Garantijų galimybės: nuo aliejaus gamybos iki sėjamosios įsigijimo

2017-07-15, zum.lrv.lt

Per pirmąjį š.m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 13,1 mln. Eur kreditų bei lizingo paslaugų suteikė 93 garantijas už 7,8 mln. Eur. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai atitinkamu laikotarpiu suteiktos 2 garantijos už 7 mln. Eur. Per visą Fondo veiklos laikotarpį (nuo 1997 m.) jau suteikta 5101 garantija už 845 mln. Eur, kredito įstaigos žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriui paskolino 1,1 mlrd. Eur.

Šiais metais, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, kai žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams buvo išduotos 120 garantijų už 12,3 mln. Eur, garantijų išduota ketvirtadaliu mažiau, jų suma sumažėjo beveik trečdaliu. Vidutinė kredito įstaigų ir lizingo bendrovių finansuojama suma šiemet siekė 163 tūkst. Eur, teikiama garantija – 99 tūkst. Eur, t.y. 61 proc. sumos. Didžiausias šiemet suteiktas finansavimas – 1 mln. Eur kredito linija kooperatinei bendrovei, užsiimančiai aliejaus gamyba, mažiausia investicija – Švenčionių rajono ūkininko įsigyjama sėjamoji  už 10 tūkst. Eur.

„Nors garantijų suteikiama mažiau, tačiau šiemet buvo suteiktos pirmosios garantijos už lizingo būdu perkamą žemės ūkio techniką, įrangą“ – pasakoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. „Lizingo garantijų teikimo sutartys yra pasirašytos su daugeliu lizingo paslaugas teikiančių kredito įstaigų, tad sulaukiame vis daugiau prašymų suteikti tokias garantijas, o klientai gali pasinaudoti ne tik tradiciniu kreditavimu, bet ir lizingo paslauga su valstybės garantija.“

Daugiausia garantijų kaip ir ankstesniais metais suteikiama ūkininkų ūkiams – jiems suteiktų garantijų suma sudarė 78 proc. viso garantijų portfelio. Labiausiai finansuojama veiklos sritis išliko tradicinis žemės ūkis – augalininkystės projektai sudarė 54 proc. visų išduotų garantijų, gyvulininkystė – 26 proc. Beveik penktadalį sumos sudarė alternatyviosios veiklos projektai, buvo įsigyjama miškų ūkio technika, vėjo jėgainės, lėšos skiriamos trumpalaikiam turtui įsigyti.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas bendradarbiauja su visais komerciniais bankais ir daugeliu kredito unijų Lietuvoje. Šiais metais daugiausia kreditų su garantija išdavė kredito unijos – per pirmąjį šių metų pusmetį jos suteikė penktadalį (21 proc.) visų kreditų su garantija.


Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!