Per nepilnus metus – septyni dvidešimtmečio teistumai

2017-08-31, Romualdas Danielius Mažutis

Švėkšnos seniūnijos gyventojas, dvidešimtmetis Vitalijus Matonis šiemet Šilutės rajono apylinkės teisme buvo teisiamas net 7 kartus. Per savo kriminalinę karjerą spėjo pažeisti viešąją tvarką, pasigrumti su policininkais, nesunkiai sutrikdyti sveikatą, pagrobti ir sudeginti automobilius, grasinimais terorizuoti nukentėjusįjį. Žodžiu, greitas nusikalsti, bet neskubantis atlyginti žalos, pasitaisyti, pakeisti gyvenimo būdą, rimčiau pažvelgti į savo ateitį, liautis krėsti piktybes.

Jaunystė padeda nusikaltėliui ne tik vikriai sprukti nuo policijos pareigūnų, vytis auką, perlipti aukštą tvorą, kažkam užtvoti, bet ir, klestelėjus į teisiamųjų suolą, kai atgailaujant daug ką bandoma nurašyti alkoholio sukeltoms emocijoms. Labai geras būdas įrodymų prispaustam kaltinamajam pelnyti  trečdaliu švelnesnę bausmę – visiškas prisipažinimas. Tokią lengvatą teisiamajam numato įstatymas. Kodėl nepasinaudoti, jei neigti įvykdytas nusikalstamas veikas absurdiška dėl įrodomų įkalčių gausos. Galima pažadėti ir nebenusikalsti. Nuosprendyje parašys, kad teisiamasis nuoširdžiai gailėjosi. Žadėtojui į krūtinę muštis nebūtina, pastovi minutę nuleidęs galvą,  akis įdūręs į grindis. Nesužinosi kaltinamojo minčių. Bet jaunas, gal tikrai atsitiktinai suklydo, atsipeikės, pasuks teisingu keliu?! Deja, neretai panašios viltys lieka tuščios. Kol kas jų nepateisino ir V. Matonis.

Pradžia: girti jaunuoliai pasipriešino policijos pareigūnams 

Nusikaltimų laikas: 2015-ieji, gruodžio 7-oji. Ant suoliuko šalia mokyklos bendrabučio apie 15 valandą sėdėjo triukšminga jaunuolių kompanija. Vaikinų kraują kaitino geriama degtinė. Alkoholį vartojo, keikėsi, įžūliai elgėsi du buvę mokyklos auklėtiniai ir trys esami. Tarp pastarųjų – V. Matonis. Vienam iš aršuolių nebuvo suėję šešiolika metų, todėl baudžiamojoje byloje tapo liudytoju, nors, būtent, dėl jo kilo grumtynės su iškviestais policijos pareigūnais. Vėliau nepilnametis ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su keturiais draugais prie bendrabučio vartojo akoholinius gėrimus, triukšmavo ir kažkuriuo metu išdaužė bendrabučio durų stiklus. Bendrabučio duris prieš tai užrakino darbuotoja bijodama, kad chuliganai nepatektų vidun. 

