Beždžionės metai bendruomenėse: viena ranka davė, kita – atėmė

2017-01-03, Kalbino Lijana JAGINTAVIČIENĖ

Prieš keletą dešimtmečių Lietuvoje pradėjo veikti pirmosios vietos bendruomenės. Jų konkretūs darbai šiandien matomi ir apčiuopiami. Seimas, įvertindamas vietos bendruomenių pilietiškumą, veiklumą, kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai, siekį stiprinti vietos savivaldą, kurį pademonstravo vietos bendruomenės, priėmė nutarimą 2016-uosius metus paskelbti Vietos bendruomenių metais. Kokie besibaigiantys metai buvo Šilutės rajono bendruomenėms? Kokius iššūkius teko įveikti? Ką planuoja nuveikti 2017-aisiais? Apie tai pasakojo jų pirmininkai.

Eglė Paulauskienė, Traksėdžių kaimo bendruomenės „Traksėdžių viltis“ pirmininkė:

- Kol nepaklausėte, ką nuveikėme, tol nemaniau, kad tiek padaryta. Gal tai ir nedideli darbai, bet judame po truputėlį pirmyn. Per metus suorganizuota nemažai renginių: naujametinė bendruomenės šventė, Užgavėnės, Kaziuko mugė, pavasarinė talka, 380 metų Traksėdžių gimtadienio šventė, rudenėlio šventė, eglutės įžiebimo šventė, Advento vakaronė. Dalyvavome Šilutės miesto šventės bendruomenių mūšyje ir laimėjome antrąją vietą, bendruomenė prisidėjo organizuojant Šilutės šeimų klubo gimtadienį, dalyvavome žuvienės virimo čempionate ir laimėjome antrąją vietą žuvies sriubos kategorijoje. Šilutės seniūnija, bendruomenės prašymu, pastatė stotelę, prie parduotuvės įrengė pėsčiųjų perėją.

Dėkojame visiems rėmėjams, nes be jų paramos nebūtume tiek nuveikę.

Sunkiausia buvo metų pradžia, kai buvo reorganizuojama mokykla, paliekant tik pradines klases. Ačiū visiems Traksėdžių bendruomenės nariams už nueitus kelius, kartu ginant ugdymo įstaigos likimą. Tada jautėsi vienybė, visus sujungė bendras tikslas ir Traksėdžiuose liko progimnazijos skyrius. Teikėme ir projektą. Tačiau finansavimas neskirtas, nes neturėjome bendruomenės namų. Ateinančiais metais su seniūnijos pagalba norime sutvarkyti Pušyno gatvėje esančias kapines. Tęsime toliau pradėtus darbus. Norisi sutvarkyti šaligatvius, baisius dviračių takus. Kol nepraves šilumos trasų, tai bus tik svajonės.

Jonas Ašmontas, asociacijos „Pirmieji Tarvydai“ pirmininkas:

- Bendruomenę įkūrėme prieš keletą metų. Neturime patalpų, kur galėtume kažką daryti. Nėra ir gyventojų, nes daug išvykusių į užsienį. Mūsų bendruomenė labai maža – trisdešimt šeimų. Veiklas tik pradedame vykdyti. Sudėtinga kažką organizuoti, nes viskam reikia lėšų. Kiekvienas žiūri į savo kišenes, nenori remti bendruomenės. Mes nieko neturime – nei pelno, nei išlaidų. Rajono savivaldybė, seniūnija nenori remti bendruomenių. Dabar bandome susidraugauti su kitomis bendruomenėmis.

Tikiuosi, ateinančiais metais atsiras kažkokių fondų, kurie norės remti bendruomenes. Taip pat tikiuosi, kad bendruomenės bus labiau pastebėtos. Dabar jos matomos tik prieš rinkimus – atvažiuoja, prižada, bet niekas nieko nedaro.

Marytė Matevičienė, Bikavėnų kaimo bendruomenė:

- Bendruomenei metai buvo geri. Nepavyko įgyvendinti tik vieno tikslo – sutvarkyti gyvenvietės šaligatvio. Tikimės, Gaidžio metai bus dosnūs - tai galėsime padaryti ateinančiais metais. Turime daug ir įvairių sumanymų. Draugaujame, gyvename po vienu stogu su Senųjų kaimo tradicijų kultūros centru. Todėl mums lengva gyventi. Bendradarbiavimas teikia abipusę naudą.

Monika Auksoriūtė, Gorainių kaimo bendruomenės pirmininkė:

- Gorainių bendruomenėje  2016 metai prabėgo turiningai ir net per greitai, nes kai kurių renginių idėjų taip ir nepavyko realizuoti. Šiais metais bendruomenė kartu su Senųjų kaimo tradicijų centru surengė tradicinę Onos šventę ir kitus mažesnius renginukus. Dalyvavome ir kitų bendruomenių  rajono šventėse. Šiais metais norisi pasidžiaugti bendruomenės taryba, kuri teikia idėjas ir nuoširdžiai padeda organizuoti bendruomenės veiklą. Taip pat labai aktyvus buvo Gorainių vokalinis ansamblis, vadovaujamas K. Budrio.

Vienas iš svarbesnių darbų – Gorainių bendruomenės kosmetinis salės remontas. Aišku, neapsieita be Vainuto seniūnijos ir Vitalijaus Mockaus pagalbos. Apskritai, Vainuto seniūnas labai padėjo įvairiuose bendruomenės reikaluose. Be to, bendruomenė labai džiaugiasi naujai išasfaltuotomis gatvelėmis.

O kitais 2017 metais tikiuosi, kad pavyks suremontuoti bendruomenės namus, o vokaliniam ansambliui parūpinti koncertinę atributiką. Žinoma, norėtųsi  naujų, tradiciniais tapsiančių renginių. Savo bendruomenei linkiu tapti  aktyvesne ir vieningesne, nes tik visi kartu galime nuversti kalnus. Taip pat linkiu, kad aplankytų kuo daugiau gandrų, o bendruomenė pagausėtų naujais nariais.

Viktoras Vaitiekovas, Katyčių bendruomenės pirmininkas:

- Mūsų bendruomenei metai buvo geri. Tik šiek tiek negerai, kad negavome papildomo finansavimo. Taip nutiko dėl to, kad kitais metais vykdėme projektus, o įvykdžius tenka keletą metų pailsėti – projektų teikti negali. Šiaip šventes organizavome. Bendradarbiaujame glaudžiai su seniūnija. Sniego niekas neatnešė. Šventes sutikome su pelkėmis, šlapi. Bet viskas išdžius ir netrukus vėl švęsime. Iš ateinančių metų tikiuosi, kad jie bus geresni nei buvo 2016-ieji. Juk gaidys – kaimo simbolis. Tai gal dėl to ir metai bus geresni. Valdžia taip pat daug visko pažadėjo. Belieka tikėtis, kad pokyčiai bus tikrai geri, o pažadai įvykdyti.

