Su tabako kontrabanda kovojantys pareigūnai bus skatinami dažniau

2016-08-12, finmin.lrv.lt

Šiandien vykusiame Vyriausybės posėdyje buvo priimtas Finansų ministerijos inicijuotas projektas, kuriuo siūloma pakeisti pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant tabako kontrabandos nusikaltimus, skatinimo tvarką.

„Šio pasiūlymo esmė – sudaryti sąlygas pareigūnus, atskleidžiančius tabako kontrabandos atvejus, skatinti dažniau nei kartą per metus. Atkreipiu dėmesį, kad skatinimui bus naudojamos lėšos, gautos iš tabako gamybos bendrovių pagal su jomis sudarytus Europos Sąjungos ir jos valstybių narių susitarimus“, – sakė finansų ministrė Rasa Budbergytė.

Ministrė priminė, kad pagal 2014 m. Vyriausybės nutarimą buvo numatyta, jog iš tabako įmonių gautas lėšas atsakingos institucijos (Muitinės departamentas, Policijos departamentas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba) naudos neteisėtai tabako gaminių apyvartai užkardyti, reikalingai įrangai įsigyti bei pareigūnams ir valstybės tarnautojams, dalyvavusiems sulaikant neteisėtus gaminius, skatinti.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, muitinės pareigūnai gali būti paskatinti vieno pareiginės algos dydžio vienkartine išmoka vieną kartą per metus. Vyriausybės priimtame nutarime numatyta, kad pareigūnas ar valstybės tarnautojas, dalyvavęs užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą, galėtų būti paskatintas keturis kartus per metus ne didesne negu pareigūno ar valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio vienkartine pinigine išmoka. Vienkartinių piniginių išmokų pareigūnui ar valstybės tarnautojui dydis per metus negalėtų viršyti keturių jo vidutinių darbo užmokesčių.

Lėšų gaunančios institucijos taip pat turi užtikrinti, kad įrangai įsigyti skirta suma būtų ne mažesnė už pareigūnams ir valstybės tarnautojams skatinti skirtą lėšų dalį. Sprendimą skatinti konkretų pareigūną priima institucijos vadovas.

Papildoma informacija:

  • 2014 m. gruodžio 3 d. Vyriausybės nutarime nr. 1366 „Dėl susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“ reglamentuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir bendrovių „Philip Morris International“, „Japan Tabacco International“, „British American Tabacco“ ir „Imperial Tabacco Limited“ veiksmai, būtini įgyvendinant susitarimus, taip pat pagal Susitarimus gaunamų lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarka.

  • Pagal minėtą Vyriausybės nutarimą, lėšos, kurias sudaro Bendrovių atliktų nuolatinių (kasmetinių) mokėjimų sumos, paskirstomos visoms Įgyvendinančiosioms institucijoms proporcingai, atsižvelgiant į kiekvienos Įgyvendinančiosios institucijos ir jai pavaldžių įstaigų per praėjusius kalendorinius metus sulaikytų (paimtų) neteisėtoje apyvartoje esančių tabako gaminių dalį, palyginti su visų Įgyvendinančiųjų institucijų ir joms pavaldžių įstaigų per praėjusius kalendorinius metus sulaikytų (paimtų) tabako gaminių kiekiu.

     


Straipsnio komentarai

NEABEJINGA2016-08-12
Graudu darosi skaitant tokius straipsnius apie kontroban.cigarečių tvarkos griežtinimą - kiek žinau Tilžės gatvėje jau 20 ar 30 metų vyksta prekyba vidury baltos dienos ...ir visi žino.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gavote SMS žinutę, raginančią skiepytis nuo COVID-19?