„Heide“ bendrijos Advento renginys „Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi“

2016-12-15, Indrė VAITKUVIENĖ

2016-ieji paskubomis eina į pabaigą. Lapkritis jau užleido vietą paskutiniam metų mėnesiui – gruodžiui. Šis mėnuo  atneša pasikeitimų ne tik gamtoje, bet ir kiekvieno mūsų sieloje. Pradedame ieškoti šilumos ir jaukumo, ramybės, šviesos ir saugumo. Prasidėjęs Advento laikotarpis, kviečia susikaupti, padėkoti, atsiprašyti...

Šilutės r. vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide“ pratęsė kasmetinę savo tradiciją, sukviesti visus bendrijos narius, svečius, draugus ir rėmėjus Advento laikotarpiu į bendrą būrį, kad padovanotų vienas kitam susitaikymą, pasakytų gerą žodį bei prasmingą palinkėjimą.

Gruodžio 4 d. Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos aktų salėje įvyko Advento „Heide“ bendrijos renginys „Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi“.

 Šiemet pirmą kartą šventėje dalyvavo „Kant“ choras iš Gumbinės, šiandieninio Gusevo (Rusija).  „Su šiuo kolektyvu susitinkame kiekvienais metais Rytprūsių susitikimuose Vokietijoje ir gražiai bendraujame jau daugelį metų. „Kant“ choro kolektyvas labai papuošė mūsų šventę savo išskirtine programa, charakteriu, charizma“, - džiaugėsi „Heide“ bendrijos pirmininkė Gerlinda Stungurienė. 

Nuostabu, kad muzikai nereikia vertimo. „Kant“ ir „Heide“ chorai  renginyje atliko daug dainų savo gimtąja ir vokiečių kalbomis,  pritariant visiems šventės  dalyviams. „Paprastiems žmonėms ir tuo labiau mylintiems muziką nėra sienų draugystei, bendravimui, šiltiems apsikabinimams, geriems palinkėjimams. Žmogui reikia žmogaus“,- sakė G. Stungurienė. - Nutarta kitais metais susitikti Gumbinėje, kartu pasikviesti ir daug metų gerai pažįstamus kolektyvus iš Lenkijos, tikėdami, kad šie gražūs norai ir idėjos, pareikštos šiuo metu, kai viskas pildosi prieš kalėdiniame laikotarpyje, bus išgirsti, ir šis tarptautinis susitikimas įvyks“.

Šiais metais Šilutės r. vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide“ užbaigia ir savo 25 jubiliejinius metus. „Kaip kolektyvui, dirbančiam visuomeniniais pagrindais ir atstovaujančiam šio krašto gyventojus, kurių kasmet lieka vis mažiau , esame dėkingi kiekvienam iš jų, kurie nuo pat bendrijos pirmojo steigiamojo susirinkimo iki šios dienos buvo ir yra kartu su mumis“,- teigė G. Stungurienė.

„Heide“ bendrijos pirmininkė pasidžiaugė ir jaunaisiais bendrijos nariais: „Tai mūsų ateitis“,- sakė ji.

Gerlinda Stungurienė negailėjo gražių žodžių „Heide“ bendrijos choro vadovui Valteriui Matuliui, akomponiatorei Vitai Bočkuvienei, choro kolektyvo seniūnei ir Tarybos narei Stasei Jurgšat bei visiems choro nariams, kurie labai gražiai reprezentuoja bendriją Šilutės krašte, Baltijos šalyse, Vokietijoje.

„Padėkoti taip pat noriu visiems Tarybos nariams ir jų šeimoms, kurie daug laiko skiria bendrijai. Nuoširdų ačiū sakau Usėnų seniūnijos etnografijos mėgėjų  teatro kolektyvui ir jo vadovei Jūratei Daugalienei, Pamario pagrindinės mokyklos auklėtiniams ir jų mokytojoms Vitai Bočkuvienei ir Virginijai Macijauskienei bei jų tėveliams, kurie kartu palydėjo savo mažiuosius į mūsų Advento šventę,- džiaugėsi bendrijos pirmininkė. -Tegul šie jau išeinantys metai būna mums sėkmingi, o atskubantys teatneša sėkmę, daug gerų ir prasmingų darbų, džiaugsmą ir taiką pasauliui“.

Nuoširdžiausius padėkos žodžius „Heide“ bendrijos pirmininkė už pagarbą ir dėmesį šio krašto seniesiems gyventojams tarė Šilutės r. savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui, kraštiečių darbo sąjungos  pirmininkui Vokietijoje Uvei Jurgčiui (Uwe Jurgsties). Už paramą ir meilę šiam kraštui - Šilutės ir Pagėgių darbo sąjungos vadovui Gerhardui Šikšniui (Gerhard Schikschnus), visų labai gerbiamam ir aktyviam Šilutės parapijos kunigui Remigijui Šemekliui bei Kintų parapijos kunigui Mindaugui Žilinskiui, kuris kiekvienais metais aktyviai dalyvauja Advento šventėse su visais savo parapijiečiais. Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorei Vilniuje Jutai Smic (Jutta Smitz) bei kultūros ir spaudos skyriaus ambasados darbuotojai Salomėjai Pranckienei už visokeriopą pagalbą ir paramą bei  nuoširdų  bendradarbiavimą. Ir, žinoma, kasmetiniams kalėdiniams seneliams Manfredui Šukat (Manfred Schukat) ir Frydhemui Šulkei (Friedhelm Schülke), kurie aplanko ne tik Šilutės rajono gyventojus Advento šventėje, bet ir kitus senuosius šio krašto gyventojus, gyvenančius įvairiose vietovėse, atveždami jiems gerą žodį, palaiminimą ir, žinoma, Kalėdų dovanėles.

Pasibaigus oficialiai renginio daliai, „Heide“ bendrijos nariai, svečiai, draugai ir rėmėjai buvo pakviesti prie gausaus vaišių stalo, o taip pat paragauti karštos šventinės sriubos. Šurmulys ir  giesmės ilgai dar skambėjo tą vakarą. Susirinkusieji neskubėjo skirstytis namolio.

„Lai ateinančios Kalėdos džiaugsmingai užbaigia šiuos metus ir padeda išsaugoti dvasinę ramybę, šilumą ir gerumą, taip reikalingus mums visiems“, - palinkėjo „Heide“ bendrijos pirmininkė G. Stungurienė.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar pavargote nuo karantino?