Viščiukus skaičiuoja rudenį, o nuveiktus darbus - metų gale

2016-12-19, Kęstutis JOČYS
Per Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžius sėdimų vietų paprastai neužtenka.
Per Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžius sėdimų vietų paprastai neužtenka.

Antradienį mažojoje Savivaldybės salėje posėdžiavo du Šilutės rajono savivaldybės tarybos komitetai - Kontrolės bei Ekonomikos ir finansų, apsvarstę ir pasiūlę tolesniam svarstymui bei pritarimui Tarybai visą šūsnį projektų.

Kontrolieriai pateikė nuveiktų darbų ataskaitą

Vietoj Anapilin išėjusio Algirdo Balčyčio į Kontrolės komiteto sudėtį įtrauktas Tarybos narys Alfonsas Vanagas, socialdemokratų frakcijos deleguotas atstovas. Jis buvo išrinktas ir komiteto pirmininko pavaduotoju. Posėdyje komiteto pirmininkas Zigmantas Jaunius pristatė 2016 m. veiklos ataskaitą. Metų programoje buvo suplanuota 19 veiklos priemonių. Prioritetu buvo pasirinkta Savivaldybės kontroliuojančių institucijų veiklos priežiūra, turto ir lėšų panaudojimo analizė bei Savivaldybės tarybos ir komitetų veiklos derinimas ir tęstinumas. Kas ketvirtį buvo svarstomos Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos. Visoms buvo pritarta. Pagal Tarybos narės Sandros Tamašauskienės paklausimą sutarta tarnautojų mobiliųjų telefonų numerius skelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Buvo svarstyti klausimai dėl Švėkšnos gyventojo Stasio Rimkaus prašymo sugrąžinti žemės nuosavybę ir šilutiškio Stasio Blinkevičiaus skundo dėl Adminstracijos veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su apmokėjimu už atliekų surinkimą. Nuspręsta per seniūniją informuoti Švėkšnos gyventojus, kad jie nesiplėstų už savo sklypų ribų, o dėl atliekų pasiūlyta parengti naujos redakcijos sprendimą, kuriame būtų aiškiai išdėstyta komunalinių atliekų surinkimo tvarka bei vietinės rinkliavos dydžiai.

Taip pat buvo svarstytas klausimas dėl Vydūno gimnazijos sporto salės statybos, o dėl Stubrių kaimo mažojo golfo aikštelės statybos nuspręsta kreiptis į projektą vykdžiusią agentūrą dėl informacijos pateikimo apie pinigų panaudojimo pagrįstumą. Peržiūrėjus lentelę apie Tarybos sprendimų vykdymą visuose skyriuose, pradedant Socialinės paramos ir baigiant Ūkio skyriaus turto poskyrio, matyti, kad neįvykdytų nėra ir tik keli dar tebevykdomi.

Aišku, kad ne viskas aišku

Komiteto pirmininkui Z. Jauniui kilo abejonių dėl skaidrumo, panaudojant lėšas Šilutės ligoninės remontui, ypač, kai prie jau numatytų lėšų (298,4 tūkst. Eur) atsiranda papildomi darbai, reikalaujantys papildomų asignavimų. Administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis paaiškino, kad gautieji 90 tūkstančių eurų yra valstybiniai, kurie buvo paimti iš kitų savivaldybių, neatlikusių numatytų darbų. Jie panaudoti vienam sluoksniui stogo perdangos, o taip pat konstrukcijų sutvirtinimui bei langų keitimui. Jis neprieštaravo, kad komiteto nariai susipažintų su visais dokumentais, net ir tais, kurių negalima viešinti. Abipusiu sutarimu nuspręsta kartu nuvykti į vietą ir su ligoninės vadovais viską apžiūrėti vietoje.

Pirmininko nuomone, Administracija galimai pažeidė Valstybės tarnybos įstatymą, pagal kurio atskirą punktą į A lygio pareigybinę kategoriją gali būti priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą. Neturintiems tokio išsilavinimo , įstatymas suteikia galimybę jau dirbantiems minėtose pareigose per 5 metus jį įsigyti. Anot Z. Jauniaus, Savivaldybės administracijoje A lygio pareigybinėse kategorijose dirba Janina Valienė ir Dalia Bernotienė, neturinčios aukštojo išsilavinimo. Pirmininkas paprašė , kad jam būtų pateiktas visų Administracijos darbuotojų sąrašas su jų išsilavinimu ir kokiose pareigybinėse kategorijose (A,B,C) yra apiforminti.

Nuo nereikšmingų iki nustebinusių

Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžio teiktinų Tarybai klausimų sąrašas buvo didelis skaičiumi – 28 be informacijų. Tačiau kai kurie kėlė šypseną tiek komiteto pirmininkui  Steponui Kazlauskui, tiek ir kitiems nariams. Pavyzdžiui, vienas iš siūlomų projektų – perduoti viešajai įstaigai „Šilutės sportas“pagal panaudos sutartį dešimties metų laikotarpiui Savivaldybės nuosavybės teise priklausantį turtą – nešiojamą kompiuterį. O nuostabą sukėlė projektas „ Dėl 2017 m. socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ todėl, kad jos labai ženkliai padidėjo, palyginus su šių metų įkainiais.Aiškinamajame rašte sakoma, kad Šilutės senelių globos namų administracija, atsižvelgdama į keliamus reikalavimus aprūpinti globos namų gyventojus asmens higienos priemonėmis, blogėjančią sveikatą ir didėjančias paslaugų kainas, padidėjusį socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokestį bei į tai, kad iki šiol gaunamos paramos ( aprangos, patalynės) iš Lietuvos Raudonojo kryžiaus Šilutės skyrius nebegaus. O ši parama buvo labai ženkli. Senelių globos namų direktorė Danutė Valodskienė sakė, kad ir dabar, kai reikia nuvežti senelį į ligoninę, jos perka padėvėtų prekių parduotuvėse apatinius rūbus už savo pinigus. Po diskusijų nuspręsta teikti šį projektą Tarybai.

