A. Jakas merui V. Laurinaičiui pralaimėjo bylą dėl tariamo šmeižto

2016-11-17, Stasys BIELSKIS

Šiai istorijai jau daugiau nei pusantrų metų. Pernai, per patį savivaldybės tarybos rinkimų įkarštį, šilutiškis politikas Arvydas Jakas bei dar penki asmenys pasijuto mero Vytauto Laurinaičio viešai per televiziją įžeisti ir dėl to kreipėsi į teismą. O šis paskelbė sprendimą, visiškai nepalankų A. Jakui ir jo bendrapartiečiams. Iš besiskundusiųjų net teismo išlaidos priteistos - už advokato teisinę pagalbą atsakovui V. Laurinaičiui.

Ir paneigimo tekstą surašė...

Ieškovai pareiškė reikalavimus įpareigoti atsakovus V. Laurinaitį bei „Šilutės TV“ laidų prodiuserį ir vedėją Marijų Budraitį paneigti Šilutės miesto televizijos 2015 m. balandžio 18 d., laidoje „Šilutė per savaitę“ žodžiu paskleistą tikrovės neatitinkančią ir ieškovų garbę bei orumą žeminančią informaciją.

A. Jakas ir jo bendraminčiai Šilutės miesto televizijai siūlė paskelbti tokį paneigimą:

„Informuojame, jog Šilutės miesto televizijos 2015 m. balandžio 18 d. laidoje „Šilutė per savaitę“ Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, pasisakydamas spaudos konferencijoje, nurodė tikrovės neatitinkančią bei Arvydo Jako garbę ir orumą žeminančią informaciją neva Arvydas Jakas tariamai panaudojo suklastotus balsavimo biuletenius, todėl išėjo į Šilutės rajono savivaldybės mero rinkimų antrą turą. Meras Vytautas Laurinaitis taip pat nurodė tikrovės neatitinkančią bei Agnės Valatkevičiūtės-Pašilienės, Egidijaus Antano Jovaišos, Tomo Pociaus, Vilijos Razmaitės-Baguckienės, Karolio Jako garbę ir orumą žeminančią informaciją neva šių Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) partijos atstovų atžvilgiu yra pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl rinkėjų balsų pirkimo. Šią tikrovės neatitinkančią bei Arvydo Jako, Agnės Valatkevičiūtės-Pašilienės, Egidijaus Antano Jovaišos, Tomo Pociaus,Vilijos Razmaitės-Baguckienės, Karolio Jako garbę ir orumą žeminančią informaciją Vytautas Laurinaitis pateikė išgalvotai be jokio pagrindo, ši informacija yra neteisinga bei neatitinka tikrovės, dėl ko Vytautas Laurinaitis, taip pat Šilutės televizija atsiprašo Arvydo Jako, Agnės Valatkevičiūtės-Pašilienės, Egidijaus-Antano Jovaišos, Tomo Pociaus, Vilijos Razmaitės-Baguckienės, Karolio Jako“.

Norėjo praturtėti?

Be to, buvo prašoma priteisti kiekvieno iš ieškovų naudai solidariai iš atsakovų V. Laurinaičio bei Šilutės miesto televizijos „Šilutės TV“ laidų prodiuserio ir vedėjo M. Budraičio po 2 000 eurų neturtinei žalai atlyginti, taip pat 5 procentų dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Ieškovai norėjo prisiteisti solidariai iš atsakovų ir visas bylinėjimosi išlaidas.

