Įstatymus pažeidęs „tvarkietis“ Steponas Kazlauskas: „Nereikia manyti, o reikia įsitikinti“

2017-04-07, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
VTEK atliko tyrimą dėl politiko S. Kazlausko elgesio.
VTEK atliko tyrimą dėl politiko S. Kazlausko elgesio.

Kovo 29 dieną vykusiame posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau VTEK) nusprendė: Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Steponas Kazlauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.„ Nėra tokios įstatyminės bazės „Mes manome“ ir nesvarbu, kas jie - VTEK, „Butekas“ ar „Utekas“, - sakė politikas.

Nesijautė kaltas

Šių metų sausio pradžioje VTEK priėmė sprendimą pradėti tyrimą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario S. Kazlausko elgesio. Komisija aiškinosi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai asmuo veikia kaip atstovas pagal įstatymą. VTEK pasiekė pranešimas, jog, atstovaudamas savo valdomai UAB „Žibai“, S. Kazlauskas sudarė viešojo pirkimo sutartį su Šilutės rajono savivaldybės administracija. Politikas tuomet neįžvelgė jokių pažeidimų ir jautėsi pasielgęs taip, kaip dera. „Tiems, kas tai inicijavo, linkiu sėkmės. Aš esu labai ramus, jokių  nusižengimų nematau. Vyksta konkursai viešojoje erdvėje. Normaliai laimim, ir kas čia tokio? Man tai net juoką kelia, nors nežinau, kas tai inicijavo. Opozicija? Bet tikrai jiems linkiu sėkmės. Pavydas subinę drasko...“, - sakė pašnekovas tuomet.

Nuspręsta – įstatymą pažeidė

Nors verslininkas jautėsi teisus, VTEK sprendimas rodo visai ką kita. Komisija nusprendė, jog Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys S. Kazlauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose. Apie savo sprendimą VTEK taip pat informuos Viešųjų pirkimų tarnybą. Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo metu pasitvirtino duomenys, jog, atstovaudamas savo valdomai UAB „Žibai“, S. Kazlauskas Šilutės rajono savivaldybės administracijos viešajame pirkime teikė pasiūlymą dėl Šilutės miesto vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ atnaujinimo (rangos) darbų ir pasirašė viešojo pirkimo sutartį.

VTEK pabrėžia - šiuo vertinimu nekvestionuoja ir nesiekia riboti juridinių asmenų teisės vykdyti komercinę veiklą. Tačiau VTEK, kaip Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi priežiūrą vykdanti institucija, atkreipia dėmesį, jog valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, įgyvendindamas savo teises bei vykdydamas tarnybines pareigas, privalo laikytis minėto įstatymo reikalavimų.

Privalėjo kreiptis į Tarybą

Po to, kai jau buvo aiškus VTEK sprendimas, S. Kazlauskas teigė, kad jį mažiausiai jaudina tokie vaikiški žaidimai. „Jei iš pricipo, turiu svarbesnių reikalų. Aš daviau teisininkams šią tematiką pagvildenti. Jis atsakė, kad nėra įstatyminės bazės, kad aš būčiau...Ir ta Etikos komisija,  mes visi turime vadovautis įstatymais, o ne taip, kaip ten parašyta: „Mes manome, kad Kazlauskas pažeidė tą ir tą“. Nereikia manyti, o reikia įsitikinti, kad pagal tokį ir tokį straipsnį ar kodeksą įvyko tas ir tas. Tas „manome“ – galime prisigalvoti, ką tik norime. Advokatas pasakė duoti jam medžiagą ir apskųs sprendimą. Nėra įstatyminės bazės „Mes manome“ ir nesvarbu, ar jie ten VTEK, „Butekas“ ar „Utekas“. Sakiau, kad man tai visiškai nesvarbu, tegul šneka, ką nori,  jaučiuos gerai. Bet advokatas sakė: „Kam tave turi purvinti?“. Skųsime šį sprendimą, nes jis nėra pagrįstas“, - šį kartą dėstė tarybos narys.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, jog teisės atstovauti apribojimų išimtis gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. O sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas. VTEK nuomone, norėdamas dalyvauti savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime ir atstovauti savo valdomai įmonei, S. Kazlauskas prieš tai privalėjo kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės tarybą prašydamas pritaikyti jam teisės atstovauti apribojimo išimtį.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys trejus metus negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo tos dienos, kurią buvo pripažintas pažeidęs minėto įstatymo reikalavimus, nėra pripažįstamas dar kartą pažeidęs šį įstatymą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.


Straipsnio komentarai

Žiba2017-04-08
Teises pragėres irgi jaučiasi ramus! Per gerai gyvena iš mūsų pinigų šitas pasipūtelis! Komentaras patinka Komentaras nepatinka