Jovita Macijauskienė, Inkaklių bendruomenės „Ašva“ pirmininkė:

- Mūsų bendruomenės veiklos akcentas - „Inkaklių kaimo šventė“. Pasinaudodama proga pirmiausia noriu dar kartą tarti ačiū šventės organizatoriams, rėmėjams ir svečiams. Tik nuo mūsų pačių priklauso kokioje aplinkoje mes gyvename. Tegul Naujieji metai suteikia mūsų bendruomenei vilties kasdieniniuose darbuose, teatveria plačiai vartus naujoms kūrybinėms galimybėms bei brandiems sumanymams.  Šiemet  siekėme kuo daugiau įtraukti į veiklas vietos gyventojus, taip pat užmegzti bendradarbiavimą su Inkaklių mokykla, daugiafunkciniu centru. Sieksime bendrai veiklai visus burti ir ateinančiais metais. Bandysime teikti projektus, organizuoti naujas veiklas.

Vygantas Kamarauskas, Pagrynių bendruomenės pirmininkas:

- Buvo normalūs metai – didelių iššūkių ir bėdų nebuvo. Visi „verda“ savose sultyse. Neturiu kuo pasigirti nei nusivilti. Tikiuosi, kaip ir visi, kad ateinantys metai bus geresni už praėjusius.

Algirdas Ivanauskas, Šilutės seniūnijos bendruomenės „Žiedas“ pirmininkas:

- Šiemet bendruomenės veikla buvo šiek tiek sustojusi. Ateinantiems  metams turime planų suburti vėl visus bendrai veiklai. Kažkada mūsų bendruomenė susikūrė, jog burtų seniūnijos gyventojus. Tada seniūnijoje tai buvo vienintelė bendruomenė. Dabar situacija kitokia – beveik kiekvienoje gyvenvietėje įkurta po bendruomenę. „Žiedas“ visada siekė, kad visi dalyvautų projektinėse veiklose, kurtų bendruomenes.

Sonata Dauskartė, Laučių kaimo bendruomenės pirmininkė:

-2016 metai Laučių kaimo bendruomenei buvo labai geri. Laimėjome ir jau įgyvendinome tris projektus. Todėl susiremontavome ir įsirengėme virtuvėlę, kurioje sudėjome įsigytą buitine techniką ir baldus. Taip pat turėjome labai daug įvairių renginių, užsiėmimų. Smagu, kad mūsų rajone yra tiek daug meno mėgėjų kolektyvų. Kai kurie iš jų šiais metais aplankė ir mūsų bendruomenę. Stengiamės, kad mūsų bendruomenė turėtų galimybes daugiau susiburti, pabūti, pabendrauti, pasidalinti savo mintimis ir idėjomis. Smagu, kai šalia tokia stipri komanda.

Kitais 2017 Gaidžio metais tikimės, kad užgiedojęs pažadins mūsų kaimą ir paragins bendruomenės gyventojus aktyviau dalyvauti bendruomeninėje veikloje.

Laima Barkauskienė, Juknaičių kaimo bendruomenės pirmininkė:

-2016-ieji Juknaičių bendruomenei nebuvo lengvi, nes buvome prisiėmę įsipareigojimą būti Lietuvos mažąja kultūros sostine,  atstovauti Klaipėdos regioną. Visi metai buvo skirti kultūrai. Iš rajono valdžios finansinį palaikymą turėjome tik minimalų, tačiau sugebėjome per metus surengti virš 20 kultūrinių renginių. Neturėjome galimybės pasikviesti įžymių atlikėjų, kaip kitos kultūros sostinės, tačiau pas mus koncertuoti atvykdavo kolektyvai iš kitų mažųjų kultūros sostinių. Buvo progos prisiminti ir pasikviesti bendruomenes, su kuriomis buvome sutarę bendradarbiauti kultūriniuose renginiuose. Koncertavo pas mus Liudas Mikalauskas su Vilniaus valstybiniu kvartetu, Judita Leitaitė su dukra, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Giedrė Juknevičiūtė, pianistė Sandra Pranskutė, vokalinis ansamblis „Inmezzo“, aktorius Petras Venslova skaitė eiles. Naisių vasaros teatras buvo atvykęs su nuostabiu spektakliu. Buvo paminėta teatro diena, vyko humoro vakaras ir daug kitų renginių. Vasaros renginių metu buvo atidarytas atkurtas „Šeimos takas“ ir atidengta angelo skulptūra, išnykusiems seniūnijos kaimams atminti. Dalyvaudami šiame projekte, turėjome galimybę su mūsų bendruomenės saviveiklininkais aplankyti net du kartus sostinę Vilnių, aplankėme Šeduvos, Miežiškių, Merkinės, Žemaičių Kalvarijos mažąsias kultūros sostines. Už galimybę dalyvauti šiame projekte esame dėkingi buvusiai bendruomenių sąjungos pirmininkei, dabar seimo narei Guodai Burokienei, kultūros mecenatui Ramūnui Karbauskiui. Pastarajam Seimo nariui esame dėkingi ir už paramą. Už finansinę pagalbą „ačiū“ tariame ir „Agromanijos“ generaliniam direktoriui Vidmantui Dambrauskui, ir Juknaičių seniūnui Alfredui Gaubiui.

Dalyvavome ir rajono bendruomenių renginiuose. Nuotaikinga ir puiki šventė vyko Ventės rage prie marių. Šturmų ir Ventės bendruomenės kvietimu vykome į Užgavėnių šventę, pasipuošę medinėmis Stanislovo Meškausko drožinėtomis Užgavėnių personažų kaukėmis. Su bendruomenės komanda dalyvavome ir Mykolo šventėje. Šią vasarą aplankėme ir Švedijos sostinę. Per Jonines pilnas autobusas bendruomenės narių išvyko į Rygą, o paskui laivu pasiekėme  Stokholmą. Laive vyko įvairi koncertinė programa, skirta Joninių šventei.

Galvojau, kad šie metai bus ramesni, bet apsirikau. Jau dabar nariai primena, kad jau laikas ruoštis kitai kelionei, nes buvome žadėję vykti į Slovakiją. Merginos priminė, kad visas pavasaris jau yra suplanuotas – nėra mėnesio, kad kažkas nevyktų. Ne veltui sakoma, kad žemę sušildo saulės spinduliai, puošia medžiai ir gėlių žiedai, o labiausiai žmonių darbai.

