Slaugos ligoninė bus arčiau... gydytojų

2016-08-20, Stasys BIELSKIS
Šis globos paskirties pastatas bus rekonstruotas dalyvaujant bendrame projekte su Lenkijos Respublikos Punsko valsčiaus savivaldybe, o slaugos ligoninė iš jo perkelta į Pagėgių PSPC patalpas.
Šis globos paskirties pastatas bus rekonstruotas dalyvaujant bendrame projekte su Lenkijos Respublikos Punsko valsčiaus savivaldybe, o slaugos ligoninė iš jo perkelta į Pagėgių PSPC patalpas.

Yra sakoma: „Niekada neišsižadėk tiurmos, terbos ir ubago lazdos“, tai turbūt nė vienas Pagėgių krašto gyventojas (tarp jų – ir dabartiniai valdininkai bei politikai) negalėtų neigti, jog jie niekada neatsidurs slaugos ligoninėje. Matyt, stengtis reikia ne tik dėl kitų, o tokiam gyvenimo etapui protinga jau iš anksto ruoštis, juolab, kad žengti šį žingsnį finansiškai padeda ir pati Europos Sąjunga...

Su neseniai Pagėgių savivaldybės bendradarbiavimo partnere tapusia Lenkijos Respublikos Punsko valsčiaus savivaldybe pavasarį pradėta rengti paraiška gauti lėšų bendram projektui vykdyti. Tai projektas - „Socialinių paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas, kokybės gerinimas Pagėgių ir Punsko regione“.

Čia kalbama apie Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų pastatų rekonstrukciją, vidaus įrangos ir teritorijos sutvarkymą. Savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Petras Kuzmarskis „Šilokarčemai“ sakė, kad iš tikrųjų paraišką teiks Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai. Savivaldybė bus tik šio projekto partnere ir prisidės 15 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis sakė, kad šiam bendram projektui su lenkais iš Europos Sąjungos fondų galima gauti iki 1 mln. eurų. Kadangi Punske bus vykdomas žymiai mažesnis projektas, jiems pakaks apie 200 tūkst., o pagėgiškių dalis bus apie 800 tūkst. eurų. Vienintelė sąlyga norint gauti finansavimą – abiejose šalyse objektų veiklos turi būti panašios.

Pasak V. Komskio,  darbams, kurie jau yra suprojektuoti, reikėtų apie 1,5 mln. eurų ir lėšų nepakanka, todėl bus bandoma kai kuriuos iš jų atskirti, nes kiemų sutvarkymą, katilinės įrengimą būtų galima vykdyti iš kitų projektų arba savų lėšų. O štai kadangi yra suprojektuota automobilių stovėjimo aikštelė, jai įrengti būtų galima gauti pinigų ir iš Valstybinės automobilių kelių direkcijos.

Šiuo metu apie 24 seneliai glaudžiasi dviejuose pastatuose – vienas yra beveik miesto centre, o kitas miške, buvusiame kariniame dalinyje. V. Komskio teigimu, brangiai kainuoja dviejų pastatų apšildymas, nes Pagėgiuose nėra centralizuoto šilumos tiekimo. Krosnis kūrena trys-keturi žmonės viename ir tiek pat kitame pastate. Virtuvė yra vienoje vietoje – maistą reikia vežioti, todėl susidaro dvigubos išlaidos. Net įstaigos direktorė, kurios kabinetas yra čia, centre, dienos metu ne visada gali nueiti į gal už pusantro kilometro esantį kitą pastatą – reikalinga transporto priemonė, o tai vėl papildomos išlaidos.

„Norime, kad senelių globos namai jiems būtų labiau pritaikyti, kad galėtų gyventi po vieną kambariuose, kurie pagal higienos normas nebeatitinka reikalavimų. Dabar nėra galimybės atlikti ir jokių religinių apeigų. Šitame pastate dabar yra ir slaugos ligoninė“, - pasakojo meras, paviešindamas ir gerą sumanymą. Mat slaugos ligoninę numatyta perkelti į Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) antrąjį aukštą. O tada gydytojai šalia slaugos reikalingų asmenų bus visai šalia.

„Mes Pagėgiuose tikrai neturime daug gydytojų, dėl jų yra didžiulių problemų, o kai slaugomi seneliai bus PSPC patalpose, turės tikrai geresnę priežiūrą, - sakė V. Komskis. – Šiuo metu trūksta patalpų Pagėgių socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centrui - vaikai nebetelpa buvusios pirties pastate, glaudžiasi buvusiose vaikų globos namų patalpose. Per tuos keletą metų, kai bus baigti rekonstrukcijų darbai, visi turėtų savo atskiras patalpas ir tos funkcijos daug geriau veiktų ir vaikų dienos centre, ir senelių dienos centre, ir senelių globos namuose, ir slaugos ligoninė būtų visai kitokia – arčiau gydytojų“.

O rugpjūčio 25-ąją įvyksiančiame Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje numatoma pritarti ir dar vieno projekto „Modernizuoti veikiančius socialinės globos namus Pagėgiuose, senyvo amžiaus asmenims, siekiant gerinti įstaigos infrastruktūrą“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

Šis Tarybos sprendimas parengtas vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonė „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ sąlygų aprašu ir š. m. liepos 8 dienos Regioninės plėtros departamento Tauragės apskrities skyriaus kvietimu teikti projektinį pasiūlymą.

Šio projekto planuojama vertė – 65 250 eurų, iš jų Savivaldybės lėšos – apie 9,8 tūkst. eurų ir ES lėšos – 55,5 tūkst. eurų.

...Socialinių paslaugų plėtra ir kova su skurdu Pagėgių krašte kainuoja tikrai nemažus pinigus. Pasidžiaugti galima nebent tik tuo, kad didžiąją dalį lėšų, reikalingų tai kovai, skiria Europos Sąjunga.

 


Foto galerija

Straipsnio komentarai

R.Kalvaitienė2016-08-21
teko ten artimą žmogų palaikyti,tai tik patys geriausi atsiliepimai iš mūsų pusės. Blogai galėtų sakyti tik tie kas išvis neturi ką pasakyti
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ššššššššš2016-08-20
kaip pagėgiu seneliu prieglauda prižiuri tokius ligonius tai šilutei reikia mokytis ir mokytis Komentaras patinka Komentaras nepatinka