Stoniškiuose gyvena tik geri žmonės

2016-11-26, Stasys BIELSKIS
Stoniškių seniūno pavaduotojas, laikinasis vadovas Gintautas Stančaitis.
Stoniškių seniūno pavaduotojas, laikinasis vadovas Gintautas Stančaitis.

Taip sako Stoniškių šeimininkas Gintautas Stančaitis

Prieš penkis mėnesius Stoniškių seniūno pareigas paliko Ričardas Bartkevičius. Ir nuo to laiko seniūnijai vadovauja seniūno pavaduotojas Gintautas Stančaitis. Vietiniai žmonės jį vadina tiesiog seniūnu, nors tikrojo seniūnijos vadovo vis dar nėra. Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė „Šilokarčemai“ sakė, kad jau buvo paskelbtas konkursas seniūno pareigoms užimti, bet konkursas neįvyko, nes neatsirado nė vieno pretendento. Netrukus bus skelbiamas pakartotinis konkursas.

- Sakykite, pone Ričardai, kokie dabar svarbiausi darbai seniūnijoje, juk jais visais turite rūpintis kaip seniūnijos vadovas.

- Pagrindiniais darbais laikyčiau socialines problemas, socialinės rizikos šeimas. Štai ir šiandien neseniai čia baigėsi posėdis dėl šių klausimų. Dar yra ir ūkiniai darbai – kelių ir kapinių priežiūra. Turėsime įgyvendinti didžiulį projektą – padidinti Rukų kapines. Ten numatyta tikrai nemažai darbų. Visą vasarą pjovėme žalias vejas – ir per langą matosi, kad puikiai tvarkomės, nesame apsileidę. Šiuo metu remontuojame du socialinius būstus.

- Neseniai Stoniškiuose vyko tradicinė „Bitkopio“ šventė. Gal galėtumėte pasakyti, kas yra tie didžiausi pagalbininkai organizuojant tokius renginius.

- Tokias šventes, pirmiausia, padeda surengti bendruomenių pirmininkai. Turime tris bendruomenes – Plaškių, Stoniškių ir Šilgalių. Šventėje buvo ir žemės ūkio technikos paroda, ir sunkiasvorių Lietuvos arklių pristatymas. Didžiausias ūkininkų indėlis tokiose šventėse, kai jie įsteigia įvairius prizus.

- Turbūt ir Jūsų žmona – Stoniškių bendruomenės pirmininkė Gražina Stančaitienė – jums padeda.

- Labai padeda. Ji jau šešerius metus rūpinasi Stoniškių pagrindine mokykla - yra direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

- Žinia, seniūnijoje veiklos funkcijų yra gana daug. Ką dar veikiate?

- Štai ir šiandien, 15 valandą, laukiu ateinančios jaunos moters, kuri turi kažkokių problemų dėl brolio, vedančio netinkamą gyvenimo būdą. Atsiranda visokių problemų. Bet aš norėčiau kalbėti tik apie gerus dalykus. O dabar, kai pavartai spaudą, atrodo, kad viskas yra tik blogai. Stoniškiuose netrūksta ir labai gerų dalykų, tai – sportuojanti bei aktyvi bendruomenė. Galime surengti susitikimą su aktyvesniais sportininkais, kurie papasakotų apie savo hobį ir kitus mėgstamus dalykus. Atskirai noriu paminėti ir mūsų krašto ūkininkus. Nes, rengiant „Bitkopio“ šventę, 2014 metais suskaičiavome, kad Stoniškių seniūnijoje yra labai didelė ūkininkų koncentracija. Štai keletas skaičių: visoje Pagėgių savivaldybėje yra laikoma apie 19 tūkstančių gyvulių, Stoniškių seniūnijoje – apie 11 tūkstančių. Tai daugiau nei pusė, įsivaizduojate... Juokaudami bandėme suskaičiuoti, kad, jeigu įvyktų koks nors padalijimas, kiekviena šeima gautų po arklį, vežimą, penkis ar šešis raguočius, pusę tonos bulvių ir toną grūdų. Turime labai gražų, nuostabų Ambrozų ūkį, kuriame – naujos technologijos, šiemet pastatyta nauja grūdų saugykla, naujas tvartas. Edmundo Šepučio ūkis garsėja bulvininkyste, čia netoli matosi Arūno Tiškaus ūkis, Pakamonių kaime – Antano Gudavičiaus grūdininkystės ir bulvininkystės ūkis bei daugelis kitų.