Aldona Rauktienė, Usėnų kaimo bendruomenės pirmininkė:

- Baigiasi 2016 metai, kurie buvo skirti vietos bendruomenėms. Tikėjomės didesnio dėmesio iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tačiau net keletą metų veikusi bendruomenių rėmimo programa buvo panaikinta ir sukurtas projektinis finansavimas. Deja, buvo finansuota tik keletas projektų.

Noriu padėkoti merui ir Šilutės rajono savivaldybei už taip ilgai lauktą bendruomenių rėmimo programą, kurios lėšomis bus dalinai kompensuojamos šildymo išlaidos. Tai labai didelė parama bendruomenėms.

Džiugina tai, kad, negaudami finansavimo, sugebėjome organizuoti renginius, prieš kiekvienas šventes papuošti gyvenvietę, įrengti gėlynus. Jubiliejų proga pasveikinome ne tik bendruomenės narius, bet ir garbingo amžiaus sulaukusius seniūnijos senolius. Rėmėjų dėka, Šv. Kalėdų išvakarėse aplankėme 70 vienišų senelių, o patiems mažiausiems seniūnijos gyventojams surengėme eglutės įžiebimo šventę, kurios metu išdalinome 110 dovanėlių. Didelės paramos visada sulaukiame iš seniūnijos.

Iš  Žemės ūkio ministerijos finansuoto projekto įsigijome Mažosios Lietuvos tautinius kostiumus, kuriais pasipuošė Usėnų etnografinio mėgėjų teatro dalyviai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, prisidėjusiems prie bendruomenės veiklos vykdymo, dalyvavusiems renginiuose, ekskursijose. Tikiuosi, kad ateinantys metai įkvėps naujoms idėjoms, prasmingiems darbams, o visiems usėniškiams linkiu pačių gražiausių akimirkų, svajonių išsipildymo, tikslų pasiekimo, gerumo ir tikėjimo šalia esančiu žmogumi.

Sigita Kasparavičienė, Kintų bendruomenės pirmininkė:

-Bendruomenėje, manau, metai buvo sėkmingi. Džiugu, kad į visuomeninę veiklą įsijungia vis daugiau bendraminčių, įtraukiamas jaunimas, kurie visuomet padeda, atneša naujų idėjų... Džiugu, kad šiais metais kartu su Kintų Vydūno kultūros centru ir Kintų jaunimo klubu įgyvendinome projektą „Kintų miestelio gyventojų užimtumo ir bendruomeniškumo stiprinimas", finansuotą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Iš projekto veiklų rengėme įvairius renginius ir užsiėmimus, išleidome bukletą apie Kintų lankytinas vietas ir objektus, lietuvių bei užsienio kalbomis, įsigijome montuojamą pakylą, miestelį papuošusias gėlines bei kitas reikalingas projekto įgyvendinimui priemones. Džiaugiamės, kad dar vienerius metus Kintai gyvena be naftos išgavimo aikštelės ir degančių fakelų. To tikimės bei sieksime ir kitais metais.

Irena Vismantienė, Degučių kaimo bendruomenės „Rytdiena“ pirmininkė:

-2016 metai bendruomenei buvo labai geri - laimėti du projektai įvairioms veikloms, visoms amžiaus grupėms. Smagiausia buvo tai, kad paplūdimyje per linksmąsias žaidynes laimėtojai buvo nuo 2 iki 72 metų amžiaus žmonės. Veiklų nemažai buvo skirta vaikams. Tai, kad vaikai ateina po renginio padėkoti, viską atperka. Tėvelių klausiau, ar jie pamokė, sako, jog ne - jie patys. Dar labai džiugu, kad ir savivaldybė atkreipė dėmesį į bendruomenes ir jeigu gausime lėšų komunaliniams patarnavimams - tai galime sakyti, kad praėję metai tai tikrai puikūs.

Net nežinau, ar sunkumų buvo iš vis. Prisiminus visas kaimo šventes, kažkaip su slogučiu prisimenu vasaros šventę - šitiek mes visi ruošėmės, atrodo, viską padarėme, viskas jau sustyguota, viskas turėtų būti puikiai, o kaip prasidėjo šventė taip ir pasibaigė - gausiu lietumi. Tačiau viskas vyko pagal programą, žmonių buvo, jie linksminosi.

2017 metais sukanka 10 metų kaip bendruomenė yra įregistruota. Reikės kažkaip paminėti šią datą. Ateinančiais bandysime ieškoti naujų projektų. Manau, kad ir kiti metai bus ne mažiau užimti, pilni įvairių veiklų.

Rita Raulynaitienė, Leitgirių kaimo bendruomenės pirmininkė:

- Mūsų kaimo bendruomenei metai buvo darbštūs, veiklūs ir kūrybingi. Įgyvendindami projektą, žmonės susitelkė į kaimo viešųjų erdvių sutvarkymą, kaimo šventės ir įvairių veiklų organizavimą, sveikos gyvensenos ir tradicijų puoselėjimo mokymus. Smagu pasidžiaugti, kad žmonės, skeptiškai vertinę bendruomenę, galiausiai įsitraukė į bendruomenines veiklas. Tikiuosi, kad ateinančiais metais išliksime aktyvūs, tęsime pradėtus darbus ir dar labiau stengsimės dėl savo kaimo gerovės.

Rasa Mcdonald, Pempišių kaimo bendruomenės „Želvesys“ pirmininkė:

- Pirmiausia, noriu pasakyti „ačiū“ bendruomenei už pasitikėjimą manimi ir taryba. Dirbame nuo birželio. Todėl itin didelių darbų nespėjome padaryti, tačiau juos tęsiame – žoleles renkame, džioviname, stengiamės jas parduoti, pasakojame žmonėms apie jų poveikį. Žolininko V. Skirkevičiaus paskaitų metu sėkmingai užbaigėme projektą „Knyga kviečia kartas“. Todėl dabar turime gražią ir modernią biblioteką, kurioje galima ne tik susitikti pažįstamus, pabendrauti, paskaityti, bet ir pasinaudoti internetu. Čia padedama vyresnio amžiaus žmonėms susimokėti mokesčius internetu ir pan. Neseniai bibliotekoje pastatėme židinį, todėl dabar ten dar jaukiau ir šilčiau. Bendruomenėje problemų nėra. Negalime kaltinti žmonių pasyvumu, nes kaimo gyventojai yra užimti – dirba savo ūkiuose. Džiaugiamės, kad į veiklas įsijungia ir jaunimas.

