Jaunimo nedarbas per šiuos metus sumažėjo 3,4 proc. punktais

2014-12-03, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ryšių su visuomene skyrius

Lietuvoje jaunimo nedarbas nuosekliai mažėja. Lyginant 2014 metų sausio ir spalio mėn. rezultatus, jaunimo nedarbas nuo 20,9 proc. sumažėjo iki 17,5 proc. – t.y. 3,4 procentiniais punktais. Taip pat jaunimo nedarbas Lietuvoje yra mažesnis nei 11-oje ES šalių ir 1 proc. punktu mažesnis už ES vidurkį.

„Šiandien galime pasidžiaugti, kad pastaruoju metu jaunimo nedarbas nuosekliai mažėja. Per šiuos metus įdarbinta 40 proc. jaunų bedarbių – t.y. 32,7 tūkstančiai jaunuolių, tai rodo, kad einame teisinga kryptimi ir kad mūsų vykdomos jaunimo nedarbo mažinimo priemonės yra veiksmingos. Šiems rezultatams, be abejonės, turėjo įtakos ir naujosios Europos Sąjungos priemonės – „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos, startavusios nuo sausio 1 dienos, įgyvendinimas“, - teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

„Jaunimo garantijų“ iniciatyva siekiama visiems jaunuoliams iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo suteikti galimybę gauti gerą pasiūlymą dirbti ar toliau mokytis, įskaitant pameistrystės formą, atlikti praktiką arba stažuotę.

Pasak ministrės, Lietuvoje kitaip negu kitose Europos Sąjungos šalyse, kur „Jaunimo garantijų“ iniciatyva taikoma jaunuoliams iki 25 metų amžiaus, nustatyta aukštesnė riba – 29 metai. Šiai iniciatyvai įgyvendinti mūsų šalyje iš Europos Sąjungos Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų 2014–2020 metams skirta 109 mln. litų, ne mažesnė suma 2014–2020 metams bus skirta ir iš Europos socialinio fondo lėšų.

Įgyvendinant iniciatyvos tikslus planuojama kiekvienoje savivaldybėje įkurti jaunimo informavimo ir konsultavimo centrus, plėtoti atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimui erdvių teikiamas paslaugas, siekti užtikrinti sklandų jaunų žmonių perėjimą po nedarbo laikotarpio, neveiklumo ar studijų į darbo rinką ar švietimo sistemą.

„Jaunimo garantijų“ iniciatyvos principais jau dabar yra naudojamasi vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pasitikėk savimi“, kurį nuo 2013 m. spalio mėn. Lietuvos darbo birža vykdo kartu su 30 nevyriausybinių organizacijų. Projekto metu 16–25 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems jaunuoliams 3 arba 6 mėn. teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos ugdant motyvaciją mokytis ir dirbti. Iki 2014 m. lapkričio 1 d. projekto veiklose pradėjo dalyvauti 1986 nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai, iš jų 777 asmenys (arba 40 proc.) integravosi į darbo rinką ar švietimo sistemą.

Taip pat nuo 2013 m. spalio mėn. Jaunimo reikalų departamentas kartu su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir 12 nevyriausybinių organizacijų įgyvendina ESF projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“. Projekto metu 16–29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys asmenys 3 arba 6 mėn. dalyvauja savanoriškoje veikloje ir tokiu būdu įgyja kompetencijų, kurių dažniausiai reikalauja darbdaviai: savidisciplinos, bendravimo, organizavimo, planavimo, sprendimų priėmimo, taip pat konkretaus darbo konkrečioje organizacijoje ar įstaigoje patirties. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios savanorišką veiklą vykdė 306 asmenys, iš jų savanorišką veiklą sėkmingai baigė 152 jauni asmenys, iš kurių vėliau 53 įsidarbino, 11 emigravo studijuoti ir (ar) dirbti, 19 grįžo ar planuoja grįžti į švietimo sistemą.

Siekiant pagerinti paslaugų jaunimui prieinamumą, plečiamas Lietuvos darbo biržos Jaunimo darbo centrų tinklas. 2014 metų pabaigoje šalyje veiks 29 jaunimo darbo centrai. Numatoma, jog iki 2016 metų Jaunimo darbo centrai paslaugas teiks visose savivaldybėse. 2014 m. sausio–rugsėjo mėn. Jaunimo darbo centruose informavimo ir konsultavimo paslaugos suteiktos 94,4 tūkst. darbo ieškančių jaunų asmenų, 4,1 tūkst. Jaunimo darbo centrų renginių ir užsiėmimų dalyvavo 54,3 tūkst. jaunuolių.

Jaunimo reikalų departamentas, įgyvendindamas Nacionalinę jaunimo politikos plėtros programą, finansuoja darbą su 14–29 m. jaunimu, ypatingą dėmesį skiriant socialiai pažeidžiamam, mažiau motyvuotam jaunimui. Jaunuoliams atviruose jaunimo centruose ir erdvėse teikiamos motyvavimo, bendrųjų gebėjimų ugdymo, socialinės-pedagoginės paslaugos. 2014 m. sausio–spalio mėn. šiomis paslaugomis pasinaudojo 9,9 tūkst. jaunimo, iš jų 0,7 tūkst. buvo niekur nedirbantys ir nesimokantys.


Straipsnio komentarai

jo2014-12-10
sumazejo nedarbas uz tai kad tiek jaunimo emigravo. Komentaras patinka Komentaras nepatinka