Daryti tvarkos atvažiavo Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnai: Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė ir tyrėjas. Jie liepė jaunuoliams  sėsti į tarnybinį automobilį. Ne ant tokių pataikė! Įkaušę vyrukai apibėrė pareigūnus įžeidimais, išvadino „mentais, „žąsinais”, „agurkais”. Policininkams teko imtis aktyvesnių veiksmų. Sulaikomas nepilnametis, kurį jo mama vadina nevaldomu, trenkė kumščiu pareigūnui į dešinę ranką. Jis muistėsi, spardėsi, kumščiavosi. Per kilusias grumtynes nuo chuliganų nukentėjo ir pareigūnė: kliuvo skausmingų smūgių, spyrių. Suįžūlėję jaunuoliai kibo pareigūnams į uniformas, stumdė juos. Taip darė norėdami išvaduoti nepilnametį. Neliko sveika ir policininkams į talką atskubėjusi mokytoja: pargriuvo, susižalojo kairįjį kelią. Ją papiktino vaikinų elgesys. Viskas vyko labai greitai. Kol pareigūnė nubėgo prie tarnybinio automobilio, ketvertas, puldamas iš už nugaros tyrėją, kuris laikė po kovinių veiksmų paguldytą ir prispaustą prie žemės nepilnametį, pastarąjį išlaisvino. Chuliganai pabėgo. Bet įvykis turėjo tąsą. Gal po 10-15 minučių ramybės drumstėjai, matyt, įkvėpti laikinos pergalės ir alkoholio, sugrįžo iškulti akmenimis bendrabučio durų stiklų, bet  buvo sugauti ir sulaikyti. Beje, ikiteisminio tyrimo metu parodymus davė ir liudytojai mokiniai, kuriuos auklėtoja buvo pakvietusi padėti pareigūnams. Ši baudžiamoji byla išnagrinėta Šilutės rajono apylinkės teisme šiemet, kovo 13 dieną. Vitalijus M. dėl jam pareikštų kaltinimų (viešosios tvarkos sutrikdymas, pasipriešinimas policijos pareigūnams, nesunkus sveikatos sutrikdymas) prisipažino visiškai. Galutinė, vienu trečdaliu sumažinta bausmė jam nebuvo rūsti: laisvės apribojimas 12 mėnesių, įpareigojant per 4 mėnesius pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, mokytis, per 9 mėnesius neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, 4 mėnesius būti namuose nuo 22 valandos iki 6-os, jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, per 6 mėnesius atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą, per bausmės atlikimo laiką be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos. Tą kartą bausmes pelnė dar du teisiamieji, vieno kaltinamojo atžvilgiu, kuriam buvo paskelbta paieška, užvesta atskira baudžiamoji byla. Nuteistieji privalės solidariai atlyginti žalas Tauragės apskrities vyriausiajam  policijos komisariatui - 325,37 euro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui - 815,20 euro, Klaipėdos teritorinei ligonių kasai -  171,57 euro. Dalį žalų yra atlyginęs vienas nuteistasis.

Pavogė ir sudegino automobilius

Pernai, birželio 27-osios naktį, Inkakliuose V. Matonis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, įsibrovė į UAB „Tilžės turgus” automobilių stovėjimo aikštelę ir pagrobė automobilį „Hyundai Sonata”. Mašinos savininkui padaryta 1100 eurų žala. Minimu automobiliu V. Matonis nurūko į Parubežio mišką ir ten važinėjosi apie 10 minučių, kol baigėsi kuras. Tuomet žiebtuvėliu padegė automobilio sėdynes ir patraukė į namus. Teisme aiškino automobilį sudeginęs, kad neliktų pirštų pėdsakų. Suprato, jog, padegęs automobilį miške, galėjo padaryti daugiau žalos. V. Matonis savo kaltės neneigė. Mašiną savininkas pirko savo įmonės vardu, ketindamas ją suremontuoti ir parduoti. Jos netekęs pergyveno, sutriko sveikata, teko vartoti vaistus, gydytis. Jo nuomone, V. Matonis nusikalstamai elgėsi sąmoningai siekdamas padaryti žalos. Dėl to paprašė priteisti turtinę ir neturtinę žalą. Šilutės rajono apylinkės teisme ši baudžiamoji byla išnagrinėta šiemet, vasario 21 dieną. Vitalijus M. pripažintas kaltu dėl atviros vagystės (LR BK 178 str.2 d.) ir turto sunaikinimo (LR BK 187 str.2 d.). Galutinė subendrinta bausmė – 90 parų areštas areštinėje. Priteista turtinė ir neturtinė žalos: 1100 ir 1000 eurų.

Vasario 28 dieną V. Matonis vėl trynė Šilutės rajono apylinkės teismo teisiamųjų suolą. Jis kaltinamas analogiškais nusikaltimais kaip praėjusį kartą: atvira automobilio vagyste ir mašinos sudeginimu. Naktį iš liepos 21-osios į 22-ą, apie 24 valandą iš tos pačios automobilių stovėjimo aikštelės jis nuvarė automobilį „Audi 100”, beje, priklausantį anksčiau nukentėjusiam savininkui, dviejų uždarų akcinių bendrovių vadovui. Į teritoriją vagis pateko perlipęs metalinę tvorą. V. Matonis prisipažino bandęs užvesti 3-4 mašinas, tačiau nepavyko. Taip veikdamas, apgadino 5 automobilius. Kaltinamasis teigė nežinojęs, kieno tie automobiliai, kurių užvedimo spynas išlaužė, langus išdaužė. Išvažiuodamas iš teritorijos automobiliu „Audi 100”, atsitrenkė į vartus. Ant keliuko nukrito mašinos priekinės apdailos grotelės: nusikaltimo įkaltis. Pasivažinėjimas nebuvo sėkmingas: sprogo padanga. Turėjo nueiti pas draugą, kad ją pakeistų. Po to važinėjosi miške, kol prašvito. Automobilis pribaigtas įvairavus jį į Ašvos upės vidurį ir padegus. Nukentėjusysis bendrovių savininkas pareiškė civilinius ieškinius dėl turtinės bei neturtinės žalų atlyginimo. Žalos priteistos. Suma – 4850 eurų. Galutinė skirta bausmė kaltinamajam – vieneri metai nelaisvės atidėta vykdyti vieneriems metams.

