Kaimo plėtros programa jau išsiųsta į Briuselį

2014-12-15, ZUM.lt informacija

Žemės ūkio ministerija Europos Komisijai oficialiai pateikė galutinį Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projektą. „Šis projektas – tai intensyvių derybų rezultatas, atspindintis pasiektą principinį susitarimą su EK.  Programos pagrindinės nuostatos ne kartą derintos ir aptartos su žemdirbiais, kitais socialiniais partneriais“,  – situaciją apibūdina žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. Artimiausiu metu bus pradėta oficiali programos patvirtinimo procedūra, kuri, kaip tikimasi, bus baigta 2015 metų vasario mėnesį.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa septynerius metus bus svarbus finansinės paramos instrumentas Lietuvos žemės ūkiui ir kaimui. Programos biudžetas siekia 6,8 mlrd. Lt, iš jų Europos Sąjungos dalis yra 5,6 mlrd. Lt.  Šias lėšas numatoma skirti žemės ūkio konkurencingumui didinti, žemdirbių įgūdžiams tobulinti, inovacijoms plėtoti, naujoms darbo vietoms kurti, taip pat nemažai dėmesio bus skiriama aplinkosaugai bei klimato kaitai, bendruomeniškumui skatinti, gyvenimo kokybei kaime gerinti.

Numatoma, kad per programos įgyvendinimo laikotarpį bus suteiktos profesinio mokymo ir konsultavimo paslaugos 45 000 asmenų, paremta 1170 jaunųjų ūkininkų, modernizuota virš 5 tūkst. ūkių, taip pat numatoma 135 tūkst. ha plote paremti ekologinius ūkius. Programa skatins ir žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių modernizavimą – planuojama paremti apie 280 projektų. Tikimasi, kad bus paremta apie 950  ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse projektų, sukurta 3 tūkst. naujų darbo vietų, įgyvendinta 7 tūkst. kaimo infrastruktūros atnaujinimo projektų.

Atkreiptinas dėmesys, kad EK leidžia ES narėms savo rizika įgyvendinti kaimo plėtros priemones nelaukiant, kol bus patvirtintos jų programos. Lietuvos žemės ūkio ministerija jau pakvietė ūkininkus ir kaimo bendruomenes pasinaudoti ES investicine parama pagal tas priemones, kurios nebekelia jokių abejonių. 

Mūsų pareiškėjai tikrai nesnaudžia: praėjusią savaitę paskelbus kvietimus, šiuo metu jau pateiktos pirmosios paraiškos pagal priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą” veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (sodininkystės,  uogininkystės  ir daržininkystės  sektoriai)  ir priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,Parengiamoji parama“.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!