- Ką dar veikiate būdamas seniūnijos vadovu?

- Turiu daug visokių minčių, planų, idėjų. Nežinau, kaip mums pavyks visa tai įgyvendinti, todėl dar nenorėčiau apie juos kalbėti ir nenorėčiau, kad jūs parašytumėte. Štai birželio mėnesį, minint 75-ąsias trėmimų pradžios metines, Stoniškiuose pastatėme paminklą. Šiuo metu labai aktualus dalykas, kad kažkas ruošiasi nugriauti Plaškių bažnyčią, ją nuvežti į Panevėžį ir ten perstatyti. Tais reikalais labai aktyviai užsiima du Vokietijos piliečiai, buvusi Šilutės H. Šojaus muziejaus direktorė Roza Šikšnienė. Sukvietėme visus žmones, kurie gali priimti kokį nors sprendimą, ir prisiėmėme tokią savotišką atsakomybę, kad mes tos bažnyčios negriausime. Dabar yra kuriama asociacija Plaškių bažnyčios atstatymui. Ji apjungtų Lietuvą, Vokietiją ir evangelikų-liuteronų vyskupiją. Vokietijoje irgi veikia sąjūdis, besirūpinantis lėšų pritraukimu. Ten jau padaryti sąrašai žmonių, kurie susiję su šiuo kraštu. Jie mielai po kažkiek paaukotų pinigų. Pradėjome aptverti bažnyčios pastatą, dalis tvoros, tamsiai dažytos, jau yra.

- Gal turite geresnių naujienų?

- Taip, lapkričio 29 dieną Plaškiuose nuo pat ryto bus kuriamos trys vaidybinio filmo apie Lietuvos partizanus scenos. Filmo režisierius Andrius Juzėnas (jis žinomo filmo „Vilniaus getas“ kūrėjas) rugsėjo pradžioje lankėsi Plaškiuose, jam labai patiko ta bažnyčia. Sutarėme, kad aktorius ir kitus filmo kūrėjus įleisime į Plaškių bendruomenės namus, kur jie galės grimuotis, papietauti. Duosime pagalbinį darbininką dekoracijoms tvarkyti. Atvažiuos apie 60 žmonių. Džiugu, kad nors tokiu būdu bus įamžinta Plaškių bažnyčia.

- Kokie šiais laikais yra Stoniškių seniūnijos gyventojai?

- Pastebėjau, kad kaime žmonės yra labai susvetimėję – kiekvienas gyvena savo uždarame rate. Sunku pasakyti, kodėl taip yra. Matyt, tam yra labai rimtos priežastys. Anksčiau būdavo darbų, kurių be kaimyno pagalbos nebuvo įmanoma apdirbti. Kaimynas kaip giminaitis ateidavo į talką, visada būdavo šalia. Sumažėjus tokiems poreikiams pasidarėme uždari. Nes atsirado gera technika, ir šiandien ūkininkas gali apsidirbti pats vienas be jokio kaimyno. Dabar ir kaime žmonės pradėjo nebepažinti vienas kito kaip kad mieste nežino, kas toje pačioje laiptinėje, šalia jų, gyvena.

Visi žmonės gimsta geri, o kas paskui atsitinka su jais, jau kiti reikalai. Stoniškiuose visi žmonės tikrai yra geri, nusikaltimų padaroma labai nedaug.


