Svarbu žinoti siekiantiems tiesioginių išmokų

2016-09-15, nma.lt

Atkreipiame dėmesį į svarbiausius tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimus, taip pat į naują reglamente nustatytą nuobaudų skyrimo nuostatą dėl neteisingo deklaravimo.

Neseniai žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai, aktualūs visiems, siekiantiems gauti išmokas už deklaruotus plotus.

Šienavimo reikalavimo įgyvendinimas tikrinamas du kartus

Klausimai, susiję su šienavimu ir pievų tvarkymo registracijos žurnalo pildymu – vieni dažniausių, užduodamų Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistams. Dar kovą patvirtintose 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse buvo nustatytas reikalavimas pievas deklaruojantiems pareiškėjams, nelaikantiems ūkinių gyvūnų arba jų laikantiems mažiau nei 0,3 SG deklaruojamam pievos hektarui, pievas nušienauti ne mažiau kaip 2 kartus sezono metu: pirmą kartą – iki liepos 1 d., antrą kartą – nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 31 d.  

Taip pat taisyklėse buvo numatyta griežtesnė deklaruojamų pievų plotų priežiūros kontrolė, t. y. nustatytas reikalavimas pildyti pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalą.  Jei žurnale trūksta įrašo apie vieną iš šienavimų arba apskritai įrašų nėra, šienavimo reikalavimas šiam laukui yra laikomas neįvykdytu, nepaisant to, kad vizualiai laukas atrodo sutvarkytas.

Neseniai pakoreguotose taisyklėse nustatyta, kad  NMA specialistas, po liepos 1 d. patikrinęs laukus ir nustatęs, kad pareiškėjas vykdo įsipareigojimus tik dalyje deklaruoto lauko (pasibaigus pirmojo šienavimo terminui, nušienavo ne visą lauką ir neužpildė „Pievų tvarkymo žurnalo“), dar kartą sugrįš deklaruoto lauko patikrai po rugpjūčio 31 d., kad galėtų įsitikinti, kaip vykdomas antrojo šienavimo įsipareigojimas. Tokiu atveju žurnalo pildymo tvarka vertinama atliekant antrojo šienavimo reikalavimo įgyvendinimą (po rugpjūčio 31 d.) deklaruotame lauke.

Bendras reikalavimą atitinkantis plotas yra nustatomas iš deklaruojamo ploto atėmus vieno iš šienavimo tikrinimo metu nustatytą didesnįjį reikalavimo neatitinkantį plotą.

Neteisingas deklaravimas

Pareiškėjams, kurie nesilaikys žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijuose nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų (nešienaus deklaruojamų plotų, nesunaikins piktžolių sodų ir uogynų tarpueiliuose, nepašalins medžių soduose ir uogynuose, užliejamose teritorijose neišveš žolės ritinių iki nustatyto termino, juodajame ar žaliajame pūdyme vykdys žemės ūkio gamybą einamųjų metų produkcijai gauti ir t. t.), parama už netinkamą plotą nebus mokama ar jau išmokėta paramos suma bus susigrąžinama.

Nustačius neatitiktį nustatytiems reikalavimams ir įsipareigojimams, bus laikoma, kad tai yra neteisingo deklaravimo atvejis, o tiesioginėms išmokoms bus taikomos sankcijos pagal 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 640/2014. 2016 m. gegužės 4 d. šis reglamentas iš dalies buvo pakeistas papildant papunkčiu 19 a („Geltona kortelė“), kuriuo patikslinama nuobaudų sistema. Nuobaudų sistema „Geltona kortelė“ įsigalioja 2016 m. pateiktoms paraiškoms.

Geltona kortelė

Naujai taikoma nuobaudų sistema „Geltona kortelė“ suteikia galimybę sumažinti per pusę sankcijos dydį pareiškėjams už pažeidimą, jeigu deklaruotas paramos reikalavimus neatitinkantis plotas neviršija 10 proc. deklaruoto remiamo  ploto ir jeigu šis pažeidimas nustatomas pirmą kartą. Kitaip sakant, jei paramos gavėjui dar nebuvo skirta jokia administracinė nuobauda už deklaruotą per didelį plotą, administracinė nuobauda sumažinama 50 proc., jeigu deklaruoto ir remiamo ploto skirtumas neviršija 10 proc. remiamo ploto. „Geltona kortelė“ gali būti skiriama tik vieną kartą.

Kaip ir anksčiau, pagal naują nuobaudų sistemą pareiškėjams netaikoma sankcija už deklaruotą paramos reikalavimus neatitinkantį naudmenų plotą, jei jis sudaro iki 3 proc. arba 2 ha viso paramos reikalavimus atitinkančio deklaruoto ploto.

Kitais atvejais, jei paramos reikalavimus neatitinkantis naudmenų plotas sudaro daugiau kaip 3 proc. arba 2 ha deklaruoto paramai skirti tinkamo ploto, skaičiuojant nuobaudos dydį hektarui, sankcija dauginama iš koeficiento 1,5.

Tuo tarpu anksčiau, dar iki įsigaliojant naujai nuobaudų sistemai, skaičiuojant nuobaudos dydį hektarui, sankcija buvo dauginama iš koeficiento 2. O jei reikalavimus neatitinkantis plotas sudarė daugiau kaip 20 proc. viso paramos reikalavimus atitinkančio deklaruoto ploto, parama buvo neskiriama.

Naudinga informacija:


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar manote, jog teisingai pasirinkote nepriklausomą elektros tiekėją?