SEMPRE – nauji įgūdžiai socialiniams darbuotojams Lietuvoje

2016-08-24

Daugumai Baltijos jūros regiono kaimo vietovių kaip ir Lietuvoje būdinga situacijos blogėjimo tendencija, kai dėl migracijos ir ekonominio nuosmukio blogėja paslaugų infrastruktūra ir gyvenimo kokybė, bei atvirkščiai. Paslaugų atnaujinimui ir socialinių inovacijų ir verslumo skatinimui trūksta reikalingų gebėjimų. Šios aplinkybės daro didelę įtaką pažeidžiamoms socialinėms grupėms, nes jų gyvenimo perspektyvos blogėja, o šių žmonių galimybių nėra paisoma.

Lietuva kartu su 10 partnerių iš Vokietijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos   įgyvendina projektą „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ (akronimas SEMPRE), kurio tikslas yra pagerinti socialinių paslaugų teikimą, leidžiant galutiniams naudotojams dalyvauti šių paslaugų planavime ir teikime. Socialinių paslaugų teikėjų institucinių gebėjimų didinimas yra labai svarbus šiam procesui, siekiant pritaikyti darbo metodus ir priemones bei gebėti sėkmingai administruoti organizacinius pakeitimus. Projektas patvirtintas 2016 m. kovo mėn. pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą (2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo programa), finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis. Projektas įgyvendinamas iki 2019 m. vasario 28 d.

SEMPRE projekto metu partneriai patikrins įgalinimo būdus vietos situacijos kontekste inicijuodami į vartotojus orientuotus nedidelius projektus ir vystydami jų verslumo gebėjimus. Šiame procese įgyta patirtis bus kaupiama „Įgalinimo vadove“, kuriuo socialinių paslaugų teikėjų darbuotojai vadovausis savo praktiniame darbe, skirtame įtraukti galutinius naudotojus. Projekto metu partneriai parengs mokymo modulius ir metodus, skirtus socialinių paslaugų teikėjų darbuotojų įgalinimo kompetencijai vystyti, ir parengs „Organizacinį įgalinimo veiksmų planą“, skirtą paskatinti socialinių paslaugų teikėjus pergalvoti jų, kaip lyderių, vaidmenį socialinėje ekonomikoje. Remiantis projekto veikla bus parengtos rekomendacijos politikos formuotojams siekiant sukurti palankesnes socialines ir ekonomines sąlygas kaimo vietovėse. Inovacijos socialiniame sektoriuje gali paskatinti plėtrą ir sudaryti geresnes darbo galimybes kaimo vietovėse bei paversti šias vietoves patrauklesne vieta gyventi ir dirbti.

Projekto idėją ir partnerystės iniciatyvą pasiūlė ilgametė VšĮ „Liuteronų diakonija“ partnerė Šlėzvigo-Holšteino (Schleswig-Holstein) diakonija Vokietijoje. Ši diakonija ir jos narės, kuriose dirba 28 tūkst. darbuotojų, teikia socialines paslaugas ir paramą nepalankioje socialinėje padėtyje atsidūrusiems žmonėms. VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktoriaus kun. Mindaugo Kairio iniciatyva projektas įgyvendinamas vakarų Lietuvoje: Jurbarko ir Pagėgių savivaldybėse.

Lietuvos mastu veiklą koordinuoja VšĮ „Liuteronų diakonija“ ir Klaipėdos universitetas. Projekto tikslų ir rezultatų pasiekimui labai svarbus tamprus bendradarbiavimas su vietos bendruomenės nariais. Jurbarke ir Pagėgiuose suburti du vietos įgalinimo tinklai, kurių dalyviai - socialinių paslaugų teikėjai, tokie kaip gerovės ir viešojo sektoriaus organizacijos - nevyriausybinės ir socialinės įmonės, verslo organizacijos raginami įtraukti galutinius vartotojus, t.y. palankių socialinių sąlygų neturinčių grupių narius į inovatyvių socialinių paslaugų kūrimo procesą.

2016 m. liepos 28 d. Jurbarko ir Pagėgių savivaldybėse įvyko pirmieji inovatyvaus projekto „SEMPRE“ vietos įgalinimo tinklų, partnerių susitikimai. Susitikimų metu VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius kun. Mindaugas Kairys, regiono koordinavimo grupės vadovė Ingrida Karūnienė, VšĮ „Inovacijų vystymo centras“ projektų vadovė dr. Sonata Mačiulskytė, pristatė projektą vietos įgalinimo tinklų partneriams.

Jurbarko regiono įgalinimo tinklo dalyviai: Jurbarko rajono savivaldybė (atstovai: Socialinio skyriaus vedėja Angelė Zabalujeva, vyr. socialinė darbuotoja Danutė Dobilienė), Jurbarko švietimo centras (atstovė sekretorė Jurgita Stoškienė), Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio mokykla (atstovė direktorė Dainora Saulėnienė), Vadžgirio pagrindinė mokykla (atstovai direktorius Sigitas Vaitiekūnas, socialinė darbuotoja Genovaitė Zdanavičienė), VšĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras“ (atstovė administratorė Valda Beinarienė). Šis įgalinimo tinklas spręs klausimus, su kuriais susiduria vieniši tėvai. Viso projekto metu prisidės identifikuojant inovatyvių paslaugų poreikį ir skatins vienišų tėvų verslumą.

 Pagėgių savivaldybėje: Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis, Savivaldybės atstovė Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kentrienė, administracijos direktorė Dainora Butvydienė, VVG „Pagėgių kraštas“ administratorė R. Stonienė, VšĮ „ Gabrielius“ atstovas direktorius V. Miliauskas. Šiame regione dėmesys skiriamas priklausomybės ligomis sergantiems asmenims.

VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius M. Kairys ir visa projekto komanda džiaugiasi tarptautinį projektą įgyvendindami Lietuvoje. Daugiau informacijos http://sempre-project.eu/.

Užs. Nr. 2016/08/23-1


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!