Apie ateities planus dar anksti kalbėti, nes tik žengiame į Naujuosius metus. Minčių turime daug, bet kol kas dar anksti apie jas kalbėti.

Dėkoju patiems aktyviausiems bendruomenes nariams: Edvardui Jurjonui, Arūnui Kiudžiui, Giedrei Vaitkienei, Almai Kiudienei ir Vaidui Vasiliauskui už jų neįkainuojamą darbą bendruomenės labui. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir būti įvertintiems už savo darbus.

Raimondas Plikšnys, bendruomenės „Rusnės sala“ pirmininkas:

- Šiais metais kaip visuomet bendruomenė telkėsi Sausio 13-osios, Vasario 16-osios paminėjimui, stintų nakčiai, Šaktarpio šventei. Rengėme diskusijas ir svarstymus, kaip geriau panaudoti tikslines lėšas, kad jos būtų kuo naudingesnės kiekvienam salos gyventojui. Aktyviai dalyvaujame mokyklos gyvenime, rūpinamės, kad net sumažėjusi ji būtų prieinama salos vaikams. „Maisto banko“ akcijoje būrys salos savanorių darbavosi renkant aukas rusniškiams senjorams. Metiniai darbai buvo įvertinti eglutės įžiebimo šventėje, kuri tuo pačiu yra ir savotiškas padėkos vakaras.

Tikimės kitais metais rasti būdų pabaigti kultūros namų renovaciją. Bus pabaigta Rusnės promenados palei Atmatos ir Pakalnės upes atkarpa, sutvarkytos ūkinės bendruomenės patalpos, atkurtas žuvų turgaus pastatas miestelio centre, turėtų būtų baigta salos apsauginė stebėjimo sistema. Ir, žinoma, viliamės, kad gražėjant, augant salai, čia gyventi atvažiuos jaunos šeimos, grįš svetur išvažiavę rusniškių vaikai.

Vilma Bartušienė, Asociacijos „Žemaičių Naumiesčio bendruomenė“ pirmininkė:

- Šie metai bendruomenei buvo svarbių sprendimų ieškojimo metai, sprendžiami tikslinių lėšų panaudojimo Žemaičių Naumiesčio miestelyje ir bendruomenės patalpų klausimai. Tikimės, kad ateinančiais metais priimti sprendimai bus pradėti įgyvendinti.

Besibaigiantys „Vietos bendruomenių metai“ buvo mums dosnūs. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėka turėjome galimybę įgyvendinti projektą „Auginkime bendruomeniškumą kartu“, skirtą bendruomeniškumui stiprinti, naujų bendravimo ir saviraiškos formų atradimui, gyventojų užimtumo organizavimui. Ateinančiais metais tęsime pradėtus darbus. Laukiame patalpų, kad galėtumėme pakviesti gyventojus aktyviam laisvalaikio praleidimui, ieškosime naujų būdų bendruomenės aktyvinimui.

Džiaugiamės, kad plečiasi asociacijos „Žemaičių Naumiesčio bendruomenė“ gretos, šiais metais įstojo 21 naujas narys. Šiuo metu asociacijai priklauso 63 seniūnijos gyventojai.

 Naujus Metus pradėsime su viltimi, kupini svajonių ir tikėjimo.

Arūnas Juozas Uselis, Šylių kaimo bendruomenės „Švylys“ pirmininkas:

- Mūsų kaimo bendruomenei "Švylys" 2016-ieji buvo geri. Gautas finansavimas bendruomeninei veiklai vykdyti. O joje dalyvavo didelė dalis bendruomenės narių. Taip pat padaugėjo bendruomenės narių skaičius. Bendruomenė įvykdė visas veiklas, kurias buvo nusimačiusi 2016 m. Įsimintiniausi momentai: ekskursija į Naisius, įrengta žaidimų aikštelė prie mokyklos, aplankyti senelių namai, suorganizuota šventė „Gandro dovanos“, edukaciniai užsiėmimai bendruomenės namuose.

Ačiū už paramą rėmėjams, bendraminčiams, bendruomenės nariams už susitelkimą talkose ir kitoje visuomeninėje veikloje. Tikimės, kad 2017 m. sėkmė nenusisuks nuo mūsų. Visiems linkiu stiprios sveikatos, džiaugsmingų, turtingų, kūrybingų ir įsimintinų gražiomis akimirkomis metų.

Birutė Pocevičienė, Gardamo kaimo bendruomenės „Tenenys“ pirmininkė:

- Gausus būrys bendruomenės narių 2016 metus sutiko kartu naujametiniame renginyje. Taip šauniai pradėję metus, tęsėme veiklą. 2016 metai Gardamo kaimo bendruomenei „Tenenys“ buvo darbingi ir kūrybingi. Pastebėjome, jog gerėja renginių kokybė, gausėja žmonių skaičius, kuriems įdomu eiti į juos. Bendruomenė kartu su Gardamo mokyklos bendruomene per Užgavėnes varė žiemą iš kiemo, kepė blynus ir šėlo. Vasarą surengėme bendradarbiavimo išvyką į Bikavėnų bendruomenę, kur susipažinome su jos veikla ir šauniai paplaukiojome baidarėmis. Rugpjūčio mėnesį, po didžiųjų vasaros darbų ūkiuose, bendruomenės nariai išsiruošė į kelionę po Lietuvą - aplankėme Druskininkus, Birštoną, Merkinės apylinkes, Grūto parką. Kelionė suteikė daug gerų emocijų, atskleidė bendruomeniškumą. Neseniai bendruomenė kartu su seniūnija surengė Advento vakarą. Renginio metu savo programą parodė  Gardamo moterų ansamblis bei jaunimo teatras. Šiemet Gardamo bendruomenės moterys susibūrė į šokių kolektyvą. Savo šokiais džiugino Gardamo miestelio šventėje, kuri buvo skirta bendruomenių metams paminėti. Praėjusią savaitę bendruomenė parėmė savo lėšomis ir kartu su seniūnija kaip ir kasmet surengė ikimokyklinio amžiaus vaikams renginį „Pasitinkant Kalėdas“. Mūsų stiprybė - vienybėje. Todėl linkiu savo bendruomenės nariams kurti kartu ir tuomet mes būsime dar stipresni.