A. Jakas rinkimus pralaimėjo

Praėjusiais metais į Šilutės rajono savivaldybės tarybos narius, be kitų kandidatų, kandidatavo ir politinės partijos Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) atstovai A. Jakas ir dar penki šios partijos nariai. Į Šilutės rajono savivaldybės mero postą kandidatavo A. Jakas, kuris surinko 16,08 procentus balsų nuo galiojančių biuletenių bei Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, kurio kandidatūrą iškėlė partija „Tvarka ir teisingumas“. Pastarasis surinko 24,72 procentus balsų nuo galiojančių biuletenių. 2015 m. kovo 15-ąją vyko pakartotinis balsavimas mero rinkimuose, kuriuose varžėsi ieškovas A. Jakas ir atsakovas V. Laurinaitis. A. Jakas surinko 44,68 procentus, o V. Laurinaitis - 55,32 procentus balsų nuo galiojusių biuletenių.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 2015-03-21 sprendimu pripažino negaliojančiais rinkimų rezultatus daugiamandatėje ir vienmandatėje Šilutės rajono rinkimų apygardoje Nr. 47 bei nutarė rengti pakartotinius Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimus. Mat komisijos darbo grupė konstatavo, kad vykstant išankstiniam balsavimui, Šilutės rajono savivaldybėje nebuvo užtikrintas tinkamas išankstinio balsavimo metu gautų išorinių vokų saugojimas, todėl dalis tokių vokų (iki 429) turinio galėjo būti pakeista, ir tuo pažeistas įstatymo 5 straipsnis.

„Šilutės TV“ 2015 m. balandžio 18 d. laidoje „Šilutė per savaitę“ buvo rodoma V. Laurinaičio spaudos konferencija, kurios metu jis kalbėjo apie negaliojančiais pripažintus Šilutės rajono savivaldybės rinkimus. Susipažinus su konferencijos garso ištraukos turiniu, akivaizdu, jog V. Laurinaitis kalbėjo: „Jeigu tuos 429 biuletenius būtų panaudojęs Sigitas Šeputis, tai jis būtų išėjęs į antrą turą. Tai peršasi mintis, kad juos panaudojo Arvydas Jakas, nes jis išėjo į antrą turą“ (laidos vaizdo įrašas nuo 5:54 min. iki 6:27 min.) Toliau V. Laurinaitis sakė: „Be to, partijos atstovams penkiems, kuriems buvo pradėti dėl balsų pirkimo ikiteisminiai tyrimai. Tai aš galiu pavardinti: Vilija Razmaitė-Baguckienė, Egidijus Antanas Jovaiša, Tomas Pocius, Agnė Valatkevičiūtė-Pašilienė, Karolis Jakas <...>“ (laidos vaizdo įrašas nuo 10:12 min. iki 10:31 min.).

Ieškovai, susipažinę su laidos turiniu ir joje konferencijos metu pateikta informacija, balandžio 23 d. prašymu kreipėsi į atsakovus dėl paskleistos informacijos paneigimo. Atsakovai per nustatytą terminą, tikrovės neatitinkančios informacijos nepaneigė.

Pasak A. Jako, mero V. Laurinaičio ir „Šilutės TV“ paskleista informacija pažemino ieškovų garbę ir orumą, pakenkė jų, kaip politikų, vardui bei reputacijai, įžeidė juos rinkusius asmenis, taip pat sumažino galimybes būti išrinktiems Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariais bei meru per pakartotinius 2015 merų birželio 21-ąją vykusius rinkimus. A. Jako manymu, M. Budraitis, kaip žiniasklaidos priemonės atstovas, neabejotinai turėjo suprasti, jog pateikiama informacija nepagrįsta jokiais įrodymais bei objektyviais faktais. Ši informacija žemino Lietuvos laisvės sąjungos narių garbę bei orumą. Atsižvelgiant į tai, jog laida buvo rodoma ne tiesiogiai, M. Budraitis turėjo visas sąlygas tinkamai įvertinti V. Laurinaičio pateiktas žinias ir, kylant abejonėms, tokią informaciją patikrinti prieš paskelbiant ją viešai, tačiau to nepadarė. Laidą lengvabūdiškai išplatino internete ir sukėlė ieškovams neturtinę žalą. Neturtinę žalą jie grindė ne tik savo dvasiniais išgyvenimais, nepatogumais - tai buvo sunkiai atitaisoma žala ieškovų, kaip politikų, reputacijai. Ši melaginga informacija ir dabar labai neigiamai juos veikia. Pastarieji privalo nuolat aiškintis ir teisintis esą nepagrįstai buvo apšmeižti.

