusija dėl tolimesnio jos likimo.

Ją paskatino vieno žymiausių H.Zudermano kūrybos bei gyvenimo žinovo, profesoriaus iš Vokietijos Walter Rix atvykimas į mūsų kraštus. Nors profesorius atvyko visai kita proga, tačiau jis taip pat susirūpinęs Šilutės rajono valdžios ketinimais iškelti iš jo gimtojo namo čia esančią ekspoziciją į kitą vietą. Susirinkusiems kultūros, švietimo, visuomenės veikėjams jis papasakojo apie šio rašytojo reikšmę ir svarbą abiem – vokiečių ir lietuvių – kultūroms. Jis taip pat kalbėjo, kaip įamžintas bei kaip puoselėjamas H.Zudermano atminimas Vokietijoje.

Po jo kalbėję šilutiškiai abejojo valdžios sprendimu H.Zudermaną ir H.Šojų įkurdinti restauruotose Šilutės rūmuose, motyvuojant mažu šios ekspozicijos lankymu bei, jų manymu, menku populiarumu. Ne vienas kalbėjo, kad turint pasaulinio lygio žmogų Šilutės krašte, būtų labai neišmintinga neskirti jam deramo dėmesio, prilyginant jį kad ir žinomam, tačiau regioninės svarbos dvarininkui H.Šojui. Be to, taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad jau suplanuotos dvare ekspozicijos, kuriose nors ir numatyta parodyti visus buvusius krašto šviesuolius, tačiau tik gimtojoje vietoje galima tinkamai ir, pabrėžiant jo svarbą, pristatyti šį rašytoją.

Būta ir labiau kritiškų pasisakymų valdžios atžvilgiu, kai buvo abejota kai kurių Savivaldybės pareigūnų kultūriniu supratimu bei tinkamu išprusimu.

Pasisakė ir Savivaldybės tarybos narys, Šilutės H.Šojaus muziejaus stebėtojų tarybos pirmininkas Jonas Jatautas. Jis džiaugėsi tuo, kad visuomenėje kilo diskusija, kurios metu ir turėtų paaiškėti geriausias sprendimas. Jam kalbant būta ir nevienareikšmiškų replikų į kai kuriuos jo pasakymus, nes susirinkusieji abejojo, ar Muziejaus taryba priėmė tinkamą sprendimą, siūlantį iškelti ekspoziciją.

Kalbėta ir apie tai, kad ne iki galo viską padarė ne tik muziejus, bet ir kitos rajono institucijos, kad rašytojas būtų tinkamai pristatytas visuomenei. Kalbėta ir apie savo veiklą prieš kurį laiką nutraukusį H.Zudermano klubą. Iki tol klubas buvo daug nuveikęs H.Zudermano atminimo įamžinimui. Taip kalbant kilo mintis vėl atkurti H.Zudermano klubą. Tam pritarė dauguma šioje diskusijoje dalyvavusių žmonių. Tad buvo sutarta, kad atkuriamasis susirinkimas vyks rugpjūčio 11 dieną, 18 valandą, H.Šojaus dvare.

Taip pat buvo perskaitytas ir profesoriaus, kurį Šilutės valdžia vadina krašto ambasadoriumi Vilniuje, laiškas. Jis taip pat nepritaria tokiems Šilutės rajono valdžios veiksmams,  pabrėždamas gimtosios vietos kultūrinę svarbą.

Pabaigoje susirinkusieji vienbalsiai priėmė šios diskusijos rezoliuciją – kreipimąsi, kurioje išsakyta pozicija dėl H.Zudermano memorialinės ekspozicijos likimo bei tinkamo rašytojo įamžinimo.

Šaltinis: silaineskrastas.lt


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!