Straipsnio komentarai

wty1232017-02-22
survival]Leaves http://www.burberryoutlet-sale.net/ and http://www.cheap-michaelkors.in.net/ trees, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ by http://www.jimmy-choos.com/ a http://www.burberryonlineshop.de/ stem http://celtics.nba-jersey.com/ sustains, http://www.handbagsoutlet.in.net/ alive. http://www.ok-em.com/ The http://www.monclers-outlet.us.com/ human http://www.valentino-shoesoutlet.us/ survival, http://www.nike-air-max.com.de/ and http://www.the-northfaces.net.co/ three http://www.cheap-jerseys.mex.com/ meals http://saints.nfljersey.us.com/ a http://www.cheapreplica-watches.in.net/ day http://www.uggsoutlet.net.co/ to http://www.hollister-clothing.in.net/ maintain http://www.airmax-2015.org/ the http://www.versaceoutlet.us.com/ body, http://www.barbours.us.com/ mind http://www.nike-schoenen.co.nl/ and http://www.toryburchsale.com.co/ emotions http://cavaliers.nba-jersey.com/ family http://www.newbalanceshoes.com.es/ responsibilities http://coach-outlet.tumblr.com/ with http://www.beatsbydrdrephone.com/ work http://www.oakleys-outlet.in.net/ and http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/ dreams http://www.adidas-superstars.nl/ sustains.Life, http://www.hollister-clothingstore.com/ Health http://www.nikeair-max.es/ and http://www.michaelkors.so/ contains http://www.michaeljordan.com.de/ live, http://coach.blackfriday.in.net/ live http://www.monclerjackets.in.net/ life http://www.tommy-hilfiger-online.de/ and http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ have http://www.babylisspros.in.net/ their http://www.prada-handbags.net.co/ own http://michaelkors.euro-us.net/ meaning, http://www.rayban-sunglasses.co/ and http://www.oakleys-sunglasses.in.net/ promote http://www.instylers.us.org/ each http://www.hugo-bossoutlet.com/ other, http://www.mcmhandbags.com.co/ born http://dolphins.nfljersey.us.com/ and http://chiefs.nfljersey.us.com/ living http://www.coach-outletonline.ca/ linked http://www.nikefreeshoes-inc.co.uk/ together, http://www.ray-bansoutlet.it/ become http://www.hollisters-canada.ca/ an http://www.nikeskoes.dk/ ordinary http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ word, http://www.ugg-bootscanada.ca/ becoming http://rayban.blackfriday.in.net/ one http://www.kates-spade.com/ ordinary http://nuggets.nba-jersey.com/ day.Quietly http://knicks.nba-jersey.com/ dusk http://www.timberlands-paschere.fr/ fell, http://www.oakley-sunglasses.mex.com/ safe http://www.uggsoutlet.com.co/ time; http://www.ray-banssunglasses.org/ people http://bengals.nfljersey.us.com/ forget http://www.nfl-jersey.us.org/ the http://coach.misblackfriday.com/ wind http://www.raybans-outlet.com.co/ smoke, http://rams.nfljersey.us.com/ extraordinary http://www.puma-shoesoutlet.com/ stories, http://www.giuseppe-zanotti.net/ carved http://www.bcbg-maxazria.ca/ time, http://www.designerhandbagsoutlet.net.co/ with http://www.michaelkors.co.nl/ a http://www.bottega-veneta.in.net/ bit http://spurs.nba-jersey.com/ bleak; http://www.philipp-plein.us.com/ ordinary http://timberwolves.nba-jersey.com/ people, http://www.truereligionjeans.net.co/ pick http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/ up http://www.nhl-jerseys.us.com/ a http://www.rayban.co.nl/ bit http://jaguars.nfljersey.us.com/ touched, http://www.truereligion-outlet.us.org/ twisting http://redskins.nfljersey.us.com/ a http://www.jordanretro.org/ finger http://www.air-maxschoenen.nl/ flowers, http://pelicans.nba-jersey.com/ sit-hour http://www.swarovski-crystals.us.com/ lanes, http://www.raybans.org.es/ see http://www.asicsoutlet.us.org/ Bana http://www.the-northfacejackets.net.co/ open, http://clippers.nba-jersey.com/ security http://www.nike-air-force.de/ Ann http://www.kate-spades.com.co/ steadily http://www.oakley--sunglasses.com.au/ through http://www.rolex-watches.us.com/ life. http://www.chiflatiron.net.co/ Time http://www.rayban.com.de/ meditating http://www.nike-factorys.us/ lanes http://www.swarovskissale.co.uk/ towards http://www.pandorajewelry.top/ the http://ralphlauren.blackfriday.in.net/ sea, http://www.givenchy.in.net/ to http://www.rayban-pascher.fr/ see http://www.michaelkorsbags.us.org/ the http://broncos.nfljersey.us.com/ spring.Standing http://www.oakleys.in.net/ on http://www.nike-outlet.us.org/ the http://www.ralphslaurenoutlet.us.com/ field http://www.uggsstore.us.com/ of http://www.nikeair--max.fr/ hope, http://www.ray-bans.co.uk/ look http://www.abercrombie-andfitchs.com/ at http://www.nike-max.fr/ the http://www.replica-handbags.net.co/ sky http://www.hollisteronlineshop.com.de/ floating http://www.cheap-michaelkors.com/ clouds, http://49ers.nfljersey.us.com/ bow http://www.timberland-boots.com.co/ smile, http://www.nikefree-run.org.uk/ gentle http://www.the-northfacejackets.co.uk/ fingers, http://www.underarmour.us.com/ sunset http://www.toms-outlet.net/ spilled. http://www.nikeair-max.ca/ Fog http://www.cheapjerseys.net.co/ lost http://www.oakleys2016.com/ tower, http://www.longchamps.us.com/ dated http://www.toms-shoesoutlet.us/ maze http://www.ralphlauren-polos.com.co/ degree http://pacers.nba-jersey.com/ on http://www.adidas-schuheonline.de/ time http://www.newbalance-shoes.org/ memories http://www.guessfatory.net/ piecemeal, http://www.michael-kors-australia.com.au/ like http://www.hermesbirkin-outlet.com/ a