V. Laurinaitis tvirtino, jog nenurodė, kad ieškovai yra padarę ar yra kaltinami padarę nusikalstamą veiką, numatytą BK 173 straipsnyje. Pasak jo, konferencija buvo sušaukta siekiant informuoti visuomenę apie rinkimų rezultatų panaikinimo priežastis, supažindinti Šilutės rajono rinkėjus su VRK ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimais. Konferencijos ir laidos paskirtis nebuvo pateikti ieškovų garbę ir orumą žeminančią informaciją. Konferencija nebuvo skirta vien tik ieškovų elgesio įvertinimui ar nuomonės apie ieškovus pateikimui. Konferencija truko apie valandą, o apie ieškovus užsiminta tik keliose frazėse, kurių laikas viso labo buvo tik keletas minučių.

Teismo posėdžio metu ieškovų atstovas advokatas Arvydas Ražauskas papildomai paaiškino, jog atsakovai V. Laurinaitis ir M. Budraitis sąmoningai rinkimų išvakarėse viešai apšmeižė ieškovus. V. Laurinaitis nurodė, jog ieškovai, panaudodami suklastotus biuletenius, pateko į antrą rinkimų turą. Bei tai, kad ieškovų atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl balsų pirkimo. Dėl šių išsakytų minčių ieškovai rinkimų nelaimėjo, buvo apkaltinti nusikalstamų veikų padarymu.

Atsakovas M. Budraitis patikslino, jog spaudos konferencija vyko ne rinkimų išvakarėse, o prieš kelis mėnesius iki pakartotinių rinkimų.

Klaipėdos rajono apylinkės teismas, analizuodamas spaudos konferencijoje pasakytus V. Laurinaičio žodžius, nustatė, kad net du kartus vienoje frazėje buvo pavartotas žodis „sakykim“, taip pat pavartotas žodžių junginys „peršasi mintis“. Teismas konstatavo, jog V. Laurinaičio  išsakyta frazė buvo ne teigiamojo, bet svarstomojo pobūdžio, nurodanti ne faktą, bet prielaidą. Cituotoje frazėje informacija pateikta ne kaip neginčytinas faktas. Taigi, vertinant nurodytą frazę lingvistiniu tyrimo metodu, darytina išvada, kad frazė buvo V. Laurinaičio nuomonė.

O atsakovai V. Laurinaitis ir M. Budraitis savo nuomonės formavimą grindė tuo metu turėta informacija iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo.

Atsakovai rėmėsi dokumentais

Be to, atsakovai pateikė 2015 m. kovo pradžioje gautą Tauragės apylinkės prokuratūros raštą „Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, kuriame nurodyta, jog ,,Tauragės apskrities VPK Šilutės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo pasinaudoti rinkimų teise pagal BK 172 straipsnio 1 dalį dėl įvykio, buvusio 2015 m. vasario 25 d., kai A. Paliulio įmonės autobusu buvo vežami balsuoti žmonės už kandidatą į merus A. Jaką“. Taip pat pateikė 2015-07-10 Tauragės apylinkės prokuratūros raštą, kuriame teigiama, jog ,,dėl 2015 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų Šilutės rajone pirmojo etapo metu padarytų galimai neteisėtų veiksmų, pradėti penki ikiteisminiai tyrimai. Dviejuose tyrimuose minimas A. Jako kaip kandidato į merus vardas, už kurį buvo prašoma balsuoti“.

Buvo išsakyta tik nuomonė

Teismas pripažino, kad atsakovai įrodė, jog tokia V. Laurinaičio išsakyta nuomonė buvo suformuota pagal tuo metu turimą informaciją, gautą iš aukščiau nurodytų valstybinių institucijų.

Tai ir buvo pagrindiniai motyvai, lėmę teismo sprendimą. Teismas nusprendė A. Jako ir dar penkių jo bendrapartiečių ieškinį atmesti. Be to, priteista iš visų šešių ieškovų po 141,16 eurų išlaidų už advokato teisinę pagalbą atsakovui V. Laurinaičiui.

 Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu dar gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.

Meras V. Laurinaitis: „Tai buvo jų akibrokštas“

V. Laurinaitis „Šilokarčemai“ sakė, kad A. Jakas jį, kaip tariamai apšmeižusį, apskundė Šilutės rajono apylinkės teismui, bet pastarasis, kad nebūtų kokių nors asmeniškumų, viešųjų ir privačių interesų pažeidimo, perdavė bylą Klaipėdos rajono apylinkės teismui.

„Šis, kaip ir tikėjausi, ieškinį atmetė ir priteisė ieškovams sumokėti advokato išlaidas atsakovams, - vertino teismo sprendimą V. Laurinaitis. – Toks ir turėjo būti teismo sprendimas, nes nebuvo jokio šmeižto. Jie netgi buvo pasiėmę stebėtojų mandatus – to kandidatams į Tarybos narius nebuvo galima apskritai, jie išsireikalavo net „baltųjų“ pirštinių stebėtojų mandatus. Tai – tikras akibrokštas“.

A. Jakas: „Teismo sprendimą skųsime“

Bylą pralaimėjęs A. Jakas „Šilokarčemai“ apgailestavo: „Labai gaila, jog tik deklaruojame, kad jauni žmonės turi ateiti į politiką. Tai nebuvo mano skundas, tai šešių asmenų, kurie pirmą kartą dalyvavo savivaldos rinkimuose, skundas. Ir jie buvo patyrusio politiko apšmeižti, kad jiems neva pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl balsų pirkimo. Todėl jie ir kreipėsi į teismą. Aiškiai matyti, kad V. Laurinaitis tokius žodžius pasakė, bet skundas buvo atmestas. Nors mero apšmeižtieji patys kreipėsi į prokuratūrą ir jiems raštu buvo atsakyta, kad jokie ikiteisminiai tyrimai jų atžvilgiu nepradėti. Žmonės įsižeidę, ir kaip jie gali eiti į politiką... Juk to paties mero partijos naudai pernai buvo perkami balsai, o šiemet netgi vienam iš jų partijos lyderiui Kęstui Komskiui atimtas Seimo nario mandatas dėl balsų pirkimo. Tai apie ką mes kalbame?“.


