Sprendimas dėl galimos Vilkyčių seniūnijos turės būti priimtas

2014-12-14, Saulius SODONIS
Balsuojant paaiškėjo, kad dauguma Ekonomikos ir finansų komiteto narių palaiko Savivaldybės parengtą sprendimą dėl gyventojų apklausos Saugų seniūnijoje.
Balsuojant paaiškėjo, kad dauguma Ekonomikos ir finansų komiteto narių palaiko Savivaldybės parengtą sprendimą dėl gyventojų apklausos Saugų seniūnijoje.

Gruodžio 9 d., antradienį, ir gruodžio 10 d., trečiadienį, posėdžiavo du Šilutės rajono savivaldybės tarybos komitetai – Ekonomikos ir finansų bei Teritorijų ir kaimo reikalų. Juose buvo aptariami galimi Tarybos sprendimai, kurie bus aptariami posėdyje, numatytame gruodžio 18 dieną.   

Galima seniūnija kelia aistras

Jau ne kartą buvo rašyta, kad grupė Saugų seniūnijos Vilkyčių dalies gyventojų ėmėsi darbų, kad Vilkyčiai turėtų savo seniūniją. Kaip pas mus įprasta, atsirado ir tokių, kurie to nenori. Tad laikydamasi nustatytos tvarkos bei išties norėdama žinoti gyventojų nuomonę šiuo klausimu, Šilutės rajono savivaldybė privalo surengti gyventojų apklausą. Šis iš pirmo žvilgsnio nesudėtingas būsimo Tarybos posėdžio darbotvarkės sprendimas Ekonomikos ir finansų komitete sukėlė nemažas aistras.  

Savivaldybės administracija parengė sprendimo projektą, kuriuo numatyta surengti tokią gyventojų apklausą. Taip pat buvo numatyta, kada ir kur ji turi būti surengta. Tačiau politikai šiuo sprendimu pasidalijo į dvi stovyklas. Didesnė dalis (po ilgokų ir emocingų ginčų) nulėmė, kad Tarybos posėdžio metu būtų svarstomas Savivaldybės administracijos parengtas sprendimas. Jei Tarybos posėdžio metu jis bus priimtas, tai apklausa dėl atsiskyrimo bus surengta visoje Saugų seniūnijoje. Komiteto narių mažuma siekė, kad apklausa būtų rengiama tik norimoje nuo Saugų atsiskirti teritorijoje – kadastrinėje Vilkyčių seniūnijos teritorijoje, į kurią įeina 16 kaimų. Šią nuomonę ypač aktyviai gynė Tarybos nariai Šarūnas Laužikas ir Arvydas Jakas. Jie siekė, kad Savivaldybės administracija parengtų alternatyvų sprendimą. Tačiau šio komiteto posėdyje dalyvavęs Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis kalbėjo, kad administracija turi parengti tik vieną Tarybos sprendimą. O alternatyvų, mero nuomone, Tarybos posėdžiui gali teikti atskiros frakcijos. Matyt, kad taip ir bus, nes balsuojant dauguma – penki iš devynių – Tarybos narių pasisakė už Savivaldybės administracijos parengtą sprendimo projektą.

Ar vienokiu, ar kitokiu būdu surengta gyventojų apklausa bus tik simbolinė, nes pagal teisės aktus, gyventojų apklausa išsako tik patariamąją nuomonę, kuri tegali būti argumentas Tarybos nariams apsisprendžiant dėl galimos seniūnijos įkūrimo. Komiteto Tarybai svarstyti perduotame sprendimo projekte numatyta, kad apklausa vyks visoje Saugų seniūnijoje 2015 metų sausio 12–16 dienomis. Gyventojai galės pasisakyti ir Saugų seniūnijos patalpose, ir Vilkyčių pagrindinėje mokykloje.  

O trečiadienį savo sprendimą šiuo klausimu turėję priimti Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto nariai jį atidėjo iki antradienio. Šio komiteto pirmininkas Saulius Vytuvis, kuris yra Saugų seniūnijos gyventojas, pakvietė komiteto narius į išvažiuojamąjį posėdį, kuris turėtų vykti Vilkyčiuose. Taip siekiama pabendravus su vietos gyventojais susidaryti aiškesnę nuomonę. 

Euras pildo darbotvarkę

Kaip ir prieš tai, taip ir šiuo kartu vykusiame Tarybos posėdyje nemažai sprendimų buvo susiję su techniniais dalykai, kai iki šiol buvusios kainos nurodytos litais yra perskaičiuojamos ir Tarybos sprendimu tvirtinamos eurais. Tokių sprendimų bus ir kitą ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje.

Ir nors sprendimas dėl atliekų surinkimo rinkliavos taip pat buvo vienas iš tokių, tačiau jau yra ir rinkliavos didžio mažėjimo tendencijų. Būsimą sprendimą pristatęs Savivaldybės gamtosaugininkas Remigijus Rimkus abiejuose komitetuose kalbėjo, kad šis mokestis šiek tiek – labiau simboliškai – sumažėja. To priežastis – nuo kitų metų pavasario prasidėsiantis individualių sodybų gyventojų atliekų rūšiavimas, nes jiems bus išdalinti rūšiavimo konteineriai. Todėl tikimąsi, kad atliekų, vežamų į Klaipėdos regioninį atliekų tvarkymo centrą, sumažės.  

Iš gamtosaugininko Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys Gintaras Bružas norėjo sužinoti, kiek atliekų per metus išvežama iš Šilutės rajono. R. Rimkus minėjo, kad apie 13 tūkstančių tonų. Tuomet G. Bružas klausė, kokias talpas turi Šilutės rajono gyventojai. Jis dėmėjosi dėl to, kad į Klaipėdą išvežamos atliekos skaičiuojamos tonomis, o gyventojai moka „nuo kvadratų“, be to, atliekų talpos skaičiuojamos kubiniais metrais. R. Rimkus sakė, kad Aplinkos ministerija yra pasirinkusi Šilutės rajono savivaldybę kaip modelį, ieškant optimalaus sprendimo, kaip teisingausiai apmokestinti atliekų surinkimą rajonuose. Tas ministerijos projektas ateinančiais metais ir turėtų prasidėti.    


Foto galerija

R.Rimkus sakė, kad Šilutės r. savivaldybėje Aplinkos ministerija bandys ieškoti sprendimo, kaip teisingai apmokestint atliekų surinkimą.Balsuojant paaiškėjo, kad dauguma Ekonomikos ir finansų komiteto narių palaiko Savivaldybės parengtą sprendimą dėl gyventojų apklausos Saugų seniūnijoje.

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!