Buvęs policininkas A. Pupšys vicemero kėdėje nesėdės

2016-11-28, Stasys BIELSKIS

Ketvirtadienį vykusiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje turėjo būti tvirtinama mero pavaduotojo kandidatūra. Socialdemokratų frakcija labai norėjo, kad juo taptų jų partietis, buvęs policininkas Arūnas Pupšys. Blogai ar gerai, bet Šilutės rajono savivaldybė policine, kaip atsitiko su Vyriausybe, netapo. Už A. Pupšį kaip būsimąjį vicemerą balsavo tik devyni artimiausi jo draugai...

Šis eilinis Tarybos posėdis prasidėjo neįprastai – dviejų naujų Tarybos narių priesaika ir kitomis jų priėmimo į pamario krašto politinį gyvenimą procedūromis. Mirus mero pavaduotojui Algirdui Balčyčiui, o Tarybos narį Alfredą Stasį Nausėdą išrinkus LR Seimo nariu, Taryboje liko dvi laisvos vietos.

Iš Vilniaus atvykęs Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Donatas Laurinavičius paprašė prisiekti Alfonsą Vanagą. Pastarasis perskaitė priesaikos tekstą: „Aš, Alfonsas Vanagas, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas“.

Tokį pat tekstą perskaitė ir Tarybos narys Saulius Vytuvis. VRK atstovas D. Laurinavičius, kaip ir po A. Vanago priesaikos, vėl paskelbė: „Saulius Vytuvis prisiekė“. Beje, Savivaldybės tarybos narys turi teisę pasirinkti vieną iš dviejų priesaikos tekstų, antrajame variante nėra žodžių: „Tepadeda man Dievas“. Abu Tarybos nariai nusprendė prašyti Dievo pagalbos.

O štai kandidatui į mero pavaduotojo pareigas Arūnui Pupšiui irgi labai reikėjo Dievo pagalbos, bet ar jis jos sulaukė?

Tarybos sekretorius Andrius Jurkus pranešė, kad Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis neseniai šventė savo gimtadienį, bet neturi vicemero, kuris galėtų jį pasveikinti. Todėl pakvietė tai padaryti Socialinių reikalų komiteto pirmininkę Daivą Žebelienę. Lyg tai gėlių įteikimas būtų rimtas socialinis reikalas...

Pasveikintasis meras, matyt, kaip reikiant buvo sutrikęs, nes posėdį tęsė ne visai rišlia kalba: „Ačiū visiems Tarybos nariams už sveikinimus, ir toliau mes grįžtame jau prie darbotvarkės. Pirmas šios posėdžio darbotvarkės... Atsiprašau, sveikinimas šiek tiek sumaišė visą eigą... Tarybos posėdyje dalyvauja 25 Tarybos nariai, prašome visus užsiregistruoti Tarybos posėdžio darbui“.

Pirmasis posėdžio klausimas buvo dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo. V. Laurinaitis, pagal koalicinę sutartį, pasiūlė Tarybai skirti mero pavaduotoju A. Pupšį. Paklausus kandidato, ar jis sutinka, šis atsakė - taip. Toliau kandidatui buvo suteiktas pasisakymas iki 15 minučių trukmės. Šiam darbui atlikti A. Pupšiui užteko vos 3 minučių.