http://www.thenorthface.com.de/ scattered http://bucks.nba-jersey.com/ jigsaw http://www.insanity-workout.us.com/ puzzle http://heat.nba-jersey.com/ has http://www.chrome-hearts.in.net/ caused, http://colts.nfljersey.us.com/ in http://www.vibram-fivefingers.in.net/ patchwork http://www.uggs.co.nl/ insufficiency http://www.michaelkorsoutletonline.net.co/ in http://www.beatsbydre.com.co/ youth, http://www.nike-tnrequinpascher.fr/ as http://www.omegawatches.in.net/ a http://www.nike-mercurial.in.net/ long http://www.mcmbackpacks.in.net/ and http://grizzlies.nba-jersey.com/ hasty http://www.bottega-venetas.cc/ dream. http://www.mbt-shoes.us.com/ I http://www.longchamp.com.de/ like http://www.burberry-outletonline.cc/ looking http://www.oakleys-outlet.it/ at http://www.basketballshoes.com.co/ the http://www.michaelkors.com.se/ sky http://www.katespades-outlet.in.net/ clear http://rockets.nba-jersey.com/ eyes, http://www.cheap-baseballbats.us/ sun http://www.ray-bansoutlet.in.net/ twilight, http://www.outlet-burberry.net.co/ under http://www.tracksuits-store.com/ overcast http://www.oakley-outletonline.com.co/ Guteng, http://pistons.nba-jersey.com/ barren http://www.oakleysunglasses2017.com/ years http://bulls.nba-jersey.com/ have http://www.ralph-laurenoutletonline.com/ BC's http://www.cheap-rolex-watches.org.uk/ Socrates. http://www.fendi-outlet.in.net/ Looking http://www.tommy-hilfigers.com/ back http://www.true-religions.com/ once, http://www.pandoras-charms.org.uk/ write http://www.longchamp-bags.us.com/ memory, http://www.cheapjerseys.us.org/ guarding http://www.to-coachoutlet.com/ lights, http://www.swarovskijewelrys.in.net/ prayer.After http://www.burberrys-outlets.org.uk/ the http://www.uggs-online.com/ winter, http://www.burberrys-bags.net.co/ the http://www.uggboots.com.de/ breeze http://www.prada.com.de/ blowing http://www.christian-louboutinshoes.in.net/ smoke http://www.converse-shoes.net/ curl, http://www.pandoracharms-canada.ca/ green http://www.ralph-laurenpolosoutlet.com/ life http://www.coachblackfriday.com/ along http://www.hollisterclothingstore.org/ the http://warriors.nba-jersey.com/ warm http://magic.nba-jersey.com/ sun http://www.cheap-raybansoutlet.in.net/ climbed http://www.new-balance-schuhe.de/ fleeting http://www.omega-watches.com.co/ windowsill, http://www.omegarelojes.es/ but http://www.tommy-hilfiger.com.de/ also http://coachoutlet.euro-us.net/ a http://www.airmax-90.org/ morning http://www.hermes-bags.net/ dawn http://www.adidas-shoes.cc/ of http://vikings.nfljersey.us.com/ the http://www.wedding-dresses.cc/ occasion http://www.abercrombie-andfitch.ca/ quietly http://www.toms-shoes.net.co/ fell, http://www.tommyhilfigerca.ca/ and http://cowboys.nfljersey.us.com/ after http://coach.euro-us.net/ a http://www.abercrombie-kid.us.com/ year http://www.mk-com.com/ is http://www.air-huaracheshoes.co.uk/ the http://www.barbour-jackets.us.com/ spring http://panthers.nfljersey.us.com/ of http://www.oakley-outlet.net.co/ hope http://nets.nba-jersey.com/ hug http://www.adidasshoes.org.es/ and http://suns.nba-jersey.com/ kiss http://thunder.nba-jersey.com/ the http://www.nikeshoes-outlet.com/ earth.Snow http://www.puma-shoes.de/ winter http://www.womenclothes.in.net/ years http://www.cheap-rayban.com.co/ Shen http://www.beats-by-dre.com.co/ sealed http://www.mlb-jerseys.us.com/ with http://www.thenorthfacejackets.fr/ tea http://titans.nfljersey.us.com/ millet http://www.swarovski-online-shop.de/ dreams, http://www.ugg-australia.com.de/ roaring http://jets.nfljersey.us.com/ wind http://www.ferragamo.com.co/ swept http://www.the-northfaces.us.com/ rock http://www.michael-kors-outlet.us.org/ rhythm http://www.coach-factory.in.net/ youth; http://www.nike-air-max.com.se/ frozen http://www.burberry-handbagssale.com.co/ in http://www.adidas.us.com/ snowy http://www.oakleyoutlet.ar.com/ city http://www.nba-jersey.com/ life http://www.lauren-ralphsoutlet.co.uk/ enthusiasm, http://www.michael-korsbags.org.uk/ gentle http://www.abercrombiefitchs.cc/ passionate http://www.nfljersey.us.com/ speech http://www.raybans-sunglass.com/ to http://www.oakleys-2017.in.net/ the http://longchamp.blackfriday.in.net/ powerful http://www.timberlandshoes.net.co/ call http://eagles.nfljersey.us.com/ of http://www.michaelkors-canadaoutlet.ca/ spring http://www.barbour-factory.com/ return.The http://www.tomsoutlet-online.net/ spring http://www.canadagoosesonline.com/ has http://www.northfaceoutlet.com.co/ gone http://www.thomas-sabo.com.de/ again, http://www.polos-outlets.com/ Hua http://www.canadagooses-jackets.com/ Xie http://www.mizuno-running.net/ flower http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ to http://www.vans-schuhe.com.de/ open. http://bears.nfljersey.us.com/ Ferry http://www.nike-free-run.de/ life, http://www.ugg-bootsclearance.com/ you http://www.pandorajewellery.com.au/ and http://www.cheap-jordans.net/ I http://www.cheapshoes.net.co/ are http://www.poloralphlauren.cc/ passing, http://www.raybans-outlet.cc/ after http://www.woolrich-clearance.com/ lingering http://www.barbour.in.net/ tangled http://www.pulseraspandora.com.es/ contrary, http://www.christianlouboutinshoesoutlet.org/ since http://www.coachoutlet-online.com.co/ no http://www.oakleyssunglasses.in.net/ interleaving; http://www.cheapmichaelkors.us.org/ riding http://www.vans-shoes.net/ a http://www.airjordans.us/ dream