Švietimo reikalai

Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė pristatė projektą, kuriame sakoma, kad,  įdiegus aplinkos stebėjimo kameras Šilutės miesto ikimokyklinėse įstaigose, naikinama naktinio sargo pareigybė (12 etatų). Vainuto gimnazijoje, Saugų J. Mikšo ir Katyčių pagr. mokyklose naikinami 3 kūrikų etatai, o Vydūno gimnazijos sporto salės valymui nustatomi 3 valytojų etatai. Kintų pagr. mokykloje nustatoma mokytojo padėjėjo pareigybė. Paklausta dėl galimybės nuomoti mokyklinį transportą, vedėja atsakė, kad geltonųjų autobusiukų nuomą draudžia Švietimo ministerija, o kitus, kurių yra vos keli, nuomoti galima. Kitame projekte numatyta, kad mokyklos privalo organizuoti pavėžėjimą priešmokyklinio amžiaus vaikams, gyvenantiems toliau kaip 3 km. nuo ugdymo įstaigos. Galės būti pavežami ir mokiniai, gyvenantys arčiau kaip 3 km., jei autobusiuke yra laisvų vietų.

Tarybai bus siūlomas svarstyti Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ direktorės Donės Normantienės prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo nuo šių metų gruodžio 30 d., išmokant jai priklausantį darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei 6 mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją. S. Kazlauskas pastebėjo, kad, kiek jau buvo analogiškų atvejų, kažkodėl visiems siūlomos ne 2-3, o būtent 6 mėnesių išeitinės kompensacijos, neatsižvelgiant nei kiek, nei kaip tas žmogus dirbo. Svarstymui buvo pateikti keli projektai, susiję su kultūrine veikla ir jos finansavimu.

Šilutės autobusų parkui – valio

Šilutės UAB „Šilutės autobusų parkas“ prašė kitais metais nekeisti, o, tiksliau, nedidinti keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų. Tai nustebino komiteto narius, kadangi iki šiol įmonė dirbo nuostolingai. Bendrovės direktorius Artūras Stonkus sakė, kad teigiamus pokyčius nulėmė keletas faktorių:atpigusios kuro kainos,nereikėjo pirkti naujų autobusų ir pan..Todėl įmonės pelnas už devynis šių metų mėnesius  buvo 64992 eurai.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

:-)2016-12-20

Klysta manantys, kad parašę anoniminį ir kitą asmenį žeidžiantį komentarą, liks nesurasti. Teisėsaugos institucijos geba rasti žmones, padariusius nusikaltimą elektroninėje erdvėje ir gali už tai nubausti. Nemaža dalis komentatorių nė nenumano, kokios gali būti jų elgesio pasekmės. Jie nejaučia žodžio laisvės ribų.

Taigi, prieš komentuodami, žmonės turėtų gerai pagalvoti, ar jų komentaras nėra įžeidžiantis ar diskriminuojantis, nes ir dėl anonimiškai parašyto komentaro internete gali kilti atsakomybė.

Svarbu suprasti, kad žodžio laisvė nesuteikia teisės žeminti, šmeižti kitus žmones. Kiekviena laisve ir teise privalu naudotis taip, kas nebūtų pažeidžiamos kitos.

Jeigu susidūrėte su komentatorių atakomis, ar kilo kitų teisinių klausimų kreipkitės į įmonę „Verdiktas“ ir gausite visą reikiamą informaciją ir teisinę konsultaciją. Galite kreiptis tel.: 864692275, el.p.: teisininkas@verdiktas.lt ar atvykę į įmonės būstinę, esančią Naujoji g. 3, Alytus, trečiame aukšte.
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ha 2016-12-20
taika teisybė akis drąsko Komentaras patinka Komentaras nepatinka
straipsnį paskaitęs2016-12-20
piktos tetulės, ar straipsnį bent skaitėte? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
'''''2016-12-19
permiegojo su vienu su kitu direktorium ir seniunu ir pakilo iš siuvėjos į socialinias paslaugu direktorias o dabar braunasi į savivaldybe vogdama paklodes bet taip nusmukt Komentaras patinka Komentaras nepatinka
yla vistiek išlys iš maišo 2016-12-19
čia nebepirmas kartas juk ir nuo socialiniu nusukdavo pinigus o ne tik paklodes o paklodės čia tik priedanga buvo iš kur tokios bmw ir marčiai ir sunui ir pačiai kas mėnesi keičia juk mašinas Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ŪŪŪŪŪŪŪŪŪ2016-12-19
sunelis JAKIENĖS su Bmw VAŽINĖJA IR MARTI O PATI PAKLODES TEMPIS GĖDA GĖDA PELĖDA DIREKTORĖ TOKIA VADINASI TAI KA NIEKAS NAMIE PAKLODŽIU NEBEKEIČIA Komentaras patinka Komentaras nepatinka
visai 2016-12-19
tai ka iš seneliu namu JAKIENĖ net patalyne į namus nešt pradėjo antiek nusmuko Komentaras patinka Komentaras nepatinka
0000002016-12-19
tai kurgine toks kaip LAUŽIKAS vėl kompensacijas milijonines pasiima ir vėl sės į savo kėde kaip niekur nieko o ko toliau to aukščiau JAKIENĖ per politiku lovas eina iš siuvėjos darbo net nieko nebaigiusio ir nieko nemokančio savo vyrelį idarbino į keliu valdyba muses gaudyt su kastuvu atsistojas stovi ir tipo dirba Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar gerai atidirbo Seimas šią pavasario sesiją?