Sprendžiant skurdo problemą turi įtakos ir adekvačios darbinės pajamos, ir integruotas požiūris į socialinę apsaugą

2017-04-04

Neformaliame Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių reikalų ministrų susitikime Maltoje dalyvaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pabrėžia, kad vien didindami užimtumą skurdo problemos neišspręsime – būtinas sisteminis integruotas požiūris skiriant ypatingą dėmesį socialinės apsaugos sistemai, šeimos bei pilietinės visuomenės stiprinimui.

„Didelė darbo užmokesčio nelygybė ir aukštas nekvalifikuotų asmenų nedarbo lygis rodo, kad problemai spręsti būtina užtikrinti socialinę paramą mažai uždirbantiesiems ir sudaryti daugiau galimybių mokytis visą savo gyvenimą bei kelti kvalifikaciją“, – teigia L. Kukuraitis. Pasak jo, kartu būtina užtikrinti visokeriopą paramą jaunoms šeimoms, šeimoms, auginančioms vaikus, prižiūrinčioms neįgalius asmenis, tam, kad gerėtų jų gyvenimo kokybė ir būtų užkirstas kelias skurdo link, o dalį minėtos paramos, ypač paslaugų forma, galėtų teikti aktyvūs žmonės, vietos bendruomenės.

Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad ieškant bendro sprendimo europiniu mastu, neužtenka vien lyginti valstybes ir geriausias praktikas tarpusavyje; konkretiems sunkumams spręsti iniciatyvos turi kilti nacionaliniu lygiu.

Maltoje ministras L. Kukuraitis taip pat susitiko su kolegomis iš Latvijos bei Estijos ir trumpai aptarė visoms Baltijos valstybėms aktualius klausimus.

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Malta balandžio 3–4 d. siūlo užimtumo ir socialinių reikalų ministrams neformaliame susitikime pasikeisti nuomonėmis aktualiais klausimais, kuriuos vienija bendra tema „Kad darbas apsimokėtų“. Ministrų diskusijos vyksta darbo jėgos įgalinimo per žinių ir įgūdžių stiprinimą, Europos Sąjungos darbo rinkose nelygybės sprendimo, socialinės įtraukties užtikrinimo per darbo rinką klausimais.


Straipsnio komentarai

bet taip viską naikiną iki pamatų ES paramas pasiima o naudos jokios LIETUVAI nieko ir taip jie dirba 2017-04-04
ei jie bent kažkiek spręstu skurdo problemas tiek žmonių nebutu nei socialiai remtinų nei vaikų kas iš nevilties nežudytų ir benamių neliktų o juolab tiek žmonės iš LIETUVOS nebėgtu taip sparčiai ir tokiais būriais Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek Jums tenka laukti vizito pas šeimos gydytoją?