Žemaičių Naumiesčio jaunimas dalyvavo Pasaulio Jaunimo Dienose

2016-08-09, Jaunimo grupės vadovė Virginija Rupainienė

Liepos  20-31 d. Žemaičių Naumiesčio jaunimo grupė (17 jaunuolių) dalyvavo Pasaulio Jaunimo Dienose (PJD), kurių tema „Palaiminti gailestingieji, jis susilauks gailestingumo“. Tai buvo neeilinis įvykis, kuriam grupė ruošėsi visus metus: dalyvavo pasiruošimo programoje, rinko aukas dalyvio mokesčiui ir kelionės išlaidoms, užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Telšių vyskupijos ateitininkais bei Lenkijos parapijos jaunimu. Pirmąją savaitę jaunimas apsigyveno Bialystoko Šv. Kazimiero parapijos šeimose. Visas miestas ir šauni savanorių komanda labai rūpinosi svečiais, parengė puikią programą: vykome į ekskursijas, dalyvavome tautų susitikimuose ir koncertuose, bendravome šeimose. Antrąją savaitę traukiniu išvykome į Krokuvą kur pasinėrėme į milijoninę visų pasaulio tautų minią. Jaunimas turėjo galimybę susipažinti su miestu, lankyti įžymias vietas, muziejus, susipažinti ir bendrauti su įvairiausių tautų jaunimu. Šioje kelionėje ypač sužavėjo Lenkų tautos nuoširdumas, vaišingumas, gebėjimas pasirūpinti tokia gausybe piligrimų teikiant apsaugą ir reikalingą medicininę pagalbą. PJD kulminacija buvo susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. Dviejų su puse milijonų minia įsikūrė „Campus Misericordia“ laukuose, kur vyko vigilijos vakaras ir sekmadienio Šv. Mišios. Lietuvos jaunimas turėjo galimybę iš labai arti pasveikinti popiežių Pranciškų ir priimti Jo palaiminimą.

Ši kelionė buvo didelis išbandymas mūsų jaunimui: kiekvieną dieną reikėjo įveikti daugybę kilometrų, keliauti iš vienos vietos į kitą su sunkiomis kuprinėmis, išmokti savarankiškai orientuotis dideliame mieste, tramvajų maršrutuose, traukinyje po 8-9 valandas važiuoti be sėdimos vietos įsitaisius ant grindų, nakvoti po atviru dangumi. Savotišku būdų išgyvenome ir tremtinių ir pabėgėlių gyvenimo akimirkas. Ši jaunimo grupė dalyvauja NVŠ programoje „Jaunimo asmenybės ugdimas“, tad ši kelionė buvo praktinis išbandymas, kaip spręsti bendravimo ir bendradarbiavimo problemas esant tokioms ekstremalioms sąlygoms. Nepaisant sunkių kelionės iššūkių jaunimas vieningai sutarė, kad esant galimybėm, vėl su džiaugsmu išsiruoštų į tokią kelionę. O kitos Pasaulio Jaunimo Dienos vyks po trijų metų Panamoje….

Esame dėkingi visiems mūsų rėmėjams, kurių dėka ši kelionė galėjo įvykti: Šilutės r. savivaldybei, kuri finansavo Jaunimo projektą, Lietuvos Katalikų Religinei šalpai, parėmusiai kelionės išlaidas, kun. Mariusz Marszalek iš Vilniaus, kuris dalį lėšų, surinktų už jo parašytą knygą apie pal. kun Mykolą Sapočką, skyrė mūsų grupei paremti, Žemaičių Naumiesčio Šv. Ark. Mykolo parapijos kunigams Kazimierui ir Arvydui Lesčiauskams ir visai parapijos bendruomenei už finansinę ir dvasinę paramą, bei visiems asmeniniams aukotojams. Taip pat dėkojame Šilutės Naujienoms ir Šilokarčemai už jaunimo veiklos reklamą ir palaikymą.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

dar permažai pensiju atemė 2016-08-11
nebalsuot o biuletenius sugadint jum ka dar maža melo ir apgaulės Komentaras patinka Komentaras nepatinka
onute2016-08-09
Tarp remeju nematyti politiku. Taip jie palaiko musu jaunima. Prisiminkim kai uz juos reikes balsuoti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Jums kada nors buvo įsisiurbusi erkė?