„Metų ūkio“ laimėtojai – katytiškiai Vilija ir Robertas Peteraičiai

2016-09-14, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
Geriausiai konkurso vertinimo kriterijus atitiko Vilijos ir Roberto Peteraičių ūkis.
Geriausiai konkurso vertinimo kriterijus atitiko Vilijos ir Roberto Peteraičių ūkis.

Šilutės rajono konkurso „Metų ūkis 2016“ komisija susumavo rezultatus. Pasirinkti nebuvo lengva. Konkursui pasiūlyti gana stiprūs ūkiai ir darbštūs jų šeimininkai. Todėl ko­mi­si­ja il­gai dis­kuta­vo, kol ap­si­spren­dė.

Konkursas „Metų ūkis“ organizuojamas jau dvidešimt trečią kartą. Jo dalyviais gali būti Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti ir veiklą vykdanti rajono ūkininkų sąjunga.

Konkurso tikslas - skatinti žmones pažangiau ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.

Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimais surinkę daugiausia balų. Kiekviename rajone išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos. Jiems vertinimo komisija pateikia konkurso anketas, kurias užpildę ir pasirašę grąžina. Ūkininkai, praėjusiais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse dalyvauti nebegalėjo.

Pa­gal kon­kur­so nuo­sta­tus su­da­ry­tas klau­si­my­nas ir ko­mi­si­jos na­rių skir­ti ba­lai lė­mė, jog Šilutės rajone „Me­tų ūkio“ kon­kur­są lai­mė­jo Katyčių miestelio gyventojai Vilija ir Robertas Peteraičiai. Garbingą antrąją vietą užėmė Rima ir Aloyzas Raukčiai iš Grabupių kaimo, Šilutės seniūnijos. Egidija ir Raimundas Sasnauskai iš Saugų seniūnijos Žemaitkiemio kaimo liko treti.

Geriausių ūkių šeimininkai bus apdovanoti rugsėjo 24 dieną Žemaičių Naumiestyje, kur vyks tradicinė Rudens šventė.  Laimėtojams bus įteiktos piniginės premijos: pirma vieta – 150 eurų, antra vieta – 100 eurų ir trečia vieta – 50 eurų.

Pasak Šilutės rajono savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus vedėjo Povilo Budvyčio, nugalėtojas buvo renkamas iš aštuonių pretendentų. Jo vadovaujama komisija aplankė konkurso dalyvius ir vertino jų pažangą per pastaruosius metus pagal patvirtintus kriterijus. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, vi­si kon­kur­se da­ly­va­vę ūkininkai - darbš­tūs, at­sa­kin­gi, my­lin­tys savo kraštą.


Straipsnio komentarai

šeip2016-09-15
Nu jo mes visi ūkininkai darbštūs,atsakingi mylintys savo kraštą, tik kas iš to. Teisingai pasakyta, kad reik pasižiūrėti į tą veidrodį, bet deja nėra kada, kaip nėra kada ir pailsėti,kur nors nuvažiuoti. Vis tar laukiam geresnių laikų, tikim mūsų valdžios pažadų, kad bus geriau.Užbaigti ūkininkavimą galima gana greitai,žinoma jei neturi įsipareigojimų. Galvijus pusdykei į furgonus ir vargai baigti. Bet ta karvutė per metus neužauga, kiek daug reik pastangų, lėšų ir darbo įdėti kol sukuri ūki.Dirbi ,dirbi švėsios dienos nematai ,na ir kas iš to,žiūri , kad jau pelenai iš geros vietos byra :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tai2016-09-15
pažiūrėkit į veidrodį,per tuos darbus kokie esat. Komentaras patinka Komentaras nepatinka