Straipsnio komentarai

2016-12-15
Žinoma, kad tai yra daug - 12 žmonių, nes greit išvis liks Stoniškiuose 20 pensininkų
ir 8 mokytojai...
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
labai aktualu2016-12-11
pagal komentarų vertinimą, mažiausiai 12 šeimų domėjosi šia tema...Manoma, kad tai rekordiškai daug... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
\\\\\\\\\\\\\\2016-12-04
Dalele,gal meška tave augino,kad kultūros nemokino? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
KAIMYNUI2016-12-02
Tarp Jūsų komentaro eilučių galima perskaityti revoliucinę dvasią. Taip, lazda turi du galus... per daug lenkiama, ji perlūžta ir atsiranda keturi galai. Patys žinote kuo tai kvepia. Gerų artėjančių Jums. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
KAIMYNAS2016-12-02
Kaimynai mieli, stoniškiečiai, niekaip nesuprantu ko JŪS dabar įsileidote į tokias dideles diskusijas dėl tokių menkų, savęs ir JŪSŲ negerbiančių... kaip čia juos pavadinti, net liežuvis neapsiverčia.....Jūs esate aukščiau už bet ką, JŪS ne ,,pašalpiniai ir ne biržiniai" nes esate tikri, nuostabūs ir save gerbiantys Žmonės, palikime juos ramybėje, lai jie kvailioja, viskam ateina laikas. Atminkite, kad lazda turi du galus, nors ir bandytų nupjauti vieną galą, vis tiek ji liks su dviem galais, tai va, ateis laikas kai tas galas už kai kurių JŪSŲ kančias ir ašaras, atimtą sveikatą taip užvanos per minkštą vietą, kad tikrai beliks tik emigruoti, nes bus didžiulė gėda prieš savo kaimą, prieš draugus, nors nemanau, kad jie turi draugų. Vienas kitas liaupsinantis tai ko gero giminaičių ar šeimos narių, nurimkite ir laukite šventų Kalėdų. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Daliui2016-12-02
Kodėl Jūs vietinius gyventojus vadinate pašalpiniais? Ar Jums dėl to nesidaro graudu? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
to Vietinis 2016-12-022016-12-02
Atsiliepia lipimas aukštai į medį ir nusileidimas iš jo, žemyn galva, neišsiskleidus parašiutui, vaikystėje. Iš čia ir dėmesio stoka ir didybės manija, ir tapimas ekspertų ekspertu, vos ne Dievu, žmonių intelekto vertintoju...
Tikriausiai žinote, kad rašant apie kitus, pirmiausia aprašote apie save... ir darote tą labai tiksliai .
Šaunu...daugiau tokių ale ekspertų.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Dalius2016-12-02
Dalei reiktu pasimokinti mandagumo ir kulturos, graudu klausytis kaip ji kalba su pasalpiniais. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Vietinis2016-12-02
Visi tikėjosi, kad seniūnas pastatys į vietą ponią Lukošienę, bet taip neįvyko.... seniūnas darbo metu susitvarko ūkio reikalus, o ponia su tarnybinę mašiną susitvarko savo reikalus, toks jausmas, kad ji vadovauja seniūnijai......Nesuprantu, kaip Pagėgių savivaldybė nemato, kas vyksta Stoniškių seniūnijose... gal nenori matyti.....
Ponios Lukošienės žemas intelektas, ne jai bendrauti ir dirbti su žmonėmis, net neįsivaizduoju, kur jai reikėtų dirbti..... Pati ponia nieko nebaigusi, bet save taip kelia aukštai..... Kai praeinu pro seniūnija, dažnai girdžiu, kaip ponia Lukošienė koliojasi, šūkauja, tai ji parodo savo žemą intelektą....., ji mato kitus, tik ne save.... Gaila man Ponios Lukošienės..........
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
VIETINIS2016-12-01
Atsiprašau Ginto, ne taip išsireiškiau, norėjau pasakyti, kad nieko tokio, jog rūko. Kiekvienas mes turim kokių nors priklausomybių. Bet visi tikėjosi, kad kai GIntas taps seniūnu, sutvarkys Lukošienę, kad žmonių nekoliotų, bet kodėl taip netasitiko, neaišku, a, Gintuk, ko bijai?
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
2016.12.012016-12-01
Dievinam žmogų už pasodintą gėlę, nugrėbtą lapą, nupjautą žolę , pakeltą šiukšlę, palaukit,: tai už ką mes gauname atlyginimus( tokius) , atsakykime sau .Taip , tai toks darbas ir nereikla čia aukštinti kelti....., ir norėti būti išaukštintam , kad aš, aš ir dar kartą aš. Tas noras būti išaukštintam, tai neišprusimo ir savimeilės ženklas , raskime savyje žmoniškumo , gyvenimas toks trumpas.Būkim nuolaidesni vieni kitiems ir užteks vietos šioje žemėje. Ar ne taip DALUŽE ?????.... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
vietinis2016-12-01
Pritariu, kad seniūnas rūko, tai jau tragedija. Ar jis yra ką įžeidęs, apšaukęs, ar pažeminęs viešai? Nėra, nes jo intelekto koeficientas ne toks, kaip specialistės LUKOŠIENĖS. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
kg2016-11-30
Nesupratau, kodiel jus man cia taip paraset? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
kg komentatoriui2016-11-30
Neįkainuojamas žmogaus bruožas, kurį reikia išugdyti vaikystėje, tai empatija.Kitaip tariant, empatija - tai gebėjimas suprasti ir jausti tai, ką jaučia kitas žmogus, gebėjimas pasijusti kito vietoje, įsijausti į jo jausmus.
Daugiausiai įtakos ugdant empatiją turi mama, nes vaikas atkartoja tą elgesį, kaip su juo elgėsi mama. Jeigu priglaudė, kai jam skaudėjo, paguodė, jis taip elgsis ir su savo bendraamžiais. Yra vaikų, kurie jau darželyje puikiai sugeba atjausti tarkim, parklupusį ir susižeidusį draugą. Jie moka pribėgti, apsikabinti ir paguosti. Tai reiškia, kad namuose buvo tinkamai auklėjami ir mylimi. Mama ir tėtis formuodami vaiko asmenybę daro tai pasąmoningai, net nesusimąstydami, kad štai dabar mes formuojame empatijos jausmą savo vaikui. Tiesiog savo pavyzdžiu moko atjausti, kai skauda, suprasti, kodėl liūdna, pajausti kito žmogaus nuotaikas.....juk jie ŽMONĖS....


