Analizuojama paslaugų kokybė

2017-04-07, Loreta Razutienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Toliau vykdomas bendras Tauragės regiono savivaldybių projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“. Jame dalyvauja Pagėgių, Tauragės, Jurbarko ir Šilalės rajonų savivaldybės.

Kovo 27 d. Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse įvyko diskusijos tarp vietos politikų, administracijos vadovų, skyrių vedėjų, seniūnų ir projekto paslaugų tyrimą atliekančių Lietuvos regioninių tyrimų instituto darbuotojų. Diskusijoje Focus grupės apklausos metodu (grupinė diskusija vedama moderatoriaus pagal iš anksto parengtą pokalbio planą), buvo aptartos savivaldybės teikiamos paslaugos bei su jomis susijusios problemos. Šis apklausos metodas pasirinktas, siekiant geriau identifikuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo kryptis.

Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas Rimantas Dapkus, ekspertai Jurga Bučaitė Vilkė ir Jonas Česonis supažindino dalyvius su numatomu įgyvendinti projektu, jo tikslu, etapais ir terminais, pristatė tyrimo metodiką, apžvelgė apibendrintą informaciją apie apskrities savivaldybių teikiamas paslaugas.

Projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ rengiamas 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse".

Šio projekto tikslas – gerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei taikant vieno langelio principą seniūnijose bei užtikrinti nuolatinę paslaugų kokybės stebėseną ir vertinimą, taikant kokybės valdymo metodų įžvalgas Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje.

Analogiškos Focus grupės diskusijos numatytos balandžio 14 d. Tauragėje ir Šilalėje. Kitas projekto žingsnis – gyventojų nuomonės, pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis  tyrimas.

Pokalbiai, diskusijos suteikia galimybę plačiau pažvelgti į situaciją, spręstinas problemas. Kvietimai buvo išsiųsti ir Pagėgių savivaldybės tarybos opozicijos nariams – Edgarui Kuturiui ir Gražinai Jankauskienei. Labai gaila, kad politikai nepanoro dalyvauti ir diskutuoti šiuo aktualiu klausimu. Projekto vykdytojai labai tikisi, kad visi gyventojai aktyviai dalyvaus planuojamoje apklausoje, kuri bus vykdoma įvairiais apklausos būdais.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar gerai, kad pasuose bus galima rašyti asmenvardžius su q, x, w raidėmis?