Pagėgių socialinių paslaugų centrui 2016-ieji – puikūs metai!

2017-01-14, Stasys BIELSKIS
Socialinių paslaugų centro direktorė Nijolė Kovaliova: „Praėjusių metų laikotarpis – nuolatinis naujų paslaugų paieškos ar esamų paslaugų kokybės gerinimo procesas“.
Socialinių paslaugų centro direktorė Nijolė Kovaliova: „Praėjusių metų laikotarpis – nuolatinis naujų paslaugų paieškos ar esamų paslaugų kokybės gerinimo procesas“.

2016-ieji Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui buvo tryliktieji veiklos metai. Sakoma, kad šis skaičius nelaimingas, bet įstaigos direktorė Nijolė KOVALIOVA mano kitaip – tai daugybės nuveiktų gerų darbų metai.

- Palyginkite įstaigos veiklą laikotarpyje nuo jos įsteigimo dienos iki šių metų, juk ji pasikeitusi neatpažįstamai?

- Veiklą pradėjome nuo pagalbos namuose paslaugų teikimo pagyvenusiems, neįgaliems asmenims. O praėjus trylikai metų, Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro organizacinę struktūrą sudaro jau penki padaliniai - Vaikų dienos centro padalinys, Psichologinės pagalbos padalinys, Krizių namai, Socialinių paslaugų asmens namuose padalinys, Ūkio personalas. Įstaiga pagal atskirtus padalinius teikia skirtingas socialines paslaugas.

- Papasakokite, kas ką veikia šiuose padaliniuose.

- Vaikų dienos centro ir Psichologinės pagalbos padaliniai bei Krizių namai teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, apgyvendinimo laikino-savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, trumpalaikės socialinės globos paslaugas, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas, sociokultūrines paslaugas.

Socialinių paslaugų asmens namuose padalinys teikia pagalbos namuose paslaugas, dienos socialinės globos paslaugas, bendrąsias socialines paslaugas, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugas.

Kasmet įstaigos veikla plėtėsi. 2016-aisiais Socialinių paslaugų centro organizacinėje struktūroje atsirado dar viena svarbi veikla - globėjų (įtėvių) paieška bei jų mokymai (GIMK).

Turbūt ne tik daugėjo paslaugų, bet ir gerėjo jų kokybė?

- Praėjusių 6-erių metų laikotarpį būtų galima įvardinti kaip nuolatinį pagalbos šeimai naujų paslaugų paieškos ar esamų paslaugų kokybės gerinimo procesą. Šiuo atveju buvo svarbus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Vis daugiau nevyriausybinio sektoriaus organizacijų, teikiančių profesionalias paslaugas – tokias, kaip pagalba vaikui, patiriančiam smurtą, ar kompleksinę pagalbą šeimai - įsilieja į pagalbos šeimai procesą Pagėgių savivaldybėje. Taip pat negaliu nepaminėti bendradarbiavimo su Pagėgių A. Mackaus gimnazija. Šios gimnazijos 10-12 klasių mokiniai jau nemažai metų dirba savanoriais Vaikų dienos centre. Nuo 2016-ųjų rudens aktyviai į šią veiklą įsiliejo dabartiniai vienuoliktokai.  Kiekvieną dieną jie ateina padėti vaikams paruošti pamokas bei užsiimti kita veikla, kuri patinka mokiniams. Tuo mes siekiame, jog vaikai nesijaustų, kad jie „kitokie“, kad jų draugai - „geriečiai gimnazistai“.

- Įdomu išgirsti ir apie paslaugas pagyvenusiems, neįgaliems asmenims.

- Kalbant apie pagalbą pagyvenusiems, neįgaliems asmenims, 2016-ieji buvo pasirengimo metai pradėti vykdyti „Integralios pagalbos“ projektą. Jau šį mėnesį – sausį - bus pradedamos teikti platesnės bei kokybiškesnės paslaugos pagyvenusiems, neįgaliems asmenims jų pačių namuose. Dabartiniai socialinių darbuotojų padėjėjai ir keletas būsimųjų darbuotojų šiuo metu mokosi slaugytojo padėjėjo profesijos. Tokias paslaugas teiks ne tik socialiniai darbuotojai - slaugytojo padėjėjai, kurie bus pagrindiniai paslaugos teikėjai, tačiau ir masažuotojas, kineziterapeutas, slaugytojas.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vis sunkiau yra atrinkti tinkamus darbuotojus slaugytojo padėjėjo pareigybei, nes paslaugų poreikiui augant, reikia vis daugiau darbuotojų. Ši profesija iš pirmo žvilgsnio niekuo neypatinga - tiktai prižiūrėti jo paties namuose pagyvenusį ar neįgalų asmenį.  Tačiau yra kitaip - ši profesija reikalauja ir žinių, ir žmogiškųjų vertybių bei kantrybės.

Mes, įstaigos administracija, dėkojame darbuotojams už ne tik jų gerai atliekamą darbą, tačiau ir už tai, kad jie dalyvauja įvairiuose tiek įstaigos, tiek Savivaldybės organizuojamuose renginiuose. Ir, svarbiausia, nors ir labai maži jų atlyginimai, tačiau atsiliepia į raginimus keliauti, susipažinti tiek su krašto, tiek su „kaimynų“ kultūra, istorija.

- O ką dar įstaigos darbuotojai veikia laisvalaikiu?

- Praėjusiais metais organizavome dvi savaitgalio išvykas. Viena iš jų - vasaros pradžioje aplankėme Anykščiuose „Lajų taką“ bei Lietuvos etnokosmologijos muziejų Molėtuose. Gruodžio 10-11 dienomis apie 80 proc. įstaigos darbuotojų savo lėšomis vyko į dviejų dienų pažintinę kelionę - šventiškai pasipuošusią Varšuvą. Jau grįždami į namus, planavome kitų metų išvyką. Tai viena iš motyvacinių priemonių išlaikyti darbuotojus, nors ir mažas atlygis už jų darbą.

Taigi, belieka kviesti prisijungti į mūsų komandą norinčius dirbti socialinio darbuotojo padėjėjais - slaugytojo padėjėjais. Taip pat noriu priminti, kad turintieji savo šeimose neįgalius, pagyvenusius šeimos narius, yra kviečiami kreiptis į vietos seniūniją dėl paslaugų poreikio nustatymo. Mes jums pažadame teikti tik kokybiškas paslaugas!


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!