Kentrių bendruomenei – 15 metų

2017-07-28

Liepos 15 d. Kentrių kaimo bendruomenė visus sukvietė į savo šventę „Kai praeitį atgal susigrąžinam“. Ji šiemet kitokia, mat buvo skirta kaimo bendruomenės 15-os metų sukakčiai paminėti.

Ankstesnėse šventėse organizatoriai buvo įprasminę „Rugio kelią iki stalo“, „Duonos kelią“, „Pirmojo pėdo šventę“, „Pieno kelią“, vėliau šventė peraugo į kraštiečių susitikimus. Šiemet šventė buvo skirta kraštiečių susibūrimui, bet kartu ir istorijos, ir čia gyvenusių žmonių, buvusių kaimų atminimui. Ta proga Kentrių bendruomenės pirmininkas Romaldas Mančas su savo žmona gražiai tvarkomose Kentrių kaimo prieigose, savo lėšomis pastatė skulptūrą „Angelas“, kuri skirta išėjusiems ir čia gyvenimą kūrusiems atminti. Onos ir Gintaro Simanavičių šeima kaimui padovanojo ir pastatė du parko suoliukus. Šventės metu skulptūrą pašventino Žigaičių - Ropkojų klebonas Egidijus Jugelevičius. Istoriją apie išnykusius ir dar gyvuojančius kaimus ir žymesnius šio krašto žmones, degant simbolinėms Kreivėnų (jau išnykęs kaimas), Vidutaičių, Vėlaičių, Kulmenų ir Kentrių kaimų ugnims, pristatė Pagėgių Algimanto Mackaus istorijos mokytojas Eugenijus Dargužas.

Savivaldybės meras Virginijus Komskis sveikindamas visus susirinkusius linkėjo visiems sveikatos. Anot mero, angelo skulptūra įprasmina saugumą, susitelkimą ir šviesų tikėjimą ateitimi, istorija gyva, kol ją kažkas prisimena. Visa tai, ką daro Kentrių kaimo bendruomenė, yra pavyzdys, kaip sutelktai galima mylėti ir puoselėti vietą, kurioje gyvename. Kentrių kaimo bendruomenės pirmininkui Romaldui Mančiui meras įteikė padėkos raštą „už nuoširdų darbą ir iniciatyvą, telkiant Kentrių kaimo bendruomenę visuomeninei ir kultūrinei veiklai“.

LR Seimo narys Ričardas Juška taip pat sveikino Kentrių kaimo bendruomenę 15-os metų proga ir padovanojo Liudo Mažylio surasto Vasario 16-osios akto kopijos kopiją.

Šventės metu dėmesys buvo skirtas ne tik praeities prisiminimui, bet ir vyko edukacinė programa „Nelupk nuo bulvės dviejų lupynų“, kurios metu vyko bulvių surinkimo, nuplovimo, nuskutimo, sutarkavimo, tarkių išspaudimo ir „kleckiukų“ pagaminimo varžytuvės. Varžytuvėse dalyvavo jaunoji Kentrių kaimo karta (vaikai), varžytuves laimėjo „draugystė“. Tradiciškai šventės metu vyko sportinės varžybos: krepšinis 3 prieš 3, baudų mėtymas, smiginis.

Šventės metu Kentrių kaimo bendruomenės pirmininkas Romaldas Mančas dėkojo visiems, kurie prisideda ir puoselėja Kentrius. Simbolinėmis dovanomis padėkota rėmėjams ir visiems tiems, kurie prisideda prie švenčių bei kitų sueigų organizavimo. Daug gražių padėkos žodžių skirta pagrindiniams šventės rėmėjams – UAB „Baltijos vėjas“. Ši įmonė puikus pavyzdys, kaip verslas bendrauja ir tariasi su regiono gyventojais. Kolektyvas ne tik prisidėjo finansiškai prie šventės organizavimo, bet ir renginio dalyvius vaišino ledais. Šventę vainikavo gegužinė su Vitalijumi Pauliuku ir Aliumi Miliausku, šventinis laužas ir fejerverkai.


Foto galerija

Straipsnio komentarai

Komentarų nėra. Parašyk komentarą pirmasis!
Apklausa
Ar Jums kada nors buvo įsisiurbusi erkė?