Kas svarbiausia ikimokyklinukui?

2014-12-15, Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius

Pasak švietimo ir mokslo viceministrės Genoveitos Krasauskienės, į ikimokyklines įstaigas ateina vis daugiau vaikų, ir  jie turi skirtingus ugdymosi poreikius, tačiau pirmiausia dėmesys kreipiamas į vaiko emocinių, socialinių gebėjimų ugdymą, gerą vaiko savijautą ir pagalbą vaikui.

Į šių gebėjimų ugdymą orientuotas  pirmą kartą Lietuvoje edukologų parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. 

Tai gairės, padėsiančios darželių auklėtojams, tėvams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, šeimų ir vaikų konsultantams bei kitiems ugdytojams suprasti, ko gali pasiekti vaikai  nuo gimimo iki 6 metų, susitarti dėl jų ugdymo tikslų, rezultatų.

Ikimokyklinio ugdymo ekspertai parengtame pasiekimų apraše pataria   atkreipti dėmesį į tų vaikų pažintinės veiklos, elgesio, judėjimo ir kitus ypatumus, dėl kurių jie skiriasi nuo bendraamžių. Apraše pateikti ženklai, įspėjantys apie  galimus vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius – taip pat ir itin gabių vaikų padės kryptingiau individualizuoti vaiko ugdymąsi, konsultuotis su švietimo pagalbos specialistais.

Ugdymas įstaigoje turėtų būti individualizuojamas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko raidą, poreikius.

Taip pat rekomenduojama prasmingiau bendradarbiauti su tėvais, skatinti bendras veiklas.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko apie 70 proc. 1-6 amžiaus vaikų.

Primename, jog šiemet atnaujinta Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa, kuri bus diegiama nuo rugsėjo 1 d. Joje ypač akcentuojami vaiko socialiniai, pažintiniai, kūrybiniai, mąstymo gebėjimai. Išskiriami bendravimo su bendraamžiais ir suaugusiais žmonėmis gebėjimai: draugiškumas, noras priklausyti grupei, bendrauti ir bendradarbiauti, geranoriškumas, pagarba draugui ir vyresniajam. Tai yra to, ko jam reikia prieš mokyklą.
Daug dėmesio skiriama nuostatoms ir gebėjimams, kurie formuoja vaiko tinkamą požiūrį į sveiką gyvenseną, į tautinį ir kultūrinį tapatumą, pilietiškumą, ugdo vaiko verslumą, kūrybiškumą, meninius gebėjimus.
Programoje labiau akcentuojamas individualizuotas ugdymas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, išgales, mokymosi poreikius.

Priešmokyklinis ugdymas, kuris trunka vienerius metus iki mokyklos. Tėvai, pedagogai ir  mokslininkai mato akivaizdžią šešiamečio dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje naudą.
Šiuo metu priešmokyklines grupes lanko daugiau kaip 90 procentų šešiamečių. Planuojama, kad nuo 2015 metų jis būtų privalomas ir visiems vaikams būtų suteikta galimybė pasiruošti sėkmingam mokymosi startui. Mokinių pasiekimų tyrimai rodo, kad ikimokyklines ir priešmokyklines grupes lankiusiems vaikams kur kas geriau sekasi mokytis mokykloje.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!