http://chargers.nfljersey.us.com/ of http://www.p90xworkout.in.net/ you, http://hawks.nba-jersey.com/ love http://www.beatsheadphone.in.net/ you, http://www.nike-huaraches.nl/ also http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ is http://www.thenorth-face.ca/ also http://www.swarovski-canada.ca/ wrong, http://www.tory-burchsandals.in.net/ a http://www.converses-outlet.com/ curse http://www.adidassuper-star.de/ is http://www.ray-banssunglasses.co.uk/ a http://www.uggs-boots.com.co/ blessing, http://www.polos-outletstore.net/ Joy http://www.ralphlaurenonlineshop.de/ and http://www.cheapnhljerseys.us.com/ sorrow, http://www.oakleyoutlet.fr/ is http://www.asics-shoesoutlet.com/ irrelevant, http://giants.nfljersey.us.com/ because, http://bills.nfljersey.us.com/ I http://www.montblancpens-sale.com/ have http://www.nike-airmax.us.com/ gone http://www.cheap-nike-shoes.net/ through http://www.cheap-mlbjerseys.us.com/ your http://uggboots.misblackfriday.com/ happiness http://www.michael-korssale.us.com/ and http://www.soccer-shoesoutlet.com/ sadness, http://www.uggs-onsale.net/ leaving http://www.nikestore.us/ traces http://lions.nfljersey.us.com/ or http://www.toms-shoe.us.com/ deep http://www.burberry-outletstore.net/ or http://oakley.blackfriday.in.net/ shallow, http://76ers.nba-jersey.com/ maybe http://www.air-max.com.de/ you http://www.celine-bags.org/ will http://www.newbalancecanada.ca/ be http://www.swarovski-australia.com.au/ one http://kings.nba-jersey.com/ Dimei http://www.tnf-jackets.us.com/ moment http://www.iphone-cases.net/ to http://www.pradahandbags.net.co/ look http://mavericks.nba-jersey.com/ back, http://www.adidas.com.se/ I http://www.coach-factoryyoutletonline.net/ think http://www.hogan.com.de/ the http://www.ed-hardy.us.com/ way http://www.nike-schuhe.com.de/ you http://www.soccers-shoes.net/ smile.Until http://raiders.nfljersey.us.com/ the http://www.nike-rosheruns.nl/ time http://lakers.nba-jersey.com/ when http://www.cheapuggs-boots.com.co/ flowers http://www.nike-skor.com.se/ bloom, http://www.michaelkors-bags.com.co/ living http://azcardinals.nfljersey.us.com/ on http://www.true-religion.com.co/ this http://www.airyeezy.us.com/ dedicated http://www.uggs-australia.com.co/ land, http://www.truereligion-outlet.com.co/ sow http://www.jordan-shoes.com.co/ the http://www.toms-outlets.us.com/ seeds http://www.longchampoutlet.com.co/ of http://jazz.nba-jersey.com/ hope. http://www.chi-flatiron.us.com/ Life, http://www.burberryoutlets.net.co/ take http://www.nikefree5.net/ some http://www.iphone-cases.in.net/ time http://raptors.nba-jersey.com/ to http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ forbear, http://www.juicycouture.com.co/ or http://www.the-northface.com.co/ bitter, http://ravens.nfljersey.us.com/ or http://www.cheap-thomassabos.co.uk/ sad http://www.oakleys.org.es/ suppression, http://www.rosheruns.us/ people http://www.ralphlaurencanada.ca/ childishness http://www.michael-korshandbags.us.org/ to http://www.polos-ralphlauren.us.org/ maturity, http://www.pandora.com.de/ a http://www.michael-kors.cc/ deep-seated http://www.michael-kors.com.es/ joy, http://www.nikeairmaxnc.co.uk/ a http://www.supra-shoes.org/ sadness http://www.adidasshoesca.ca/ Ming http://www.ugg-boots.us.org/ heart. http://www.tommyhilfiger.net.co/ When http://www.tory-burch.us.org/ dreams http://www.nike-rosherun.com.es/ and http://www.longchamp-handbagsoutlet.us.com/ reality http://www.raybanoutlet.ca/ territories, http://www.ghdhairstraightener.cc/ each http://www.michael-korsoutlet.cc/ person's http://www.oakleysunglasses-canada.ca/ heart http://www.converse.com.de/ has http://www.ugg-boots-australia.com.au/ to http://trailblazers.nba-jersey.com/ measure http://www.vans-shoes.co.uk/ the http://www.michael-kors.net.co/ standard http://www.uggs-boots.net.co/ of http://www.christianlouboutin.org.uk/ right http://www.ralphlauren-au.com/ and http://www.oakley.com.de/ wrong, http://www.hermes-outlet.net.co/ it http://www.reebok.com.de/ has http://www.rayban-pas-cher.fr/ nothing http://www.prada-shoes.com.co/ natural http://packers.nfljersey.us.com/ wind http://www.nike-roshe-run.de/ and http://www.rosherun.co.uk/ rain, http://www.polo-ralph-lauren.de/ has http://www.newbalance-outlet.org/ nothing http://www.rolexwatches-canada.ca/ romantic, http://www.calvin-kleins.net/ nothing http://www.zxcoachoutlet.com/ to http://www.coach-outletonline.net.co/ ways http://www.christian-louboutins.in.net/ of http://www.nike-air-max.com.au/ the http://www.nba-shoes.com/ world, http://www.cheap-jerseys.cc/ just http://www.nikefree-run.net/ about http://www.uhren-shop.com.de/ their http://www.michael-kors-taschen.com.de/ feelings, http://www.raybanssunglasses.in.net/ only http://www.long-champoutlet.com/ in http://www.truereligions.net/ respect http://www.ralph-laurenoutletonline.in.net/ of http://www.burberry-outletsonline.org.uk/ their http://www.barbour-jacketsoutlet.net/ own http://www.abercrombiehollister.nl/ way http://www.bcbg-dresses.com/ of http://www.marc-jacobsonsale.com/ life http://patriots.nfljersey.us.com/ and http://www.retro-jordans.com/ attitudes. http://www.hollister-abercrombie.com.se/ Every http://www.mcm-handbags.org/ story, http://www.ray-bans.net.co/ right http://www.nikerosherun.us/ or http://www.mcms-handbags.com/ wrong, http://www.jimmy-chooshoes.com/ joy http://falcons.nfljersey.us.com/

