Adventas aplankė Stoniškių kultūros namus

2014-12-17, Evaldas FETINGIS
Stoniškių seniūnas Ričardas Bartkevičius uždegė adventinę žvakutę
Stoniškių seniūnas Ričardas Bartkevičius uždegė adventinę žvakutę

Neseniai renovuotose Stoniškių kultūros namuose gruodžio 12 dieną įvyko advento popietė „Laiko ratu“. Renginį organizavo Stoniškių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Budvytienė ir Stoniškių bendruomenės pirmininkė Gražina Stančaitienė. Joms talkino mokyklos mokytojai bei kaimo bendruomenės nariai. Renginio metu  pasirodė Stoniškių pagrindinės mokyklos mokiniai bei folkloro ansamblis „Kamana“.

Nors Stoniškių kultūros namai dar nėra oficialiai atidaryti, tačiau juose įvyko jau antrasis renginys. Pirmasis buvo skirtas gerbiamiems krašto ūkininkams, o antrasis – advento laikotarpiui paminėti. Pastarasis renginys sulaukė itin didelio Stoniškių gyventojų dėmesio. Atnaujintose, gražiose, šiltose bei erdviose patalpose susirinko per 100 žmonių. Koncerto metu senelė, kurią įkūnijo Danutė Bardauskienė, sekė adventinę pasaką. Kamilė Jankevičiūtė ir Roberta Zubrickaitė padainavo dainą „Senelės pasaka“. Renginio metu pasirodė 4 klasės mažieji angelai, kurie  padainavo dainą „Baltas angelas“. Juos paruošė  mokytoja Marija Balandienė. Renginį papuošė mokytojos Jūratės Daugalienės  inscenizacija „Angelo plunksna“. Kalėdines dainas atliko jaunučių choras, kurį paruošė mokytojas Vygantas Jurkutaitis. Kalėdinius eilėraščius deklamavo Evelina Grublytė, Kristina Rupšytė, Indrė Vismantaitė  (mokytoja Vida Gečienė). Sakmę „Velnio tabakinė“ skaitė Augustas Reikertas. Sveikinimo žodį tarė patys mažiausieji mokyklos mokinukai. Koncertą vainikavo daina „Aleliuja“.

Antrojoje vakaro dalyje dainomis bei eilėmis džiugino folkloro ansamblis „Kamana“, kurio vadovė Aksevera Mikšienė pynė advento vainiką iš žvakių. Garbė uždegti adventinio vainiko žvakeles teko ir garbingiems Pagėgių savivaldybės bei Stoniškių bendruomenės nariams: Danutei ir Juozui Linkevičiams, kurie šiemet švenčia 50-ies bendro gyvenimo metų jubiliejų, Teodorai ir Algimantui Vidmantams, klebonui Vytautui Gedvainiui, Pagėgių savivaldybės merui Virginijui Komskiui, Pagėgių savivaldybės vicemerui Vytautui Stanišauskui ir mažiesiems šventės dalyviams.

Pagėgių klebonas Vytautas Gedvainis kartu su Pagėgių savivaldybės meru Virginijumi Komskiu džiaugėsi, kad renginyje dalyvavo ir jaunieji Stoniškių gyventojai, nuo kurių viskas ir prasideda.

„Atėjus adventui noriu visų paprašyti ir palinkėti, atverkime širdžių duris gerumui, kad įsileistume prašantį, kad išgirstume kenčiantį, ištieskime ranką suklupusiam, padėkime atsitiesti suklydusiam. Sakoma, kad nuo to mūsų širdys tik turtėja. Mano, kaip žmogaus, kaip seniūno gyvenimo prasmė – būti su žmonėmis, juos mylėti, gerbti ir jiems tarnauti. Būkime kartu, sulaukime didžiųjų metų švenčių sveiki ir laimingi“, - kalbėjo R. Bartkevičius.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Kiek galima...2014-12-18
Jau penktas straipsnis iš eilės apie šventes ir eglutes Pagėgių skiltyje. Nu kiek galima... Matomai jums prastai su žurnalistais, jei tik apie šventes tesugeba rašinėlius rašyti..... Komentaras patinka Komentaras nepatinka