Bus peržiūrimos ministerijos kuruojamos valstybinės (perduotos savivaldybėms) žemės ūkio funkcijos

2017-06-20, zum.lrv.lt

Vyriausybei pritarus Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) valdymo srities valstybės įmonių siūlomoms pertvarkoms, ministerijos darbas siekiant optimizuoti veiklą ir taupyti valstybės pinigus tik įsibėgėja.

ŽŪM peržiūri ministerijos kuruojamas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, kurios dar niekada iki šiol nebuvo racionaliai įvertintos. To siekiama norint tinkamai paskirstyti finansavimą, sutaupyti valstybės biudžeto lėšas, skiriamas funkcijų vykdymui, pasiekti efektyvesnį finansų valdymą, racionaliau paskirstyti žmogiškuosius išteklius.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Broniaus Markausko 2017-05-12 įsakymu Nr. 3D-324 „Dėl projekto inicijavimo“ inicijuotas projektas „Žemės ūkio ministerijos kuruojamų valstybinių (perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų peržiūra“ ir sudaryta projekto valdymo darbo grupė, kuri parengė preliminarius teisės aktų pakeitimų projektus.

Šiuo klausimu birželio 19 d. žemės ūkio ministras B. Markauskas susitiko su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais, Kaimo reikalų komiteto pirmininku. Susitikimo metu buvo aptartos ŽŪM kuruojamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, jų perdavimo galimybė savivaldybėms kaip savarankiškųjų funkcijų bei jų perdavimas kitiems subjektams. Nutarta sudaryti darbo grupę įtraukiant suinteresuotas šalis ir šį klausimą toliau diskutuoti ir svarstyti, priimant visus tenkinančius sprendimus.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos yra skiriamos savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams iš Žemės ūkio ministerijos asignavimų žemės ūkio funkcijoms atlikti 2017 m. siekė kiek daugiau nei 8 mln. 100 tūkst. eurų. Valstybės biudžeto lėšos išmokamos pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms vykdyti“.

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui skirtoms išlaidoms – 10 mln. 409 tūkst., Eur. Valstybės biudžeto lėšos išmokamos pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise“.

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – 136 tūkst. eurų. Lėšos išmokamos pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti“.

Taip pat savivaldybėms buvo skirta specialioji tikslinė dotacija –139 991,60 eurų – privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms padengti.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar naudojatės viešuoju transportu?