http://www.michael-korsbags.co.uk/ http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/ http://www.salomon-schuhe.com.de/ http://steelers.nfljersey.us.com/ http://www.toms--outlet.com.co/ http://www.burberry-handbagsoutlet.net.co/ http://www.ralph-laurenspolo.co.uk/ http://www.jordanrelease-dates.us.com/ http://seahawks.nfljersey.us.com/ http://www.oakleys-frame.net/ http://texans.nfljersey.us.com/ http://www.christianlouboutin-shoes.ca/ http://www.nike-shoescanada.ca/ http://www.newoutletonlinemall.com/ http://www.ralphs-laurens.co.uk/ http://www.longchamp.com.co/ http://www.ralphlaurens-outlet.co.uk/ http://www.horlogesrolex.nl/ http://www.nikestore.com.de/ http://airmax.misblackfriday.com/ http://www.lacosteoutlet.us.com/ http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ http://www.converse.net.co/ http://www.scarpe-hoganoutlets.it/ http://www.soft-ballbats.com/ http://www.co-aol.com/ http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ http://www.montres-pascher.fr/ http://www.burberryoutlet-sale.com.co/ http://www.air-huarache.co.uk/ http://www.marc-jacobs.us.com/ http://www.tommy-hilfiger.in.net/ http://wizards.nba-jersey.com/ http://michaelkors.blackfriday.in.net/ http://www.nikeshoes.org.es/ http://www.rolex-watches.net.co/ http://www.mcm-bags.us.org/ http://www.mk-outletonline.us/ http://www.dsquared2.us.com/ http://www.tory-burchoutlet.com.co/ http://www.giuseppezanotti.com.co/ http://www.katespadeoutlet.gb.net/ http://www.tomsshoes-outlet.us.com/ http://celine.blackfriday.in.net/ http://www.armani-exchange.in.net/ http://www.cheap-oakleyssunglasses.com/ http://www.hollisters.us.com/ http://www.tommy-hilfiger.co.nl/ http://www.sunglasses-outlet.net/ http://michaelkors.misblackfriday.com/ http://hornets.nba-jersey.com/ http://www.pradaoutlet.com.co/ http://www.salvatoreferragamo.in.net/ http://www.levisjeans.com.co/ http://www.burberrybags-sale.net/ http://www.michaelkors-outletonline.cc/ http://browns.nfljersey.us.com/ http://www.ralph-laurens.org.uk/ http://buccaneers.nfljersey.us.com/ http://www.ferragamoshoes.in.net/ http://www.burberry-outletcanada.ca/
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Košmaras2017-01-06
Manau, turėtumėt žiūrėti savęs komentatoriai, kurie slepiatės. Eglė Paulauskienė yra be galo geras žmogus, kuris aukojasi, nepaisant to, kad viską ką ji daro nėra apmokama, ar nesėkmių ir netekčių. O sulaukia tik paniekų. Ji ėjo už Traksėdžių mokyklą ir stengėsi, kad tik ji nebūtų uždaryta. Turėtumėt dėkoti jei už tai, kad jūsų durnelių vaikai gali mokytis čia- Traksėdžiuose. Nes kaip matau į miestą savo vaikus jums leisti per brangu. Jei ne Eglė ir Mantas tokios bendruomenės kaip " Traksėdžių viltis" iš viso nebūtų. O vienintelis žmogus šioje bendruomenėje kuris trokšta garbės yra Val****a. Jūs nematot ką žmonės daro gerą. Gulit šiknas užraukusios ir tesugebat kritikuoti kitų žmonių darbus ir gyvenimus. Darbą susiraskit. Bent turėsit ką veikt, nes jeigu ne - pavydas jus visas suvalgys. Bet pavydas turės darbo suvalgyti tokias begemotes ir beraštes kaip jūs :) Komentaras patinka Komentaras nepatinka
o ne2017-01-06
o kiek padarė tėveliai dėl savo vaikų, kiek mačiau viską ką sulaužo vaikai taiso bendruomenė su mokykla, tai kur tie garsieji komentatoriai Komentaras patinka Komentaras nepatinka
komentatoriams2017-01-06
kiek daug pagiežos ir melo, pirma išmokite skaityti ir perskaityti kas parašyta .......... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
a2017-01-04
tokias patalpas traksėdžiu mokykloi turi traksėdžiu bendrija apsižergusi dar permažai dar truksta bet toks godumas geriau sakytumėt nusisavint norit tai butu aiškiau trys žmonės per visa gyvenviete ir neužtenka patalpu ir visur tik kaip didžiulė žvaigdė save kiša lyg kitu bendrijos žmoniu nebutu Komentaras patinka Komentaras nepatinka
2017-01-04
Na, kiek girdėjau, tai ir nesivargino klausinėti. Liepė patiems parašyti. Ir aš sugebėčiau būti tokia žurnalistė tik COPY ir PASTE O,paskaičius šilokarčemą , atrodo, kad rajone tik viena bendruomenė-Ramučių. Tik " pyrst" ir 100 nuotraukų... Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Pastebejimas2017-01-04
ten kur bendruomene aktyvi ir draugiska, tai ir pirmininkams sekasi. Pavyzdziui Katytiskiai su Stubriais ypatingo finansavimo kad ir nesulaukia, bet visvien kazka sumasto ir dziugina isradingumu. Saunuoliai ! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
kad tik lyst 2017-01-04
o jus pasakykit ka šilo karčiama gero beparašo apie musu raj viska kopijuoja arba tik seniunijos klerkus kiša lyg mum butu idomu ka jie kokias vilas pasistatė iš biudžiato pinigu ar kokias jachtas nusipirko Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Skaitytoja2017-01-04
Kažkoks "keistas" straipsnis . Nuotraukos iškarpytos, nejaugi nebuvo galima nupaveiksluoti klausinėjant. O gal ir neklausinėjo ?....ir "iškirpo" Komentaras patinka Komentaras nepatinka
baisu 2017-01-04
garbė didesnė už pilva ir pasididžiavima o jos niekas ir nerinko ji pati save pasirinko savu draugiu stumema gėdas imtus bent šiek tiek nors nuo gyventoju Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Nu va2017-01-04
Reikia pirmininką rinkti,kuris yra išsilavinęs.Ką renkate tuo ir džiaukitės,o ši žodžio nesugeba išlementi. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
ūūūūūūūūūūū2017-01-04
kokia tu stotele padarei traksėdžiuose pirmininke tu pagirune juk ta stotelė yra iš keliu valdybos lėšu o ne iš visos bendrijos čiudnike Komentaras patinka Komentaras nepatinka
slėptusi 2017-01-04
o poto visi gyventojai traksėdiu turėjo apsimokėt už ta nesamone ir darbininkai didieji atsirado Komentaras patinka Komentaras nepatinka
o ne pirmininkei traksėdiu 2017-01-04
ka nuveikė traksėdžiu viltis ar kad širdi pastatė iš durpyno dažu ir kokia prasme ta širdis prie traksėdžiu gimtadienio miestelio kad ka ji pati butu padariusi o ne garbės tik vaikytis viska ir visur rengia juk tik LAUŽIKAS jam už viska reikia AČIŪ dideli sakyt Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Ar Lietuvoje reikėtų uždaryti rusakalbių mokyklas?