500 Reformacijos jubiliejus: renginiai ir paskaitos

2017-03-11

1517 m. spalio 31 d. kunigas, Augustinų vienuolis, Martynas Liuteris ant Vitenbergo katedros durų prikalė „Devyniasdešimt penkias tezes“. Tai buvo didelės krikščioniškos bažnyčios reformos pradžia. M. Liuterio pareiškimas ir po to sekusi krikščioniškos bažnyčios kitimas turėjo didelės įtakos pasaulio istorijai. 

Šilutė buvo Rytų Prūsijos dalis, kur prasidėjusi reformacija pirmiausiai ir rado atgarsį bei palaikymą. Iki pat Antrojo pasaulinio karo liuteronų bažnyčia krašte turėjo pagrindines pozicijas. Pasikeitus istorijos realijoms, dauguma bažnyčių buvo sunaikintos. Dabar viena gražiausių, Dievo ir likimo apsaugota nuo istorijos negandų, šio krašto bažnyčių yra Šilutėje. Jos kunigas Remigijus Šemeklis pasidalino mintimis, kaip ketinama paminėti Reformacijos 500 metų jubiliejų.

Jis priminė, kad, prieš pusę tūkstančio metų prasidėjusi reformacija, turi ir neigiamų, ir teigiamų vertinimų. Neigiama tai, kad krikščioniškoji bažnyčia skilo. O teigiama reformacijos pusė – ir katalikų bažnyčią tai paskatino keistis: liuteronų kunigų veikla skatino ir katalikus imtis panašių žingsnių. Atsiradusi konkurencija visada yra gerai: jei jos nėra – žmogus linkęs aptingti. Taip vyko nemažai metų, kuomet katalikai ir liuteronai – buvo konkurentai.

„Tačiau, švenčiant šį jubiliejų, reikia ne vienam keisti savo požiūrį, - sakė kunigas R. Šemeklis. - Dabar reikėtų žiūrėti vieni į kitus ne kaip į konkurentus, o kaip į panašios tikėjimo žinios skleidėjus. Pasaulis dabar yra tapęs globalus. Tai didžiojo pasaulio dalyje – visi esame krikščionys. Tad turime parodyti kuo daugiau vienybės.

Evangelikų bažnyčia - atvira ekumeniniam bendravimui su kitomis bažnyčiomis. Taip, yra per amžius nusistovėjusios skirtingos tradicijos, kai kurie dalykai teologiškai taip pat skirtingai suprantami, tačiau yra ir daug bendrų dalykų. Tad maldai galima susirinkti kartu – bažnyčia turėtų būti atvira“.

Reformacijos jubiliejui skirti renginiai prasidės drauge su Šilutės katalikų bažnyčios dvasininkais. Šilutės miesto šventės proga gegužės 27 d. bus rengiamos bendros rytinės ekumeninės pamaldos „Už miestą ir miestiečius“. R. Šemeklis sakė, kad šioms apeigoms norėtų pasikviesti visų Šilutės krikščioniškų bažnyčių dvasininkus – baptistus, sentikius bei kitus esančius.

Taip pat planuojama miesto šventės metu ant bažnyčios bokšto pakabinti 500 metų reformacijos jubiliejų žyminčią vėliavą. Panašiai, sakė kunigas, kaip kad buvo prieš kelerius metus, minint Šilutės 500 metų jubiliejų. Toks akcentas visiems primintų minimą 500 Reformacijos jubiliejų.

Įdomių jubiliejui skirtų paskaitų ciklas, sakė R. Šemeklis, planuojamas surengti drauge su Šilutės kraštotyros draugija. Tai turėtų būti platus Šilutės evangelikų bažnyčios altoriaus freskos aiškinimas. Miestiečiai bei svečiai per keletą paskaitų, kurias taip pat planuojama pradėti drauge su Šilutės miesto švente, vasaros vakarais bus supažindinami su altoriaus freskoje pavaizduotais asmenimis.

O pati Šilutės evangelikų-liuteronų bažnyčia nuo šios vasaros taps atviresne tiesiogine to žodžio prasme. Visą vasarą žmonės galės ateiti į ją: ar susikaupti, ar pažvelgti į jos vidų. Pirmoji, vadinamoji Atminimo nava, vasaros metu bus atvira. Panašiai kaip ir kitose Lietuvos bažnyčiose, pro praviras, tačiau dailiomis grotomis atitvertas duris, darbo dienomis norintieji bet kada galės pažvelgti į bažnyčios vidų.

Kunigas R. Šemeklis džiaugėsi, kad vienas didžiausių renginių Šilutėje bus birželio 17 dieną vyksianti Chorų šventė. Jame dalyvaus dainininkai iš visų Lietuvos evangeliškų parapijų. Į Šilutę ta proga taip pat jau rengiasi atvykti 40 žmonių choras iš Vokietijos Lipės krašto. Laukiama svečių ir iš Vilniaus. Dalyvaus ir Šilutės chorai „Vox Libri“, vokiečių bendrijos „Heide“, gal ir kiti. Programa derinama.

Toliau drauge su Šilutės kultūros ir pramogų centru vasaros metu bus rengiami „Muzikinės verdenės“ koncertai. Jau žinoma, kad į Šilutę koncertuoti turėtų atvykti Vilniaus stačiatikių choras. Tai bus smagus ekumeninis renginys, kuris papildys Reformacijos 500 jubiliejaus programą.

R. Šemeklis taip pat sakė, jog kunigai, drauge su evangelikų vyskupu Mindaugu Sabučiu, turi suplanavę seminarus – paskaitas apie reformaciją. Jie bus rengiami daugelyje Lietuvos evangeliškų parapijų. Pirmenybė toms vietoms, kur didesnių jubiliejinių renginių nenumatyta. Iš artimiausių vietų jie bus Pagėgiuose, Žemaičių Naumiestyje bei Priekulėje. Artimiausias dabar rengiamas kovo 18 dieną Pagėgių evangelikų-liuteronų bažnyčioje.

Reformacijos jubiliejui įvairių darbų yra suplanavusios ir kitos įstaigos. Šilutės H. Šojaus muziejus yra gavęs finansavimą projektui, kuriuo turėtų būti parengti sunaikintų ar tiesiog sunykusių bažnyčių maketai. Šiais metais, vylėsi keletą metų iš vietos valdžios siekęs kunigas, pažadėta prie buvusios, tačiau sovietmečiu sunaikintos Verdainės bažnyčios, pagaliau turėtų būti pastatytas istorinis atminimo ženklas.

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas R. Šemeklis į šiuo bei kitus vyksiančius renginius kviečia visus – ir evangelikus, ir katalikus ir tuos, kurie priklauso kitoms konfesijoms, ar turi savo požiūrį į tikėjimo dalykus.


Straipsnio komentarai

katalikė2017-03-13
Džiugu. Dalyvausime visuose renginiuose. Bendrystė turi mus krikščionis vienyti. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek Jums tenka laukti vizito pas šeimos gydytoją?