Įvertinti ir pagerbti socialiniai darbuotojai

2016-10-08, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
Šilutės socialinių paslaugų centro kolektyvas.
Šilutės socialinių paslaugų centro kolektyvas.

Rugsėjo 27-ąją minima Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Todėl tądien sveikinami visos šalies socialiniai darbuotojai, kurie savo nuoširdžiu darbu padeda kitiems. Profesinė diena minima ir Šilutės rajone. Antradienį skirtas dėmesys rajone dirbantiems socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams, socialinių įstaigų vadovams bei partneriams. Iškilmingos šventės metu paskelbti Metų socialinis darbuotojas ir Metų socialinis partneris.

Padidėjo darbuotojų skaičius

Antradienį socialinio darbo atstovai, dirbantys įvairiose įstaigose, gausiai susirinko Šilutės rajono savivaldybės didžiojoje salėje.

Pirmiausia Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, Administracijos direktorius Sigitas Šeputis ir Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis pasveikino susirinkusiuosius su švente, padėkojo socialinį darbą dirbantiems, linkėjo sveikatos, stiprybės.

Nuo 2004-ųjų kasmet rugsėjo 27-ąją oficialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Ji neatsitiktinai minima XVI a. Prancūzijoje gyvenusio kunigo-pamokslininko šv. Vincento Pauliečio vardo dieną. „Dvasininkas laikomas socialinio darbo pradininku, nes aktyviai skatino žmones padėti vieni kitiems išgyventi sunkumus, vykdyti gerus darbus kūnui ir sielai. Tai yra daryti tai, ką daro visi dirbantys socialinį darbą“, - priminė A. Šimelionis.

Socialinės paramos skyriaus vedėjo duomenimis, Šilutės rajono savivaldybės įstaigose ir seniūnijose dirba 140 darbuotojų, iš jų 56 socialiniai darbuotojai ir 84 socialinių darbuotojų padėjėjai. Praėjusiais metais dirbo 125. Dėl licencijavimo sąlygų vykdymo padidėjo socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius socialinėse įstaigose, o Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio, Juknaičių ir Šilutės seniūnijose pradėjo dirbti dar po vieną socialinę darbuotoją darbui su socialinės rizikos šeimomis. Šie etatai finansuojami iš valstybės biudžeto. Socialinės paramos skyriaus darbuotojų skaičius sumažėjo, nes daugėjo darbuotojų, tiesiogiai dirbančių vietose su žmonėmis.

Dirba kryptingai

„Socialinėje srityje kiekvieni metai, kaip ir 2016-ieji, kaitos, iššūkių ir naujų galimybių metai“, - sakė A. Šimelionis.

Socialinės įstaigos dirba licencijuotų įstaigų statusu, turi vykdyti valstybės nustatytus reikalavimus teikiant kokybiškas socialines paslaugas.

Vedėjas mano, kad stabiliai, kryptingai dirba ir 42 senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatyta sunki negalia ar visiškas nesavarankiškumas, didelių specialiųjų poreikių lygis, paslaugas teikia Šilutės senelių globos namai. „Poreikis, deja, yra daug didesnis. Jo negali tenkinti net kitos savivaldybėje įsikūrusios globos įstaigos - Macikų socialinės globos namai, „Senjorų Eldoradas“, Dovilų senelių globos namai „Gyvenimo viltis“ filialas Katyčiuose, 2016 metais pradėję veikti Pamario senjorų namai. Dalis mūsų klientų yra nukreipiami į kitas valstybines įstaigas po visą Lietuvą“, - kalbėjo vedėjas. Jis priminė, kad Saugų vaikų globos namuose teikiama trumpalaikė bei ilgalaikė socialinė globa vaikams, našlaičiams ar likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams. Įstaiga, siekdama atitikti licencijavimo sąlygas, globoja vaikus ir įkurtoje šeimynoje Rusnėje, dalyvauja institucinės globos pertvarkos projekte ir ruošiasi žymiai sumažinti vaikų skaičių įstaigoje. „Iš dalies tą problemą padeda spręsti įkurta O. Jogienės šeimyna „Vaikiškos svajonės“, kuri globoja 12 vaikų. Startavo GIMK programa, pagal ją Šilutėje bus ruošiami įtėviai ir globėjai“, - sakė vedėjas.