Komentaras patinka Komentaras nepatinka
kg2016-11-30
nepamirskit viena, kad jei nebutu Dales toks harakteris, tai tie birziniai ir nieko nepadarytu. nebereikalo tokie zmones nesusiranda patys darbo ir gyvena is pasalpu, nes jie tingi dirbti. ta pati Dale tiems birziniams padeda dirbti, jei nematot, tai ir nesnekiekit. o as puikei matau, kad savom rankom prisideda, prie visu darbu. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
2016-11-302016-11-30
Kad ir kokį darbą darytum, daryk su didžiausia meile. Pajusi džiaugsmą, neliks neapykantos, abejingumo žmogui. O jei be meilės, dėl " pliusiuko", - nė nepradėk, nieko iš to nebus. Juk visa, kas pasaulyje padaryta gražaus, padaryta iš meilės...O jei iš meilės, tada ir žmonės nesijaus pažeminti, ir grožis būna visiškai kitoks…
Tėvas Stanislovas
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jo2016-11-30
Ne dale tvarko ir ravi gelynus o darbo birzos vergai, ir pasalpiniai. :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
tiesiog as. 2016-11-30
As galiu pasakyti, tik tiek, kad as prasiau seniuno, jog man padietu diel brolio, nes neturiu artimuju i kuriuos galieciau kreiptis pagalbos. jam nereikejo nieko daug aiskinti, jis tiesiog pasake, as padiesiu. Ir jis tikrai bande padieti, bet aisku, nors ir kokia butu ta siuloma nuosirdi pagalba, bet jei zmogus, pats tos pagalbos atsisako, tai niekas per prievarta, jo priversti negali. nespreskit apie zmones is ju virselio, nepabendrave su jeis. as nematau nieko blogo, kad jis ruko, ar kad jo rankos kiseniese,daug geru zmoniu ruko, vien diel tokiu kaip jus. ir cia niera nusikaltimas, cia kiekvieno zmogaus gyvenimo pasirinkimas. tad nebukit juokingi, diel tokiu dalyku smerkti zmones. taipat, apie ta Dale visi varot ant jos, nors jei ne ji, mes gyventumem apleistame kaime. pasodintos geles ant kapu, nezydi taip kaip musu parkelyje, nes jes priziuri Dale. jus neziuriekit i zmoniu praeiti kas jie buvo ir kokie buvo, neivienas neasame sventuoliai. nezinau, ka ji jums padare, kad taip je smerket ir man nerupi, nes as ziuriu i tai, ka ji db daro ir stengiasi diel musu visu grazesnio gyvenimo. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Stoniskiu sen'gyventojas2016-11-29
Ko jus varot ant tos Dales. Jeigu reikalauja is darbuotojo,kad darbas butu atliktas gerai,vadinasi jau tas zmogus blogas.Pasigrozekime Stoniskiais. Visur grazu. Visur tvarka. Nebukit zmones tokie ziaurus. Nepilkit purvo ant kitu. Pirmiausiai pradekime nuo saves. .... Dirbkime kiekvienas savo darba. Gyvenkime be pykcio. O D