Nieko nepasimokė, prarado laisvę

Gal V. Matonis priprato iš kaltinamųjų suolo išeiti be antrankių ir vėl gyventi laisvo žmogaus gyvenimą. Bet piktybiniai „nuotykiai“ negali amžinai atsipirkti tik pusėtinomis, lengvomis bausmėmis, kurias iš dalies suponuoja palyginti liberali baudžiamoji teisė, pervertinanti auklėjamojo poveikio galias. Todėl nusikaltėliai ir teisiami po kelis kartus, kol „neprisiverda stambesnės košės“. Toks žaidimėlis ne nukentėjusiųjų naudai. Nereikia būti akylu - šalies kriminalinis fonas bauginantis. Nieko iš ankstesnių klystkelių nepasimokęs V. Matonis neseniai Šilutės rajono apylinkės teisme nuteistas už tris nusikalstamas veikas: atvirą vagystę, fizinio skausmo sukėlimą (LR BK 140 str. 1 d.) , asmens terorizavimą (LR BK 145 str. 2 d.). Pernai, liepos 7 dieną, Nikėlų kaime V. Matonis, nurodęs automobilio savininkui ketinąs pirkti mašiną, paprašė leisti pavairuoti „VW Golf“. Prašytojas išvažiavo ir nebegrįžo. Automobilio savininkas kreipėsi į policiją. Automobilis rastas ir grąžintas, bet apgadintas. Kaltinamasis teisme neslėpė iš anksto suplanavęs pagrobimą. Bet kitus du kaltinimus neigė. Tiesa, pripažino, jog su nukentėjusiuoju, kilus konfliktui, susistumdė, tačiau pastarajam negrasino, kad sudegins, neterorizavo. Byloje esantys įkalčiai leido teisėjai nuspręsti kitaip. Nuosprendis V. Matoniui paskelbtas liepos 12 dieną. Paskirta galutinė bausmė subendrinta su ankstesnėmis Šilutės rajono apylinkės teismo šių metų kovo 13 ir gegužės 25 dienų paskirtomis ir neatliktomis bausmėmis. Žodžiu, niekas neužmiršta, už iškrėstus blogus darbus tenka griežčiau atsakyti šiandien. Teisėja D. Jazbutienė atėmė V. Matoniui (pagrindinio išsilavinimo, nevedusiam, nedirbančiam, kartą jau atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės) laisvę vieneriems metams ir 6 mėnesiams. Bausmės pradžia skaičiuojama nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Rugpjūčio 17 dieną nuosprendis įsiteisėjo.                           