Plečiasi teikiamų paslaugų spektras

A. Šimelionis džiaugėsi, kad kasmet plečiasi Šilutės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų spektras. Šalia teikiamos pagalbos į namus, savarankiško gyvenimo namų, dienos socialinės globos asmenims su sunkia negalia, socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams, įstaiga tęsia dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos namuose ES projektą. Nuo 2016 m. po neveiksnumo nustatymo reformos, Civilinio kodekso pakeitimo, Administracijos direktoriaus įsakymu šios įstaigos socialiniai darbuotojai turi pateikti išvadas teismui dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus tam tikroje srityje.

Šios reformos esmė – iš neveiksnumo pripažinimo perėjimas prie riboto veiksnumo statuso. Tai nauja mentaliteto kryptis, nukreipta į JT Neįgaliųjų teisių konvencijos vykdymą. „Ir tai yra tik pirmas žingsnis. Ateityje turėsime įgyvendinti pagalbos priimti sprendimus modelį, t. y. neįgaliesiems su proto, psichine negalia padėti priimti sprendimus, kai jos reikia ir kokios reikia. Tai bus nelengva. Mūsų visuomenė jau priprato prie neįgaliųjų su fizine negalia integracijos, bet su asmenų psichine, proto negalia integravimu yra sunkiau. Dažnai sulaukiame skambučių, klausimų nuo eilinio bendruomenės nario iki politikų, žiniasklaidos, teisėsaugos atstovų, kodėl nesirūpiname žmonėmis, kurie „keistai“ elgiasi, kitaip šneka, kitaip rengiasi, juokiasi ir panašiai. Socialiniai darbuotojai, kurie vertina žmonių gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus tam tikroje srityje, atsiduria dviprasmiškoje padėtyje. Turi ginti žmonių teises ir teikti išvadas teismui. Tai papildomas krūvis darbuotojams ir transporto kaštai įstaigai. Deja, nustatyta tvarka to neleidžia atlikti seniūnijose dirbantiems socialiniams darbuotojams. Su atvykusiomis nepažįstamomis socialinėmis darbuotojomis drįsta ir nori bendrauti ne visi”, - pripažino A. Šimelionis.

Parama skiriama vis tikslingiau

Savivaldybės darbuotojas priminė, kad nuo 2015 m. piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams teikiama vykdant savivaldybės savarankišką funkciją. Šios pertvarkos tikslas – didinti darbingų asmenų motyvaciją, integruoti į darbo rinką, mažinti ilgalaikę priklausomybę nuo socialinės paramos, skurdo spąstų riziką, piktnaudžiavimą piniginės socialinės paramos galimybėmis. Anot A. Šimelionio, tikslas - tikslingai ir teisingai panaudoti paramai skirtas lėšas, o ne paprastas lėšų taupymas. Seniūnijose sukurtose piniginės socialinės paramos komisijose socialiniai darbuotojai 2016 metais pateikė svarstymui 87 atvejus, iš jų 16 asmenų buvo nutraukta piniginė socialinė parama. 2015 metais šis skaičius buvo didesnis. Iš 297 svarstytų atvejų atmesta 83. Tai, anot vedėjo, rodo, kad parama skiriama vis tikslingiau.

Šilutės rajono savivaldybės tarybai buvo pateikti ir Taryba priėmė naujus sprendimus dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo, dėl gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai ir kitus sprendimus. „Tarybos sprendimus reikės vėl koreguoti, nes šį mėnesį Seimas pataisė Piniginės socialinės paramos įstatymą, pagal kurį bus išplėtota parama nepinigine forma, o tai vėl naujas darbo baras seniūnijų komandoms“, - teigė A. Šimelionis.

Seniūnijų socialiniai darbuotojai bei Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistai įgyvendina ir naujus tvarkos aprašus dėl paramos mokinio reikmėms įsigyti, dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo. Kad būtų kvalifikuotai ir teisingai parengtos šios tvarkos, Savivaldybės vadovams teko prie vieno stalo sukviesti ne tik Socialinės paramos, Švietimo, Audito skyrių atstovus, bet ir švietimo įstaigų bei maitinimą vykdančių organizacijų atstovus.

Ryškūs pokyčiai įvyko seniūnijų socialinių  darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, srityje. Anot vedėjo, priėmus papildomai darbuotojų, pavyko sumažinti aptarnaujamų šeimų skaičių nuo 19 iki 14-15, gerėjo darbo sąlygos - seniūnijoms buvo skirti 4 automobiliai. Planuojama šiemet įsigyti dar penkias transporto priemones. „Vykdomos supervizijos  darbuotojoms, kurios padės „neperdegti“ darbe, atsiriboti nuo klientų problemų ir panašiai“, - tikino A. Šimelionis.