alei noriu palinketi kantrybes ir toliau puosti musu seniunija. Aciu.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
STONIŠKIETIS2016-11-29
Prasideda - o kad bartkevičius girtas darbo laike vartėsi grioviais, tai labai gerai.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Skaitytoja2016-11-29
,,Sakykite, pone Ričardai, kokie dabar svarbiausi darbai seniūnijoje, juk jais visais turite rūpintis kaip seniūnijos vadovas." Tai seniūnas Ričardas ar Gintautas? :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
vietinis2016-11-29
Na ponas Jonai, jūs čia kaip apie seimo narį, kuris padarys Stoniškiuose šviesią ateitį, manau nemažai padarė administracija, kad būtų maloniau gyventi savivaldybėje. Žmogus turi turėti sielą, mokėti bendrauti, rasti žmonėse skaudančias vietas ir jiems nors kartelį kažkiek padėti, ar patarti ištikus bėdai, bet mes juk matome, ne akli...ranka kišenėje ir cigaretė burnoje....neprisibelsime... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jonas2016-11-28
Sunku iškart žmogui prisibelsti į sielą.. Bet Gintas nuoširdžiai stengiasi, o nuoširdumu gali daug ką pasiekti.
Mažiau dejuokime, o patys ką padarėme? Labai daug laiko prarasta, jau prieš 10 metų reikėjo tokio iniciatyvaus seniūno, bet geriau vėliau, negu niekada. Naikinami kaimai kaip specialiai - maži atlyginimai, jauniems žmonėms nėra kur įsidarbinti, nekokia Stoniškių ateitis, kaip visų aplinkinių seniūnijų.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
stoniskietis2016-11-28
Labai gaila, bet ne o tikėjomės, graudu...... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
2017-11-272016-11-28
Dėl valdymo ir moralinio elgesio,toks alia ,,šeimininkas" negalėtų dirbti seniūno pareigose, manome, kad reikėtų išeiti į užtarnautą pensiją ir nežeminti tarnautojo pareigų, o vyresnioji seniūnijos darbininkė galėtų įsidarbinti urėdijoje, kokioje nors girininkijoje ravėti apie sodinukus žolę, kur nėra žmonių, o tik medžiai ir žvėreliai, kurių tikrai negalėtų žeminti ir niekinti,nes jie nepasiekiami. Nesupykite, bet bendruomenėje tokia daugumos nuomonė. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
o gaila2016-11-27
....................... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
zbignevas2016-11-27
Velnias o ne Dale, kuo maziau tokiu zmoniu seniunijoj. :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ona2016-11-27
Labai graži Stoniškių centro aplinka.Nuostabūs gėlynai,nušienauta ir sutvarkyta.
Ačiū Dalei.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?