Kovai su prekyba žmonėmis – bendros institucijų pajėgos ir efektyvesnis veiksmų koordinavimas

2016-08-14, vrm.lrv.lt

Šiandien posėdyje Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pateiktam nutarimo projektui, kuriuo sudaromos galimybės stiprinti kovą su prekyba žmonėmis, užtikrinant efektyvesnį institucijų įsitraukimą ir veiksmų planavimą bei koordinavimą.

„Prekyba žmonėmis yra kompleksinė problema, apimanti daug socialinių aspektų, todėl labai reikalingas bendras darbas šioje srityje. Svarbu šią problemą spręsti koordinuotai, įtraukiant valstybės, savivaldybių institucijas, nevyriausybines organizacijas, užtikrinant jų dalyvavimą ir stiprinant prevencinę veiklą“, – sako vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas.  

Ministras taip pat pažymi, kad šiuo nutarimu nustatoma kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarka, kuri Lietuvoje nebuvo nustatyta – iki šiol buvo koordinuojami tik atskiri šios srities veiksmai. Juo taip pat įgyvendinamos su šia sritimi susijusių Europos Tarybos, JAV Valstybės departamento, bei valstybinio audito  rekomendacijų nuostatos. 

Šiandien priimtu nutarimu sudaryta Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija, jos užduotys ir funkcijos, apibrėžta, kurios valstybės institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją planuoja kovos su prekyba žmonėmis priemones ir veiksmus. Juo taip pat nustatyta, kad bus rengiamas ir vidaus reikalų ministro tvirtinamas veiksmų planas, skirtas kovos su prekyba žmonėmis veiklai planuoti ir koordinuoti.

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją sudarys VRM, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Teisingumo, Užsienio reikalų ministerijų atstovai, taip pat Lietuvos darbo biržos, Generalinės prokuratūros, Valstybinės darbo inspekcijos, kitų institucijų bei kovos su prekyba žmonėmis srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovai. Komisijai pirmininkaus VRM kancleris, jos personalinė sudėtis bus tvirtinama vidaus reikalų ministro įsakymu.

Pagrindinė šios komisijos užduotis – koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones ir veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje. Vykdydama savo funkcijas komisija analizuos ir vertins rezultatus kovos su prekyba žmonėmis srityje, teiks pasiūlymus dėl šios srities politikos formavimo, institucijų ir įstaigų veiklos tobulinimo šioje srityje, taip pat galimų veiksmų bei jų įgyvendinimo.

Nustatyta, jog kasmet iki kovo 1 d. komisija viešai skelbs savo veiklos ataskaitą.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?