Pagėgių savivaldybė tinkamai įgyvendina įstatymo nuostatą

2017-05-16, Lijana JAGINTAVIČIENĖ
Pagėgių savivaldybė piniginei socialinei paramai teikti nepanaudotas lėšas skyrė kitai socialinei paramai finansuoti.
Pagėgių savivaldybė piniginei socialinei paramai teikti nepanaudotas lėšas skyrė kitai socialinei paramai finansuoti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, apibendrinusi savivaldybių pateiktus 2016 metų duomenis, pastebi, kad savivaldybės, skirstydamos nepanaudotas lėšas piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams teikti, vis daugiau jų skiria kitai socialinei paramai finansuoti.

Visose Lietuvos savivaldybėse taikomas vienodas piniginės socialinės paramos teikimo modelis – socialinės pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų teikimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija. Sumažėjus socialinių pašalpų ir kompensacijų šildymui poreikiui, 2016 m. savivaldybės nepanaudojo 140,8 mln. eurų iš skirtų 226,8 mln. t. y. 62,1 proc. šiai paramai skirtų lėšų. Tačiau iš jų 77,9 proc. lėšų skyrė kitai socialinei paramai finansuoti (palyginti su 2015 m., 13,5 proc. punkto daugiau). 16,5 proc. skirta kitoms savivaldybių reikmėms, 5,6 proc. lėšų liko neperskirstyta.

Lėšas, skirtas kitai socialinei paramai finansuoti, savivaldybės paskirstė taip: socialinėms paslaugoms teikti ir finansuoti – 31,905 mln. eurų (29,16 proc.), transporto lengvatoms užtikrinti – 30,52 mln. (27,8 proc.), vaikų globos namams, socialinės globos namams išlaikyti, dienos centrams – 21,836 mln.  (19,9 proc.), piniginei socialinei paramai išimties tvarka teikti – 6,422 mln. (5,9 proc.), socialinių darbuotojų, socialinę paramą administruojančių specialistų darbo užmokesčiui, kvalifikacijai kelti – 5,380 mln. eurų (4,9 proc.) ir kt. 16 savivaldybių visas (100 proc.) piniginei socialinei paramai teikti nepanaudotas lėšas skyrė kitai socialinei paramai finansuoti. Tarp jų yra ir Pagėgių savivaldybė.

Pagėgių savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Daivos Vaitiekienės duomenimis, kitai socialinei paramai finansuoti 2016-aisiais metais nepanaudotos lėšos – 466,9 tūkstančiai eurų. Socialinėms reabilitacijos paslaugoms skirta – 1,3 tūkst. euro, Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namams – 100,4 tūkst., Senelių globos dienos centrui – 27,6 tūkst., Pagėgių socialinių paslaugų centrui – 103,2 tūkst., būstų pritaikymui – 1,4 tūkstančiai, lengvatiniam keleivių pavėžėjimui – 8,3 tūkst., mokinių pavėžėjimui – 18,4 tūkst., Pagėgių vaikų globos namams – 141,3 tūkst. bei vienkartinėms išmokoms mokėti – 65 tūkstančiai eurų. Vedėja teigė, kad gaunama suma socialinėms reikmėms nėra didelė, todėl  nesudėtinga ir ją paskirstyti. „Socialinėms reikmėms pinigų visada trūksta. Galėtų šiai sričiai skiriama suma būti didesnė“, - baigė pokalbį pašnekovė.

Piniginei socialinei paramai teikti nepanaudotų lėšų panaudojimo analizė parodė, kad savivaldybės, perskirstydamos piniginei socialinei paramai teikti nepanaudotas lėšas, tinkamai įgyvendina Pinginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatą – atsižvelgiant į poreikį, pirmiausia šias lėšas naudoti kitai socialinei paramai finansuoti.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!