Jaunimo dienose - aktyvūs jaunuoliai iš Žemaičių Naumiesčio

2017-07-12, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos tikybos mokytoja, jaunimo grupės vadovė Virginija Rupainienė

Praėjusį savaitgalį 23 jaunuolių grupė iš Žemaičių Naumiesčio gimnazijos dalyvavo Lietuvos Jaunimo dienose.  Šis katalikiško jaunimo  susibūrimas organizuojamas kas trys metai, o šis jau buvo dešimtas, vykęs  Lietuvoje.  Žemaičių Naumiesčio jaunimas dalyvavo penkiuose iš jų -  Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune, Alytuje ir šias metai Vilniuje. Šio susitikimo tema – „Tiesa padarys jus laisvus“. Pusę metų jaunuoliai dalyvavo pasiruošimo programoje, kurioje stengėsi pažinti tiesą apie save ir pasaulį. Diskusijų ir kūrybinių pratybų temos buvo labai aktualios jaunimui: apie laisvę, atsakomybę, priklausomybes, meilę, tiesą, tikėjimą. Vilniuje jaunimas, po atidarymo programos,  galėjo pasirinkti vieną iš 40  užsiėmimų įvairiausiomis temomis. Tai buvo smagus ir prasmingas laikas.

Sekmadienį jaunimas dalyvavo Arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijos (paskelbimo palaimintuoju) Šv. Mišiose Katedros aikštėje, kur susirinko tikintieji iš visos Lietuvos ir kaimyninių valstybių. Tai buvo istorinė diena, nes pirmą kartą paskelbimas palaimintuoju vyko pačioje Lietuvoje. Šio garbingo Lietuvos arkivyskupo kunigystės šūkis sutapo su Lietuvos Jaunimo Dienų pagrindine mintimi – „Tiesa padarys mus laisvus“. Savo kankinystės gyvenimu Teofilius Matulionis paliudijo, kad tiesa yra ta vertybė, dėl kurios galima paaukoti savo gyvenimą. Tai puikus pavyzdys jaunimui, kad reikia ugdytis tikrąsias vertybes ir nebijoti pasiaukoti dėl aukštesnių gyvenimo tikslų. Dėkojame Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktoriui Liudvikui Geniui ir Šv. Ark. Mykolo parapijos klebonui Stanislovui Anužiui už šios kelionės organizavimo dvasinį palaikymą ir finansinę paramą.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!