Savivaldybė kaip partnerė dalyvavo projekte Pažangios Norvegijos karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityje perdavimas siekiant Lietuvos visuomenei gerovės. Šio projekto metu socialiniai darbuotojai kėlė kvalifikaciją seminaruose Lietuvoje ir Norvegijoje. Tai pirmas kartas, kai seniūnijų 5 socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis dalyvavo dalykinėje išvykoje užsienyje.

2016 m. pradžioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu Lietuvoje sudaryta tarpinstitucinė mobili komanda, kuri lankėsi dešimtyje savivaldybių, iš jų ir Šilutėje, nes rajone yra didelis socialinės rizikos šeimų skaičius. Vizito metu diskutuota vaiko teisių apsaugos užtikrinimo socialinės rizikos šeimose, pagalbos socialinės rizikos šeimoms organizavimo ir teikimo bei Savivaldybės socialinių partnerių policijos, medikų, švietimo, bendruomenės bendradarbiavimo klausimais. Vedėjas džiaugėsi, kad ataskaita po šio vizito yra teigiama, nuveikti darbai, bendradarbiavimas, iniciatyvos yra teikiamos kaip pavyzdys kitoms savivaldybėms.

Iniciatyvomis uždega savo kolegas

Socialiniai darbuotojai turi reaguoti į pokyčius visuomenėje, jie dirba su sunkiausiomis visuomenės grupėmis – socialinės rizikos šeimomis, socialinės globos įstaigų gyventojais, senyvo amžiaus žmonėmis, vaikais, neįgaliaisiais, todėl jie turi sulaukti ir deramo savo darbo įvertinimo. „Džiugu, kad atsižvelgiant į darbuotojų išsilavinimą ir stažą nors ir nežymiai, bet buvo pakelti tarnybinio atlyginimo koeficientai, įsigyjamas transportas, iš nepanaudotų lėšų piniginei socialinei paramai gerinamos darbo sąlygos, nupirktos darbo priemonės, bus apmokėtas darbuotojų sveikatos tikrinimas ir panašiai“, - tęsė A. Šimelionis.

Netrukus vedėjas priminė, jog Socialinės paramos skyrius nuo 2010 metų renka Metų socialinį darbuotoją. Nominuojami socialinį darbą dirbantys darbuotojai, kurie ne tik gerai atlieka savo tiesioginį darbą, bet ir savo veikla, iniciatyvomis uždega savo kolegas, telkia bendruomenę.

2016 metų socialine darbuotoja paskelbta Rusnės seniūnijos socialinio darbo organizatorė Sandra Leliungienė.

Moteris dirbo socialine darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis, persikvalifikavo, baigė mokslus, dabar dirba seniūnijos socialinio darbo organizatore. Sumažėjus krūviui seniūnijoje, talkina Socialinės paramos skyriui, kitoms seniūnijoms. Šiemet dirbdama komandoje su seniūne, su bendruomene, užmezgė kontaktus su Maisto banku. Todėl mažas pajamas gaunantys Rusnės gyventojai iš S. Leliungienės rankų gauna papildomus maisto davinius. „Tai graži, prasminga ir reikalinga iniciatyva“, - įsitikinęs vedėjas.

Nuo 2004 m. skelbiamas ir Metų socialinis partneris. Šiemet juo tapo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio viršininkas Audrius Lukošius.

Šventės proga Administracijos direktoriaus padėkos įteiktos: Ievai Šimanskytei, Saugų vaikų globos namų socialinei darbuotojai, Aušrai Kontrimienei, Saugų vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai, Danguolei Žilionienei, Saugų vaikų globos namų neformalaus ugdymo pedagogei, Nijolei Šulskytei, Šilutės senelių globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai, Donatai Mišinskaitei, Šilutės senelių globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai, Marytei Juškevičienei, Šilutės socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojai, Audronei Medutytei, Šilutės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjai, Vaidai Tichonovai, Šilutės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjai, Aušrai Norvilienei, Šilutės socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai, Justinai Tamošauskaitei, Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei, Jolitai Macko, Socialinės paramos skyriaus vyresniajai specialistei, Linai Juzaitienei, Vainuto seniūnijos socialinei darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, Audronei Čekanskienei, Usėnų seniūnijos socialinio darbo organizatorei.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

eilinis kolukiečiu iprotis fotogeniška foto 2016-10-08
dar neišlipo iš kolukietišku nuostalgiju Komentaras patinka Komentaras nepatinka
xxxxxx2016-10-08
tik idomu ko neparodo kiek yra nuveiktu ir nudirbtu ju darbu o ne blizgančiu ju šypsenėliu Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?