„Koks bebūtų sprendimas – ar šiandien būsiu paskirtas mero pavaduotoju, ar ne – noriu padėkoti socialdemokratų partijai, jog manimi pasitikėjo ir teikė kandidatūrą merui, kad Taryba paskirtų ar nepaskirtų mero pavaduotoju, - kalbėjo A. Pupšys. - Vadybinės patirties turiu. Nuo 1995 metų iki dabar dirbu dideliuose kolektyvuose kaip vienas iš vadovų. Sugebu išklausyti žmonių nuomones, turiu ir savo nuomonę. Daugiau nei 20 metų dirbau vidaus reikalų sistemoje – Šilutės policijos komisariate. Nuo 1995 metų iki 2012 metų užėmiau vieno iš vadovų pareigas – kaip padalinio vadovas, skyriaus viršininkas ir net Šilutės policijos komisariato viršininko pavaduotojas. Mano pavaldume buvo žmonių skirtinguose padaliniuose nuo 15 iki 178, tai turiu sugebėjimų ir patirties dirbti ne tik su pareigūnais, bet ir su civiliais žmonėmis. Už nepriekaištingą tarnybą buvau skatintas 34 kartus – piniginėmis premijomis, padėkomis, atminimo ženklu „Tėvynės labui“ už pasižymėjimą tarnyboje. Ketverius metus dirbau VšĮ „Šilutės krepšinis“ direktoriumi. Kaip žinote, sporte visada trūksta lėšų, bet aš sugebėjau oriai ir be skolų puoselėti krepšinį. Nuo 2012 metų iki šiol darbuojuosi privačiame versle, uždarojoje akcinėje bendrovėje, kurioje dirba apie 200 darbuotojų, esu vienas iš vadovų. Ir sėkmingai mes darbuojamės. Ketveri metai aktyviai dalyvauju Šilutės rajono politikoje. Esu pasiruošęs dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti su visais Tarybos nariais, administracija, Šilutės visuomene. Jeigu bus vykdomas nesvarbu koks projektas ar kitas reikšmingas darbas, stengsiuosi plačiai išdiskutuoti, išgirsti visuomenės nuomonę, ypač tose vietose, kur tas projektas galimai bus vykdomas. Jeigu būsiu paskirtas mero pavaduotoju, dirbsiu vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, atliksiu Savivaldybės tarybos funkcijas ir mero pavedimus. Tad sutinku, kad mano kandidatūra būtų šiandien svarstoma rajono Taryboje, „Ačiū“ (kalba netaisyta, - red. pastaba).

Po kandidato tokio prisistatymo turėjo būti Tarybos narių klausimai, pasisakymai arba agitacija kandidato atžvilgiu. Bet viso to nebuvo, diskusijos neįvyko. Tik vienas Tarybos narys Arvydas Jakas paprašė... patikslinti, kurios partijos darbe A. Pupšys dalyvaus. O Tarybos narė Sandra Tamašauskienė pareiškė, kad Tėvynės sąjungos frakcija nepalaikys šitos kandidatūros.

Buvo išrinkta slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija, jos pirmininku tapo Tomas Budrikis. Patvirtintas balsavimo biuletenio pavyzdys.

Pasibaigus balsavimui, T. Budrikis perkaitė balsų skaičiavimo komisijos protokolą, kuriame juodu ant balto parašyta, jog buvo išduoti 25 balsavimo biuleteniai, atidarius balsavimo dėžę rasti 25. Balsavimo rezultatai – 9 balsavo „už“, 14 – „prieš“, o 2 biuleteniai pripažinti negaliojančiais.

Pupšys mero pavaduotoju netapo. Meras V. Laurinaitis pareiškė, kad sprendimo skirti mero pavaduotoju A. Pupšį jau nebereikia...


Straipsnio komentarai

jeigu2016-11-30
atvirai,tai jau gėda ir prisipažinti,kad esi iš Šilutės,dėl tokios supuvusios valdžios Komentaras patinka Komentaras nepatinka
taip nuvivažiuot 2016-11-29
tokios degradavusios valdžios reikia paieškot kaip šilutėje Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Šilutė gedi2016-11-28
"sprendimo skirti mero pavaduotoju A. Pupšį jau nebereikia..." - kaip gaila Komentaras patinka Komentaras nepatinka
visai degradavo valdžia ir valstybė 2016-11-28
iš teismo salės į vicemero kėde super taip tik LIETUVOJ tegali but Komentaras patinka Komentaras nepatinka
kokie fotogeniški 2016-11-28
daugiau nieko ir nesugiaba kaip gėlytėm apsikarstyt ir foto sesija pravedinėt o milijonus oi kaip mėgsta visi o darbo rezultatu nematyt Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?