Medicinos studentų ir rezidentų dėmesiui

2017-04-23, sam.lrv.lt

Sveikatos apsaugos ministerija siekdama mažinti  sveikatos netolygumus tarp Lietuvos regionų bei gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą gyventojams, numačiusi įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 ,,Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“.

Projekto esmė – pritraukti jaunus specialistus į tas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, esančias tikslinėse teritorijose, kuriose atitinkamos srities specialistų trūksta labiausiai. Projekto lėšomis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (80 proc.) ir savivaldybių ir/ar sveikatos priežiūros įstaigų (20 proc.)  bus apmokamos gydytojo rezidento studijų įmokos ar  gydytojo rezidento studijų sutartyje nurodyta studijų kaina. Pagrindinės finansuojamos rezidentūros (įskaitant rezidentūros studijų įmokų kompensavimą nuo 2014 m. sausio 1 d.) – šeimos gydytojų, gydytojų kardiologų, gydytojų  neurologų, gydytojų pulmonologų.

 Su rezidentų bus pasirašoma sutartis, projekte dalyvavęs ir rezidentūros studijas baigęs specialistas, sveikatos priežiūros įstaigoje, privalės dirbti ne trumpiau kaip dvejus metus.

Tikslinės teritorijos

Teritorijos, regionai, kuriuose itin aukštas sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis, cerebrovaskulinėmis ligomis, tuberkulioze.

Gydytojų pulmonologų rezidentūros studijos finansuojamos šioms sveikatos priežiūros įstaigoms  – Tauragės ligoninė, Respublikinė Šiaulių ligoninė, Pakruojo ligoninė, Kelmės ligoninė, Mažeikių ligoninė, Kretingos ligoninė, Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė.

Gydytojų  kardiologų rezidentūros studijos finansuojamos šioms sveikatos priežiūros įstaigoms – N. Akmenės ligoninė, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Anykščių ligoninė, Joniškio ligoninė, Kalvarijos ligoninė, Lazdijų ligoninė, Molėtų ligoninė, Pasvalio ligoninė, Pakruojo ligoninė, Radviliškio ligoninė, Raseinių ligoninė, Rokiškio ligoninė, Šalčininkų ligoninė, Šakių ligoninė, Švenčionių ligoninė, Tauragės ligoninė, Trakų ligoninė, Ukmergės ligoninė, Varėnos ligoninė, Zarasų ligoninė.

Šeimos gydytojų rezidentūros studijos finansuojamos šioms savivaldybėms – Akmenės raj. savivaldybė, Birštono savivaldybė, Joniškio raj. savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė, Molėtų raj. savivaldybė, Pagėgių savivaldybė, Pasvalio raj. savivaldybė, Pakruojo raj. savivaldybė, Rokiškio raj. savivaldybė, Šalčininkų raj. savivaldybė, Šilutės raj. savivaldybė, Trakų raj. savivaldybė, Vilkaviškio raj. savivaldybė.

Gydytojų  neurologų rezidentūros studijos finansuojamos šioms sveikatos priežiūros įstaigoms – N. Akmenės ligoninė, Anykščių ligoninė, Biržų ligoninė, Elektrėnų ligoninė, Joniškio ligoninė, Kaišiadorių ligoninė, Kalvarijos ligoninė, Kelmės ligoninė, Molėtų ligoninė, Pasvalio ligoninė, Pakruojo ligoninė, Rokiškio ligoninė, Šalčininkų ligoninė, Šilutės ligoninė, Švenčionių ligoninė, Tauragės ligoninė, Trakų ligoninė, Vilkaviškio ligoninė, Zarasų ligoninė.

Šią iniciatyvą, kaip projekto vykdytojas, įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija. Projekto įgyvendinimui numatomos lėšos – 668 839 eurų, iš kurių 133 769 eurų – partnerių lėšos (partneriai savo lėšomis prisidės prie projekto įgyvendinimo ne mažiau nei 20 proc. visai priemonei numatytų lėšų dalimi).

Iš viso numatomas 36 partnerių (savivaldybių administracijų ir/arba sveikatos priežiūros įstaigų) dalyvavimas. Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais dalyvauja 8 rezidentai.

Taip pat informuojame, kad Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas nuo 2017 m. sausio 1 d. numato:

„Ministerijos turi teisę apmokėti asmenų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose, studijų kainą arba jos dalį iš joms patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų Vyriausybės nustatyta tvarka.“ Švietimo ir mokslo ministerijoje parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo bus įgyvendinama ši tvarka, projektas. Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaujantis šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu, taip pat jau yra parengusi tvarkos projektą, pagal kurį ji galės prisidėti prie rezidentūros finansavimo iki 50 proc. rezidentūros kainos. Likusią dalį mokėtų sveikatos priežiūros įstaiga.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais (8 5) 266 1434, (8 5) 266 1467, virginija.zuliene@sam.ltevaldas.stropus@sam.lt.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skiriate paramai?