Gali būti pritaikomas būstas ir gyvenamoji aplinka

2017-07-20, „Silute.lt“ informacija

Siekiant stiprinti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinį saugumą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-07-05 įsakymu Nr. A1-363 patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašas (toliau - Aprašas).

Vadovaujantis šiuo Aprašu, vaikams su sunkia negalia, kuriems yra nustatytas nuolatinės slaugos specialusis poreikis, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų gali būti pritaikomas būstas ir gyvenamoji aplinka. Šiems darbams atlikti bus skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurių vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 105 bazinės socialinės išmokos dydžio suma.

Laisvos formos prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia Šilutės rajono savivaldybės administracijoje priimami iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. imtinai. Prašyme turi būti nurodyta, kad neįgalaus vaiko atstovas pagal įstatymą sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgalaus vaiko duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia:  neįgaliojo pažymėjimo kopiją, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,  laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą neįgaliajam.

Reikalinga informacija teikiama Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje telefonu 8 441 79 241, el. p. vaidas.kuzas@silute.lt, kab. 111.


Straipsnio komentarai

tai2017-07-21
tai parodyk kur tokie yra Komentaras patinka Komentaras nepatinka
pasifotkint visi mandrūs prie naujių namų 2017-07-20
viena butą parodo o kur išparduoti kiti išvaržytinėse ir žmonės gauna pašiures ir landynęs ko tokių niekas nerodo Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kiek Jums tenka laukti vizito pas šeimos gydytoją?