Straipsnio komentarai

Juokinga2016-11-20
Tai, kad čia pirmuoju smuiku groja gerbiamas rajono politikas, o ne visi kiti Komentaras patinka Komentaras nepatinka
sušaudyt tokius 2016-11-20
bet kaip tokius nepasodina už mokiaščiu mokėtoju pinigu švaistima o patys dedasi tokie angeliukai nekaltučiai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Ne dvasios ubagui2016-11-19
Pasakyk ka ir kaip apsmeize Budraitis,kad ji reikejo apskusti teisme ir pareikalauti is jo pinigu ??? Ar jis Laurinaiciui ir Pozingiui kalbas raso? O gal Laurinaitis ir Pozingis yra nepilnameciai ar psichiskai neigalus? Kur yra parasyta,kad reporteris atsakingas uz duodantiji interviu,arba nuo kada rasantysis atsakingas uz citata su aiskiai nurodytu saltiniu ? Bielskis,manau,gerai izvelge reikalo esme savo straipsnyje ,pateikdamas retorini klausima del Jako ir jo bendrazygiu reikalavimu: " Norejo pasipelnyti ?". Bent jau del ieskinio Budraiciui as visiskai sutinku su Bielskio klausimu. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Kaminas2016-11-19
Jeigu teisingai perskaitet komentatoriai ir zurnalistai tai cia ne Jakas, o visai kiti zmones buvo apsmeizti. Skaitykit is naujo., o ne pulkit ant Jako. Atsibodot jus dvasios ubagai ,komentatoriai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
1232016-11-18
Kas rašote apie Jako bankrotą galit būti ramūs, jo turtas beveik 50 procentų viršyja jo kreditorinius įsiskolinimus.Per pastaruosius du metus kreditoriniai Jako įsiskolinimai sumažėjo beveik 2 milijonais litų ir toliau mažėja. Na, o seimo nario Karbauskio situacija tragiška, jo įsiskolinimai yra didesni už jo turtą. Va, čia tai bankrotas !
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Kazys2016-11-18
Tiems komentatoriams kurie rašo ant Jako, galiu pasakyti , kad juoksis tas, kas juoksis paskutinis. O paskutinis juoksis Jakas, o jūs nevykėliai taip, kaip davar nevykusiai šaipoties, taip jam tuoj pavydėsit ! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
1232016-11-18
Donaldas Trumpas turėjo šešis bankrotus per savo gyvenimą, jeigu ką, o dabar JAV prezidentas. Taip, kad nemalkyt šūdo ... :)
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
...jinas2016-11-18
,,JAKUI - BANKROTAS LYGIOJE VIETOJE... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Taip Taip2016-11-18
Jau kam kam,bet Jakui tik ir belieka įrodineti savo krištolinį tyrumą ir sažiningumą teismuose. Šitoks purvo pylimas ant nekalto žmogaus,tokios bjaurios apkalbos.Prigalvota visokių nesamonių,neva prisiskolina pinigų kurių negražina,neva kažkokių silpnybių nederančių su politiko morale turi...Tai kas belieka daryti šiam ,visus mylinčiam, žmogui ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jau taip iš musu miestelio nieko gero nebėra o apie žmones nėra nė kalbos 2016-11-18
žmonės kur mes su tokia valdžia nueisim ar nelaikas kažkuo imtis ar dar neužtenka tokiu skandalu kada pradėsim mąstyt Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ūūūūūūūūūūūūū2016-11-18
ir BUDRAITIS vienintelis kaip VALINSKAS ŠILUTĖJE kitokio jokio tokio pakeičiamo nėra vien per JAKA juk jis gavo ir MINGEI prieplaukos ir cjahta atsirado tai iš kokiu pinigu jai ne JAKO parupinta buvo Komentaras patinka Komentaras nepatinka
vat gerai užsiimtu kuom priklauso o ne kištu nosies ne į savo reikalus 2016-11-18
kai žmonės užsiima chuine o ne savais reikalais va taip ir tokien reikia per daug turi pinigu va kur šaknys yra kai valdžioi yra ir taško pinigus betikslo Komentaras patinka Komentaras nepatinka
As2016-11-17
Durniu laivas kosmose... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tai apie ką mes kalbame?2016-11-17
Atsiprasau. "...Kaip Pozingi ir Laurinaiti " turejau omeny :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Tai apie ką mes kalbame?2016-11-17
Arvydas Jakas kalbejo Silutes TV laidose anuomet kiek tik sirdele geide,mat Budraitis jausdamasis draugu Jakui,dave jam laidu laiko belekiek. O kazkuriuo metu kazkas kazka pasake negero apie ji vienoje is laidu. Pasake ne Budraitis,be to tie siuzetai ejo beveik zali be jokio montazo. Pagal visiskai normalius ziniasklaidos principus, Jakui buvo suteiktas laikas po to sekusiose laidose,kuriose jis galejo atsakyti pareiskejams ka tik norejo ir kaip norejo. Tose laidose jis dalyvavo,kalbejo,ir kaip jis tai padare,tai jo reikalas. Bet matyt pasirode per mazai,tai nubego i teisma apskusti Budraicio.Lygtai Budraitis turi salygas ir galimybes patikrinti ar visi kalbantys sako teisybe ir tokius TIESOS patikrinimus privalo daryti. Privaletu,jeigu kazkokias isvadas laidoje pateiktu pats Budraitis.Manau Jakas ir pats ta puikiai supranta. Bet kodel nepabandzius,ar ne?.Zodziu,kaip sako zemaiciai "draugs,draugs,kol israuks". Tai apie ką mes kalbame ponas Arvydai Jakai ? Ar smagiai jauciates apkaltines Budraiti,lygiai taip pat ,kaip Pozingi ir Jaka ? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?