Straipsnio komentarai

wty1232017-12-11
am http://www.coachfactory.shop/ truly http://www.birkenstocks.com.de/ satisfied http://www.hermesoutlet.shop/ with http://www.rayban-sunglasses.fr/ the http://www.nfl-jerseys.org/ British: http://www.retrojordan-shoes.com/ the http://celtics.nba-jersey.com/ boy http://www.newbalance-canada.ca/ while http://www.burberbags.co.uk/ wearing http://rams.nfl-jerseys.org/ Arab http://www.ralphlauren.mex.com/ clothing, http://www.chiflatironhair.us.com/ but http://www.adidas-shoes.ca/ at http://www.tommy-hilfigers.com.co/ least http://www.ralph-laurenpolos.co.uk/ he http://thunder.nba-jersey.com/ was http://www.adidassuper-star.de/ a http://nuggets.nba-jersey.com/ harbinger http://bulls.nba-jersey.com/ of http://www.outlets-polo.com/ the http://spurs.nba-jersey.com/ Europeans http://www.airmax-shoes.com/ called http://www.nike-shoes.co.nl/ 'luck'. http://www.outlet-burberry-bags.com/ "Arabs http://clippers.nba-jersey.com/ left http://www.salvatoreferragamo.us.com/ fat http://www.salomonshoes.com.de/ Englishman http://www.rolex-watchescanada.ca/ said," http://michaelkors.euro-us.net/ If http://www.michaelkors.so/ possible, http://www.burberry-outlets.ca/ I http://www.ralphlaurens.com.de/ want http://jets.nfl-jerseys.org/ to http://falcons.nfl-jerseys.org/ write http://www.fendi-outlet.in.net/ a http://www.supra-footwear.net/ huge http://www.air-huaracheshoes.co.uk/ encyclopedia, http://www.rosherun-shoes.us/ to http://www.outletburberrybags.com/ talk http://www.outlet-michaelkors.us.org/ about http://www.hollisterclothingcanada.ca/ 'luck' http://www.outlet-ralphlaurens.com/ and http://www.mlb-jerseys.org/ 'coincidence' http://www.pandora-jewelry.top/ that http://www.timberlandboots-outlet.com/ the http://www.hermes-birkinoutlet.com/ two http://www.raybans.org.es/ words. http://www.marcjacobs-outlet.com/ Lincos http://www.burberryoutlet-sale.net.co/ is http://www.coach-outlet.store/ written http://www.adidas-schuheonline.de/ by http://www.tommyhilfigers.co.nl/ these http://www.burberry-storevip.com/ two http://www.christian-louboutinshoesoutlet.com/ words http://www.barbour.in.net/ he http://www.rolexwatch-outlet.com/ said http://www.chrome-heartoutlet.com/ to http://suns.nba-jersey.com/ the http://panthers.nfl-jerseys.org/ boy, http://www.jewelrys-swarovski.com/ he http://www.fredperrypolos.co.uk/ shook http://www.thenorth-face.com.co/ hands http://www.armani-outlet.com/ with http://www.coach-outlet.net.in/ the http://www.marc-jacobs.us.com/ Review http://www.nikeair-max.es/ of http://www.tommy-hilfigers.net.co/ fear, http://www.outlet-rayban.co.uk/ fly http://www.nike-mercurial.com/ ash http://www.cheapshoes.net.co/ such http://www.louboutinshoes.jp.net/ as http://www.philipppleins.com/ sand, http://www.jerseys.net.in/ for http://www.chiflatiron-hair.com/ more http://colts.nfl-jerseys.org/ Xianchou.Years http://www.new-balanceshoes.es/ rush, http://www.bcbg-canada.ca/ Love http://www.mcm-handbags.org/ alternation. http://www.raybans-cher.fr/ No http://www.nike-factory.com.co/ time http://www.instylers.us/ to http://www.cheapnhljerseys.us.com/ look http://www.long-champhandbags.com/ back http://www.christianlouboutin-shoes.ca/ rooms, http://www.vansschuhe.com.de/ all http://www.burberrys-handbags.com.co/ known, http://www.jerseys-store.com/ and http://www.prada-shoes.us.org/ they http://www.long-champ.com.co/ were http://www.tommyhilfigerca.ca/ old http://www.coachoutlet-usa.com/ friends http://saints.nfl-jerseys.org/ had http://buccaneers.nfl-jerseys.org/ turned, http://www.iphone-cases.net/ disappeared, http://pelicans.nba-jersey.com/ as http://oakley.black-friday.vip/ has http://www.bottega-bags.com/ not http://rockets.nba-jersey.com/ been http://www.outlet-true-religion.us.org/ seen http://www.fitflop-outlet.com/ as http://www.hollister-clothings-store.com/ everything http://www.north-faceoutletjacket.com/ becomes http://www.nike-store.com.de/ flooded http://www.beats-by-dre.com.co/ trace, http://www.cheap-iphonecases.com/ nowhere http://www.raybansbocco.it/ to http://www.cc-beanies.us.com/ be http://www.airmax-90.com/ found. http://www.ralphlauren-au.com/ Perhaps http://www.nikeshoes.org.es/ this http://www.nikeshoes.de/ is http://www.nike-shoes.com.se/ the http://www.oakleysunglasses-lrc.com/ so-called http://raptors.nba-jersey.com/ Fengguowuhen http://www.pandora-charmscanada.ca/ it http://www.outletonline-ralphlauren.com/ was http://www.long-champ.com.de/ blowing http://knicks.nba-jersey.com/ dished, http://www.asicsoutlet.com.co/ then http://www.outlet-toryburchshoes.com/ swing http://www.rayban-wear.co.uk/ can http://www.jordan.com.de/ not http://www.coachfactory.cc/ afford http://lions.nfl-jerseys.org/ a http://www.nike-airmaxs.fr/ trace http://www.polosoutlet-store.com/ of http://www.mizuno-running.net/ waves. http://www.ralphlauren-polos.com.co/ And http://www.mcmbackpacks.com.co/ we http://www.raybansasses.com/ are http://www.vansshoes-outlet.com/ always http://www.nike-airmax.com.co/ between http://jazz.nba-jersey.com/ too http://49ers.nfl-jerseys.org/ much http://www.oakleys-sunglasses.mex.com/ and http://www.nike-huarache.co.nl/ too http://www.coach-outlets.net.co/ late http://www.swarovskis-sale.co.uk/ longing, http://www.jordan-retros.com/ wandering http://www.outlet-pumashoes.com/ sentimental, http://heat.nba-jersey.com/ anxious http://www.co-aol.com/ tomorrow.Love http://mavericks.nba-jersey.com/ is http://www.raybans-outlet.co.nl/ a http://www.zcoachoutlet.com/ flower http://www.omegas-relojes.es/ open http://www.eccoshoesoutlet.com/ in http://www.nike-shoes.com.co/ years, http://www.pandora-jewelry.com.de/ not http://www.beatsbydrdrephone.com/ because http://www.asicsoutlet.net/ four http://www.celinefactory.com/ o'clock http://www.supra-footwears.com/ and http://www.kate-spades.net/ the http://browns.nfl-jerseys.org/ entire http://www.birkenstock.net.in/ crown, http://www.juicy-coutureoutlet.com/ not http://coach.euro-us.net/ because http://www.airjordanshoes.com.co/ of http://www.outelt-ralphlauren.co.uk/ the http://www.outlet-tommy-hilfiger.com/ rain http://www.michael-kors.com.es/ god http://www.hollister-store.com.co.co/ to http://hawks.nba-jersey.com/ drain. http://www.ralph-laurens-outlet.com/ Years http://www.newbalanceschuhe.com.de/ under http://www.coachoutletonlinemall.com/ water, http://www.outlet-pradahandbags.com/ in http://www.oakleys-frames.com/ the http://www.cheap-raybansoutlet.com.co/ solitude http://www.michael-kors.net.co/ of http://www.oakley-outletonline.com.co/ time http://www.nhl-jerseys.com/ and http://www.burberbags.com/ space http://www.oakestore.com/ meandering http://www.new-balanceoutlet.org/ melody; http://www.skechers-canada.ca/ transmigration http://www.raybanoutlet.ca/ time, http://www.coachoutlet-online.com.co/ the http://www.raybans-glasses.com.co/ exhibition http://www.crystals-swarovskis.com/ Qingshu http://www.michael-korsoutletonline.com.co/ slow http://www.michaelkors.com.de/ run http://www.rosherun-shoes.co.uk/ over http://www.versaceoutlet.us.com/ the http://www.nikeairforce.com.de/ deserted http://www.ray-bansoutlet.com.co/ and http://www.designer-handbagsoutlet.us.com/ cold http://www.air-maxschoenen.co.nl/ fleeting. http://www.michael-kors-bags.us.org/ With http://www.under-armouroutlet.com/ floating http://www.outlet-michaelkors.com/ winds, http://www.michaelkors.co.nl/ clouds http://www.hollister-outlet.com/ rolled http://www.burbagsoutlet.com/ the http://www.vibram--fivefingers.com/ horizon, http://www.poloralphlauren.com.de/ with http://www.michaelkorsoutlet.se/ uninhibited http://www.basketballshoes.com.co/ attitude, http://www.hollister.com.se/ the http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ tracts http://www.watch-rolex.co.uk/ of http://www.nikefreerun-shoes.co.uk/ time http://www.watches-omega.com/ flies, http://hornets.nba-jersey.com/ blown http://www.christian-louboutin-shoes.com/ into http://www.nike-airmaxsc.co.uk/ the http://www.jackets-thenorthface.com/ Bi http://www.bcbg-dresses.net/ Xiao http://www.reeboks.com.de/ incognito.Love http://www.hogans.com.de/ hidden http://www.raybans-outlet.net.co/ in http://www.long-champ-outlet.com/ the http://rayban.black-friday.vip/ tall http://nets.nba-jersey.com/ buildings http://www.giuseppes-zanottishoes.com/ of http://www.cheappandora-charms.co.uk/ the http://www.salvatore-ferragamos.com/ world, http://www.raybans-outlet.com.co/ hiding http://www.burberrys-outletstore.com/ in http://www.truereligions.net/ the http://www.softballbats-sale.com/ forests http://www.michael-kors.cc/ of http://azcardinals.nfl-jerseys.org/ natural http://www.nba-shoes.com/ vegetation. http://www.barbour-jackets.us.com/ Her http://ravens.nfl-jerseys.org/ bloom http://chargers.nfl-jerseys.org/ was http://www.fidgetspinner.us.com/ filled http://www.ed-hardy.us.com/ with http://www.true-religions.com/ the http://kings.nba-jersey.com/ intoxicating http://www.christian-louboutins.com/ fragrance, http://www.mcm-handbags.com.co/ her http://www.cheap-jerseys.mex.com/ Ziying, http://www.nike-skos.com/ such http://www.converse-shoes.net/ as http://www.swarovskijewellery-au.com/ the http://www.thomas-sabos.com.de/ clear http://bucks.nba-jersey.com/ fountain http://www.outlet-pradabags.com/ of http://www.airmax.com.se/ unnoticed http://www.coachblackfriday.com/ but http://www.nike-shoes.cc/ absolutely http://www.nikeairmax.com.de/ clear. http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ But http://www.tommyhilfigers.de/ people http://www.montblancpences.com/ can http://www.dsquared2-outlet.com/ not http://www.ralph-lauren-uk.co.uk/ see, http://www.outlet-toryburch.com/ touch http://www.babylisspros.com/ vain.Perhaps http://www.versace-outletonline.com/ Love http://www.the-northface.com.de/ is http://www.outlet-ralphlaurenpolo.com/ not http://www.ralphlauren-canada.ca/ a http://www.calvin-klein.com.co/ dress http://www.bottega-venetasoutlet.com/ rehearsal http://www.okglassesale.com/ of http://bills.nfl-jerseys.org/ the http://redskins.nfl-jerseys.org/ theater, http://pacers.nba-jersey.com/ too http://www.nike-free-runs.de/ easy http://www.hoodies-factory.com/ room, http://www.michael-korsbags.com.co/ then http://www.raybans.com.de/ quietly http://www.adidasshoes.com.se/ curtain http://www.cheap-watches.in.net/ call http://www.nike-shoesoutlet.co.uk/ song http://eagles.nfl-jerseys.org/ and http://www.horlogesrolexs.co.nl/ dance. http://www.nike-shoesstore.com/ Dressing http://broncos.nfl-jerseys.org/ and http://www.handbagsoutlet.in.net/ ileum http://www.outlet-mkors.com/ too late, http://www.giuseppezanotti.com.co/ they http://www.michael-kors-outlet.org.uk/ lost http://www.adidas-store.net/ a http://www.stone-islandestore.com/ great http://www.tracksuits.com.co/ many http://www.jeans-truereligion.com/ beautiful. http://magic.nba-jersey.com/ So http://www.polo-ralphlaurens.us.com/ young http://www.nike-airmax.com.de/ we http://cowboys.nfl-jerseys.org/ do http://www.oakleys.com.de/ not http://www.danskoshoes.in.net/ know http://www.coachsoutletonline.in.net/ what http://www.vans-shoesoutlet.co.uk/ is http://www.converse-schuhe.com.de/ treasure http://www.puma-shoes.de/ in http://www.outlet-true-religion.com/ flowing http://www.oakley-sbocco.it/ Love, http://www.sunglasses-oakleys.com.co/ and http://www.michaelkorsoutlet.mex.com/ injury, http://www.valentino-shoesoutlet.us.com/ missed http://www.skechers-outlet.com/ the http://www.australia-oakleysunglasses.com/ dismay http://www.oakleys-outlets.net/ of http://www.timberlandspaschere.fr/ many http://www.north-face.com.co/ mutual http://www.lonchamp.us.com/ affection.Love http://www.australia-michaelkors.com/ undeterred http://pistons.nba-jersey.com/ by http://www.ray-bans.net.co/ the http://www.skechers-shoesoutlet.com/ rain, http://steelers.nfl-jerseys.org/ in http://www.ralphs-laurenspolos.com/ the http://www.birkenstockshoes.com.de/ years http://www.givenchy.com.co/ of http://www.nike-free-runs.com/ the http://www.michaelkorsoutlet.online/ journey in http://chiefs.nfl-jerseys.org/ silence http://jaguars.nfl-jerseys.org/ through http://www.tommy-hilfigers.de/ the http://www.levis-jeansoutlet.com/ spring http://www.soccers-shoes.us.com/ and http://www.nba-jersey.com/ summer http://www.true-religionsoutlet.com/ and http://dolphins.nfl-jerseys.org/ autumn http://www.nike-rosherun.co.nl/ and http://www.jimmychoo-shoes.com/ winter. http://www.canada-michaelkors.ca/ She http://www.air-huarache-shoes.co.uk/ does http://michaelkors.black-friday.vip/ not http://www.philipp-pleins.com/ show http://www.air-yeezyshoes.com/ off http://www.eyeglassesinsale.com/ a http://www.hollisteronlineshop.com.de/ trace http://www.polos-ralphlauren.com.co/ of http://www.the-northface-online.com/ brilliant http://www.nike-maxshoes.fr/ luster, http://www.kate-spadebags.com/ but http://www.beatsheadphone.in.net/ do http://www.christian-louboutins.us.com/ not http://www.hollister-clothings.us.com/ stay http://www.swarovski-canada.ca/ with http://www.cheap-jerseys.com.co/ the http://longchamp.black-friday.vip/ Red http://www.uhren-stores.de/ nostalgic http://www.coachoutlet-coachoutletonline.com/ drunk http://www.christian-louboutin.jp.net/ bustle. http://www.ralphs-laurenpolos.co.uk/ Just http://www.north-face-jackets.org.uk/ once http://www.oakleys.org.es/ uncomplaining http://www.laurenralphs-outlet.co.uk/ incognito http://www.michaels-korsoutlet.com/ bloom, http://www.ferragamos.co.uk/ she http://www.raybans-outlet.cc/ will http://www.lacosteoutlet.com.co/ highlight http://www.adidas-shoesoutlet.com/ the http://www.ok-em.com/ value http://packers.nfl-jerseys.org/ of http://www.nikerosherun.com.de/ most http://www.the-northface.ca/ vividly, http://www.nike-paschers.fr/ her http://www.replica-handbags.com.co/ deep-seated http://www.hoganshoes.org.uk/ the http://www.soccershoes-outlet.com/ Fang http://www.michael-korsukpurse.co.uk/ people http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ will http://www.oakleys-sunglass.com.co/ forget.Short http://www.adidas-shoes.co.nl/ life, http://www.soccershoes.us.com/ who http://titans.nfl-jerseys.org/ can http://www.ferragamos.us.com/ not http://wizards.nba-jersey.com/ afford http://www.mk-com.com/ to http://www.cheap-michaelkors.com.co/ splurge, http://www.mbt-outlet.com/ they http://warriors.nba-jersey.com/ put http://www.oakley-sunglassessale.com.co/ people http://www.oakleys-online.com.co/ throw http://www.clothes-outlet-store.com/ away http://www.oakleys-sunglasses.com.co/ in http://www.nikefreeshoes-inc.co.uk/ a http://grizzlies.nba-jersey.com/ far http://www.reebok-shoes.co.uk/ corner http://www.coach-factory.com.co/ of the http://www.swarovskionlineshop.com.de/ shortage. http://www.adidas-shoes.es/ Dream http://www.pulseraspandora.com.es/ Whispering http://www.new-balanceshoes.com/ rain, http://www.cheap-nike-shoes.com/ dark http://www.rayban-sunglasses.co/ blossoms http://www.burberryoutletonline.com.de/ dash http://www.woolrich-jackets.com/ of http://www.katespades.com.co/ bleak, http://www.nike-shoes.co/ with http://www.cheap-baseballbats.us/ only http://www.cheap-mlbjerseys.us.com/ a http://www.converse-shoes-outlet.com/ wisp http://76ers.nba-jersey.com/ of http://www.cheap-juicycouture.com/ memory http://cavaliers.nba-jersey.com/ for http://www.nikeairmax-australia.com/ new http://www.ferragamo.net.co/ as http://www.nike-rosherun.com.es/ ever. http://bengals.nfl-jerseys.org/ Never http://www.timberland-boots.com.co/ fade http://www.nikeshoes-canada.ca/ scenery, http://www.nike-free5.com/ but http://www.dsquared2s.com/ silence http://www.michaelkors-ins.com/ in http://giants.nfl-jerseys.org/ memory http://www.barbours-factory.com/ of http://www.outlet-pradas.com/ the http://www.nikerosherun.com.co/ eyes, http://www.airmax2015.net/ sigh http://www.burberrys-outletonline.in.net/ with http://www.mcm-bagsoutlet.com/ the http://www.thomassabos-jewelrys.co.uk/ vicissitudes http://www.pradas.com.de/ of http://www.oakleysoutlet.com.co/ life http://timberwolves.nba-jersey.com/ changes. http://www.barbours.us.com/ As http://www.ralph-lauren-polos.us.org/ to http://www.montrespaschers.fr/ live, http://raiders.nfl-jerseys.org/ so http://bears.nfl-jerseys.org/ glittering http://www.nikeair-max.ca/ to http://www.outlet-michaelkors-online.com/ the http://patriots.nfl-jerseys.org/ old http://www.scarpe-hoganshoes.it/ time.Love http://www.rolex-watches.us.com/ beauty, http://www.oakley-outlet.fr/ fleeting, http://www.burberoutlet.co.uk/ she http://www.replica-handbags.us.com/ does http://www.airjordans-shoes.com/ not http://www.nfljerseys-sale.com/ envy http://www.barboursjackets.com/ upbraid http://www.longchamp-outlet.com.co/ Blossoming http://www.converses-outlet.com/ flowers http://www.outletonline-michael-kors.co.uk/ fragrant http://www.coach-outletonline.ca/ forest, http://seahawks.nfl-jerseys.org/ nor http://www.hugo-boss.com.co/ bow http://www.timberland-shoes.com.co/ feasting http://www.cheap-jordans.com.co/ thousands http://vikings.nfl-jerseys.org/ of http://www.beatsbydre.com.co/ Red, http://coachoutlet.euro-us.net/ but http://www.hermesbagsoutlet.com/ will http://www.nike-shoesoutlet.com/ not http://www.jimmychoos-shoes.com/ give http://www.the-northfacejackets.net.co/ you http://www.fred-perry.org.uk/ much http://lakers.nba-jersey.com/ time http://www.pandorajewellery-au.com/ to http://www.nike-shoesoutlet.us.org/ Shangjian http://trailblazers.nba-jersey.com/ nor http://www.cheapomega-watches.com/ will http://www.longchamps-bags.us.com/ any http://www.oakleysunglasses-canada.ca/ of http://texans.nfl-jerseys.org/ you http://www.mcm-backpacks.com.co/

http://www.northfacejackets.fr/
Komentaras patinka Komentaras nepatinka
!!!2017-09-07
del tu masinu vogtu yra kaltas tik Edgaras makaras nes jis organizuodavo vagystes o tas durnelis apsieme uz ta snargliu!! Komentaras patinka Komentaras nepatinka
!2017-09-04
Tai duotu teismas normalia bausme pagal jo veiksmus, ir tegu sedi. O tai zaidzia su tokiais, kol nedais iki zmogzudystes. Komentaras patinka Komentaras nepatinka
doras pilietis2017-09-04
tai kodel su juo taip ilgai zaide teisesauga?Kada baigsit su pirstuku pagrasinti o ne bausti kaip priklauso.Ar neatsiras kartais savu teismu su tokia teisesauga? Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jo2017-09-01
vis per didele tevu meile savo atzaloms , ka uzauginam ta ir turim sekmes ir taip toliau Komentaras patinka Komentaras nepatinka
jam2017-08-31
nagus nukapot Komentaras patinka Komentaras nepatinka
Apklausa
Kaip sekasi laikytis karantino reikalavimų?