Mažės korupcijos pasireiškimo rizika

2016-09-25, vrm.lrv.lt

Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skyrė finansavimą korupcijos pasireiškimo riziką viešuosiuose pirkimuose mažinančiam projektui „Naujo tipo (inovatyviųjų ir ikiprekybinių) viešųjų pirkimų skatinimas“.

Ikiprekybinių ir inovatyviųjų viešųjų pirkimų vykdymas yra viena iš pagrindinių krypčių tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos (ES) inovacijų politikoje. Inovatyvūs viešieji pirkimai – viešieji pirkimai, kai perkančioji organizacija, pirkdama produktus, į viešojo pirkimo sąlygas įtraukia kriterijus, skatinančius tiekėjus kurti ir pasiūlyti inovatyvių produktų. Ikiprekybiniai viešieji pirkimai – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų įsigijimas, kuris skatina teikti į rinką inovatyvias prekes ar paslaugas.

Lietuvoje tokie pirkimai praktiškai nevyksta dėl šių pirkimų sudėtingumo, perkančiųjų organizacijų gebėjimų ir žinių stokos, praktikos trūkumo, nepakankamos kompetencijos korupcijos prevencijos srityje. Mat viešieji pirkimai – ne tik būdas skatinti inovacijas viešajame sektoriuje, bet ir korupcijai itin jautri sritis.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parengto projekto tikslas – ugdyti perkančiųjų organizacijų darbuotojų kompetencijas ikiprekybinių ir inovatyviųjų viešųjų pirkimų vykdymo srityje, tokiu būdu sumažinant korupcijos pasireiškimo riziką.

Įgyvendinus projektą bus parengta metodinė medžiaga, apimanti pavyzdinius ikiprekybinių ir inovatyviųjų viešųjų pirkimų dokumentus bei korupcijos prevencijos priemones, apmokyti perkančiųjų organizacijų darbuotojai, sukurtas specialistų ir ekspertų kompetencijų tinklas, kuris suteiks ekspertinę pagalbą perkančiųjų organizacijų darbuotojams praktikoje panaudojant mokymų metu įgytas žinias.

Projekto įgyvendinimui bus skirta iki bemaž 350 tūkst. eurų, iš kurių iki 290 tūkst. eurų – ES fondų lėšos ir iki 51 tūkst. eurų – valstybės biudžeto lėšos.

Projektas, kuris įtrauktas į Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, bus įgyvendinamas pagal Vidaus reikalų ministerijos administruojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“. Priemonei, kurios tikslas – sumažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius viešajame sektoriuje, įgyvendinti numatoma skirti iki 19 mln. eurų, iš kurių 16 mln. eurų – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Kiek per mėnesį išleidžiate degalams?